Contra Nr 3 1990

27/04/2007
Na okładce pytamy: Leninizm, tak, ale jaki? Już wiadomo – obywatelski W latach powojennych Kazimierz Brandys spłodził dzieło „Obywatele”. Dziś podobny tytuł przytłacza pierwszą kolumnę WybGezety. Brandys pisał o ethosie uznanym przez niego z czasem za ohydny. WybGazeta pisze o ethosie B. Geremka „czystym jak górski potok”. W obu wypadkach chodzi...
27/04/2007
Z MOSKWY Reporter Bójko donosi: Minister Hall macha radośnie ręką...!!! . Premier Ryżkow ma miły wyraz twarzy...! Dziennik „Radia Gorbaczowowska Europa” informuje: „Premier Tadeusz Mazowiecki ocenił pozytywnie fakt, iż kierownictwo radzieckie docenia wolę rządu Polski zacieśniania stosunków między Warszawą a Moskwą...” „Dobra prasa...
27/04/2007
W dwutomowej edycji wydawnictwa PoMOST (a także nakładem Polonii B.F. w Londynie) została wreszcie udostępniona czytelnikowi polskiemu słynna historia polityczna świata Paula Johnsona. Pisaliśmy już o niej w poprzednim numerze. Jest to, na tle światowej produkcji w tej dziedzinie, pozycja wręcz niezwykła i to z wielu przyczyn. Mimo więc, iż mało...
27/04/2007
Działacz federacji międzynarodowej: Chwileczkę! Mamy doniesienie, iż pierwszy mąż siostry zwycięzcy uścisnął kiedyś rękę osobnika mieszkającego obok człowieka, którego widziano, jak biegł do autobusu w Płd. Afryce. Będzie dyskwalifikacja. Rysunek zamieszczamy, gdyż zależy nam, aby w sporcie przestrzegano zasad walki z rasizmem. Chcemy też, by i w...
27/04/2007
„Chce dołożyć czerwonemu” - - krytyka nadmiernej krytyki komunizmu. Czasem po prostu krytyka kogoś, kto nie wyraża socjalistycznych poglądów na cokolwiek. Toteż użycie tej modnej frazy mniej mówi o tym, przeciw komu jest skierowana, a więcej o tym kto jej używa. Wiadomo, że jest to ktoś postępowy, do „czerwonych” (czyli komunistów) podchodziłby...
27/04/2007
Komentatorka Radia PRL z Monachium zachowała się ostatnio szczególnie nieodpowiedzialnie. Wystąpiła na antenie z niczym nie służącą krytyką naszych najwyższych przywódców. Rozwodząc się nad rzekomym rozbiciem warszawskiego pomnika Dzierżyńskiego podkreśliła, że z faktu tego „jednoznacznie cieszył się cały kraj”. Stanowiło to niedwuznaczny atak na...
27/04/2007
Amerykański magazyn „Time” zbłaźnił się i skompromitował nie przyznając po raz drugi z rzędu tytułu człowieka roku 88, miłości p. Michnika - M. S. Gorbaczowowi. Miast tego Wytypował Planetę Ziemię. Nic dziwnego, że (choć ekologię też dobrze można wykorzystać dla krzewienia Postępu) spotkało się to z krytyką umysłów co światlejszych. Zarzuciły one...
27/04/2007
Serio 1. Zbrodnie Stalina to nie były „błędy”. Tylko tak można było w komunizmie: a) zbudować, ugruntować i utrzymać System b) uczynić z Sowietów „wielkie mocarstwo”. 2. „Pozostałości stalinizmu” to integralna, niezbywalna część systemu, tzw. „pozostałości stalinizmu” to - leninizm. Nostradamus Redakcja Contry w 103...
27/04/2007
Amok polegający na mniemaniu, iż zatopienie Polski w dolarach „zachodniej pomocy” rozwiąże wszystkie problemy, przybiera już groteskowe formy. Wałęsa praktycznie nic innego nie robił w Ameryce poza „apelowaniem”. Onyszkiewicz rozmawiał w amerykańskim Departamencie Skarbu o „przyspieszeniu przepływu amerykańskich kredytów”, tudzież pożyczki, która...
27/04/2007
Jakie Niemcy, jaka Europa? Tym, którzy skłonni są traktować ostatnie wydarzenia w DDR jako ostateczną klęskę komunizmu, zwycięstwo wartości zachodnich i początek wolnej, demokratycznej Europy, proponujemy otrzeźwienie: „Na bońskim Marktplatzu faluje kilkadziesiąt tysięcy obywateli Republiki Federalnej Niemiec. Powiewają setki czerwonych...
27/04/2007
Komuniści, w sprawie podstawowej dla nich tj. wprowadzania komunizmu, a także jego dostosowywania do współczesnego świata i przeprowadzenia systemu przez rafy i trudności stosują w zasadzie te same metody. Mamy więc pewne fazy, a odnosi się to też do stosunku komunizmu do zewnętrznego (niekomunistycznego) świata. Znamy to dobrze: zimna wojna -...
27/04/2007
Nie jesteśmy związkowcami. Ubolewamy, iż symbol „Solidarności” jest w ogóle wykorzystywany w działalności politycznej. Jest to jednak, niestety, faktem. Dlatego działanie na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” ma znaczenie wykraczające poza sprawy związkowe. Nie wszystkie osoby działające w Porozumieniu wyznają podobne co my opcje...
27/04/2007
Opinia P. Vodnika, który napisał w „Libération”, iż nikt od czasu Edisona i jego żarówki nie oświecił tak Amerykanów, jak Wałęsa i że wizyta tego ostatniego była dla Stanów największym wydarzeniem od Deklaracji Niepodległości, świadczy jedynie o tym, iż „nowy polski model” jest nadzieją socjalistów całego świata. To, że nasz ulubiony korespondent...
27/04/2007
Contra otrzymała następujący list: Precz z fundamentalizmem wszelkich odcieni. Inteligentni, światli, rozsądni ludzie kierują się umiarkowaniem. Ani stalinizm ani wolność nie przejdą. Reformator Ponieważ z zasady drukujemy anonimy, zamieszczamy list profesora. Kopia listu (List skierowany został do redakcji W.Gazety, a następnie przekazany...
27/04/2007
Minister Hall twierdzi, że: „Za zbrodnię katyńską odpowiedzialny jest stalinowski aparat terroru.” Korygujemy ministra: za zbrodnię katyńską odpowiedzialne jest państwo istniejące do dzisiaj, a nazywające się Związek Sowiecki. Tenże dostojnik PRL uważa, że: „Partie polityczne nie powinny być finansowane z funduszy państwowych.” Tu zgadzamy się...
27/04/2007
Z radością powitaliśmy zapowiedź nowej formuły „Tygodnika Solidarność”. Ma ona naprawić nieco „przechył” w prasie związanej z tą organizacją, przechył w stronę krewnych, przyjaciół i znajomych pana Adama. Z drugiej strony, „Solidarność” jest niewątpliwie związkiem grupującym ludzi o najprzeróżniejszych orientacjach. Toteż przyjęliśmy ze...
27/04/2007
Dla młodych dziennikarzy Korespondencyjne kursy Contry „Chyba nikt, od czasów gdy Woodrow Wilson przedstawił swoich 16 punktów w 1918 roku i Franklin Roosevelt z Winstonem Churchillem ogłosili Kartę Atlantycką w 1941 roku, nie zademonstrował tak wspaniałego wizjonerstwa, jak uczynił to w ONZ M. Gorbaczow.” (Główny artykuł redakcyjny, „New York...
27/04/2007
Sytuacja, pod względem politycznym jest moim zdaniem doskonała. Wszystko pęka w szwach i nikomu nie uda się tego procesu zahamować ani utrzymać w odpowiadających mu granicach. Bieg wydarzeń będzie nadal ulegał przyspieszeniu. Już otwierają się duże możliwości działania i będą one coraz większe. Polacy z pewnością nie zadowolą się pierestrojką i...
27/04/2007
Prof. Consensusik z Zespołem Powstaje problem, co zrobić z tymi nielicznymi przedstawicielami nomenklatury, z którymi, ewentualnie, z czasem, może, zechce rozstać się „nasz rząd”. Mamy propozycję: wysłać na Zachód. Należy ich tylko wyposażyć w odpowiednie certyfikaty. W jednym będzie stało, iż okaziciel został w ostatnich latach przesunięty na...
27/04/2007
Powszechnie twierdzi się, że „Polska przewodzi dziś reformom w Europie Wschodniej”. Im ktoś bardziej kuma się z komunistami, tym twierdzi to głośniej. Jest to oczywisty fałsz. Wystarczy spojrzeć na Węgry. To prawda - tamtejsi komuniści stosują specyficzne, „wyprzedzające” metody. To prawda - spora część tamtejszej opozycji ma oblicze ideowe...
27/04/2007
„Pan Mazowiecki przyjął założenie, że podmiotowość społeczeństwa jest możliwa bez wolności, a wolność bez niepodległości Rzeczpospolitej. Ani jedno, ani drugie nie jest możliwe. Pan Mazowiecki w swoim exposé powołuje się na rację stanu - wszyscy wiemy doskonale, że na rację stanu powoływali się wszyscy jego poprzednicy. Ale nie to jest ważne....
27/04/2007
NIEKONSEKWENCJA Z jednej strony mówią: PZPR się socjaldemokratyzuje, Jaruzelski w sposób budzący szacunek zmienił postawę i chce jako heros przejść do historii Polski, reformatorzy partyjni wspólnie z nami działają na rzecz dobra kraju i te pe i te de. Z drugiej strony twierdzą: trzeba ostrożnie, w każdej chwili może powtórzyć się 13 grudnia,...
27/04/2007
M. Karwowski Wypominanie komuś postępowania ojca czy wuja jest chwytem niskim. Czasem jednak ktoś sobie na to zasłuży. Arogancja, bezczelność i tupet Adama Michnika przekracza wszelkie granice. Gdy pewien poseł PRL w czasie dyskusji na temat kary śmierci poruszył sprawę odpowiedzialności dotąd nie potępionych krwawych sędziów i bolszewickich...
27/04/2007
Był w stolicy PRL Jan Nowak, był Marek Łatyński, był Leopold Unger. Kiedy przeniesie się tu cała redakcja RWE - Głosu Ludowej Polski? Dla dziennikarzy konstruktywnych, dla piewców appeasementu, dla zwolenników utrzymania zliberalizowanego, systemu otwierają się tu duże możliwości ... Pieniądze się znajdą - na przykład z wydziału zagranicznego KC...
27/04/2007
Nowa książka Jana Nowaka pod tytułem „Polska z oddali” (Londyn 1988) jest kontynuacją wspomnień, które czytelnik krajowy poznał dzięki kilku wydawnictwom podziemnym. Wspomnienia publikowane kilka lat temu były głównie relacją z wojennych losów autora. „Polska z oddali” obejmuje okres 1956-76. W tym czasie był Jan Nowak dyrektorem rozgłośni...
27/04/2007
Russ Braley BAD NEWS THE FOREIGN POLICY OF THE NEW YORK TIMES Od redakcji: Z powodu nagromadzenia w tym numerze dużej ilości pokaźnych materiałów, zmuszeni byliśmy odłożyć rozpoczęcie druku księżki Russa Braley'a. Zamiast zapowiadanego pierwszego rozdziału zamieszczamy na razie tylko wstęp od autora. Traktujemy to jako wprowadzenie w tematykę...
27/04/2007
KWESTIA OPINII „Nierówność wyklucza wolność” - François Mitterand; Prezydent Republiki Francuskiej „Równość wy klucza wolność” – Contra, Warszawa „CCCP uzna każdy rząd, w tym Solidarności, bo to wewnętrzna sprawa polska” - z prasy francuskiej „CCCP uzna „rząd Solidarności” bo nie zagraża on socjalizmowi” - Contra podobieństwo opinii „...
27/04/2007
Redaktor Jerzy Turowicz poucza (w „Tygodniku Powszechnym” i „Rzeczpospolitej”), kiedy i jak należy „budować demokrację”. Jak? To proste - przez jej zaniechanie. Kiedy? Też proste - na pewno nie - dziś. Dziś należy zwalczać przejawy jej odradzania się. Redaktor Turowicz twierdzi, że na demokrację w Polsce jeszcze za wcześnie. My obawiamy się, że...
27/04/2007
WOLNOŚĆ PRASY Co to jest wolna prasa? Wyjaśniała nam „Gazeta Wybiórcza”. W prasie dogmatycznie komunistycznego Wietnamu zezwolono na jakiś czas na tzw. konstruktywną krytykę partii w pewnych dziedzinach. Prasa owa, używając żargonu WybGazety, stała się częściowo nie stalinowska. WIETNAM – Niezdrowy smak wolnej prasy (tytuł w WybGazecie) Nie...
27/04/2007
CZAS PRZYSZŁY Karta z nikaraguańskiego podręcznika arytmetyki dla dziatwy szkolnej. Mimo wyciszenia walki o pokój przez Wydział Zagraniczny KC KPZR (a zatem również przez działaczy pacyfistycznych na całym świecie), ta szlachetna batalia nie ustaje. Najlepszym tego dowodem są działania podjęte niedawno przez pewną amerykańską pacyfistkę. W...
27/04/2007
Walka z walka o pokój J. Cohen „Z pamiętnika antywojennego” („The American Spectator”) Był rok 1968 i skończyłem właśnie ubierać się na mój pierwszy marsz antywojenny. Miałem na sobie różową koszulę golfową, kamizelkę z imitacji koźlej skóry, kilowy medalion pacyfistyczny z kutego żelaza, pokryte psychodelicznymi wzorami dżinsy (efekt...
27/04/2007
C o n t r a gratuluje Nobla Wyrażamy radość i satysfakcję z racji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla 1989, Dalaj Lamie. Niemożliwy był bardziej sprawiedliwy wybór. Dokąd sięgamy pamięcią, nie przypominamy sobie, by był on tak trafny. Okazuje się, że przeciętnie raz na 10 lat, nagroda ta trafia rzeczywiście w godne ręce. Dobre i to.
27/04/2007
Czy działanie polityczne to jedynie rozgrywka, w której udział biorą partykularne interesy, czy może coś więcej - posłannictwo i poświęcenie się dla ogólnego dobra? Wokół tego pytania toczy się dyskusja redakcyjna zamieszczona w 5/88 numerze pisma „Res Publica”. Biorą w niej udział M. Król, I. Białecki, P. Kozłowski, M. Komar, J. Kurczewski, J....
27/04/2007
1. Jak donoszą nam z Kremla, stwierdzono tam ostatnio, iż pogłoski o mianowaniu Adama Michnika doradcą M. S. Gorbaczowa do spraw mniejszości narodowych wspólnoty socjalistycznej (Polacy, Węgrzy, Słowacy itp.) są mocno przesadzone. Należy oczekiwać oficjalnego dementi agencji TASS w tej sprawie. 2. W Polsce uformowała się tzw. grupa inicjatywna...
27/04/2007
WYPRZEDAż KRWAWICY Państwowe to nasze Stanowczo protestuję przeciwko wyprzedaży majątku narodowego (czy państwowego – jak kto woli) .... Byłem święcie przekonany, że wszystko co państwowe, to nasze. Więc jakże to. Mamy sobie sprzedawać swoją własność? ... Co ja z tego będę miał, chociaż sprzedam mu swą cząstkę? ... moją krwawicę. Józef...
27/04/2007
Pragniemy zachować „między twardymi okładkami” stwierdzenia, które zaliczamy do najtrafniejszych z wypowiedzianych w ostatnim czasie. Niestety, podobnie jak w innych działach, musimy ograniczyć się do zaledwie paru przykładów: 1. Pierwsze miejsce przyznajemy wiceprzewodniczącemu "S" Regionu Mazowsze z jej autentycznego okresu - Sewerynowi...
27/04/2007
W ostatnim czasie (początek listopada), z okazji działań MSW w sprawie mordu na księdzu Zychu, konstruktywni działacze i dziennikarze wykazują niesłychaną odwagę: a to skrytykują rzecznika resortu, a to potępią działanie białostockiej prokuratury, a to wskażą MSW przykład liberalizującego się KGB. Jednocześnie ci sami ludzie, ich szefowie i ich...
27/04/2007
„... ALE SIę ZMIENI” - PYTANIE: Czy komunizm w Polsce skończył się? Tadeusz Mazowiecki: (śmiech, po czym długa przerwa) Zmiany zachodzące w Polsce nie byłyby możliwe bez poparcia członków partii komunistycznej. Zasługują oni na uznanie za zainicjowanie rozmów okrągłego stołu. Proreformatorsko nastawieni członkowie partii komunistycznej...
27/04/2007
„Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym” (art. 1 Konstytucji PRL). Polska Rzeczpospolita Ludowa urzeczywistnia i rozwija demokrację socjalistyczną” (art.7). „W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowym celem działalności państwa jest wszechstronny rozwój społeczeństwa socjalistycznego” (art. 4). Od miesięcy wmawia się...
27/04/2007
OPINIONS Mercredi 21 juin 1989 Le compromis historique entre Walesa et Jaruzelski Pologne : une victoire de Gorbatchev L’Eglise a accepté la politique de «main tendue», moyennant quelques concessions 12 - En s'accordant avec Jaruzelski, Walesa lui a transféré son capital de légitimite - Les crédits occidentaux favorisent le maintien du...
27/04/2007
QUEL HONNEUR... Wróćmy jeszcze na chwilę do audiencji, jakiej udzielił suweren Michaił różnym, ale jednako zastraszonym i wiernopoddańczym reprezentantom inteligencji na Zamku Królewskim w Warszawie. Adresy wygłoszone w czasie audiencji opublikowano w tomie p.n. „Polska inteligencja a problemy socjalizmu”. Jaki właściwy to tytuł! Bo czyż...
27/04/2007
„Głosili rasizm, faszyzm, antykomunizm...” Rude Pravo W numerze 1/2 pisaliśmy sporo o tym, jak antykomunizm postrzegają najświatlejsi, najdojrzalsi, w sposób szczególny przepojeni humanizmem, umiłowaniem ludzkości i troską o dobro najwyższe PRL-owscy inteligenci. Ostatnio zanotowaliśmy szereg wariacji właściwych ocen tego pociotka faszyzmu i...
27/04/2007
PODZIęKOWANIE W związku z sugestią Jana Nowaka, aby znana osobistość polska wycofała i telefonicznie odwołała swą opinię przedstawioną senatorowi JESSE HELMS'owi oświadczamy: Wyrażamy szczególną wdzięczność i uznanie senatorowi z Płn. Caroliny, przywódcy mniejszości republikańskiej w Komisji Stosunków Międzynarodowych, za jego starania i wysiłki...
27/04/2007
LIST OTWARTY DO JANA NOWAKA Szanowny Panie, Stanowczo protestujemy przeciwko treści i formie Pana uwag o Józefie Mackiewiczu, zawartych w książce „Polska z oddali” (Wyd. Odnowa, Londyn 1988, str. 184-187, 338). Wysunął Pan szereg oskarżeń pod adresem nieżyjącego pisarza - oskarżeń, naszym zdaniem, nieudokumentowanych. Jednocześnie przemilczał...
27/04/2007
W związku z pojawieniem się w ostatnim czasie głosów, które w mniejszym lub większym stopniu, zakwalifikować można jako antysemickie, pragniemy wyraźnie stwierdzić, iż odżegnujemy się od nich całkowicie. Podobne odczucia są nam zupełnie obce, niewyobrażalne jest też dla nas prowadzenie walki politycznej w oparciu o tak zarówno niegodne, jak...
27/04/2007
Tomasz Mianowicz Kiedy po ostatnim spotkaniu na szczycie NATO ogłoszono, że sojusz jeszcze nigdy nie był tak silny i zwarty, nikt chyba z obserwatorów politycznych nie dał wiary tym zapewnieniom. W Brukseli zawarto bowiem kompromis, umożliwiający, różne interpretacje, który nie zdołał jednak zamaskować faktu, że NATO znalazło się w...
27/04/2007
CONTRA POLECA Józef DARSKI O DEZINFORMACJI KOMUNISTYCZNEJ WYDAWNICTWO NIEPODLEGŁOść w „Tygodniku Solidarność” Jadwiga Staniszkis również wyraża opinię, że istnieje ośrodek koordynujący transformacje zachodzące w Obozie, w globalnym interesie komunizmu. świadczy o tym m. in.: „Bardzo znaczny stopień koordynacji zmian w krajach obozu w sensie...
27/04/2007
RWE z mistrzowskim sarkazmem i niezrównaną drwiną podkreśliło fakt, iż Contra jest „pryncypialnie i zasadniczo” antykomunistyczna. Przyjmujemy krytykę. Wyjaśniamy, iż postawa ta wynika z naszego reakcyjnego, zimnowojennego nastawienia. Trudno nam będzie się poprawić, zwłaszcza, iż nasze horyzonty intelektualne są wąskie. Tym niemniej, jesteśmy w...
27/04/2007
Jak wiemy, zachodni socjaliści niezwykle żywo interesują, się „nowym polskim modelem”. Popierają też „całą polską lewicę reformistyczną”, łącznie z PZPR. Z ideologicznym apelem o odnowę „wartości socjalistycznych” wystąpił Mitterand. Wiadomo z kim spotykał się i jakie listy zabrał ze sobą Craxi. Czytelnikom Contry znane jest już nieco dzisiejsze...
27/04/2007
(Prymas Stefan Wyszyński): (...) "Od pewnego czasu obserwuje się u tych bardziej radykalnych przedstawicieli „Znaku” coraz większy radykalizm, coraz większą skłonność do poparcia władzy ludowej”, (...) Nieporozumienia między Prymasem a katolikami świeckimi pogłębiły się a urazy narastały. U Księdza Prymasa umacnia się przekonanie, że ci katolicy,...

Pages