34. C o n t r a jest wdzięczna RWE

RWE z mistrzowskim sarkazmem i niezrównaną drwiną podkreśliło fakt, iż Contra jest „pryncypialnie i zasadniczo” antykomunistyczna. Przyjmujemy krytykę. Wyjaśniamy, iż postawa ta wynika z naszego reakcyjnego, zimnowojennego nastawienia. Trudno nam będzie się poprawić, zwłaszcza, iż nasze horyzonty intelektualne są wąskie. Tym niemniej, jesteśmy w stanie pojąć, iż prawdziwych humanistów, ludzi z otwartym umysłem, pełnych tolerancji, wielbicieli wolności i demokracji, winna cechować wobec komunizmu postawa nie pryncypialna, wyważona, pozbawiona skrajności, przepojona zrozumieniem. Zwłaszcza wtedy, gdy komunizm został wybrany przez naród. Za konstruktywną ocenę dziękujemy.
Contra

Contra 1988-1990: