35. C o n t r a poleca - Postscriptum do Golicyna - Contra przypomina

CONTRA POLECA

Józef DARSKI

O DEZINFORMACJI KOMUNISTYCZNEJ

WYDAWNICTWO NIEPODLEGŁOść

w „Tygodniku Solidarność” Jadwiga Staniszkis również wyraża opinię, że istnieje ośrodek koordynujący transformacje zachodzące w Obozie, w globalnym interesie komunizmu. świadczy o tym m. in.: „Bardzo znaczny stopień koordynacji zmian w krajach obozu w sensie czasowym i w sensie koncepcyjnym” i „podobny charakter reformatorskich elit związanych z wywiadem, bezpieczeństwem i wojskiem”.

Postscriptum do Golicyna

Niedawno w biblioteczce Contry wyszła broszura, o celach strategicznych akcji „pierestrojka”.

Konferencja prasowa klubu poselskiego PZPR

Jesteśmy gotowi do współpracy z ludźmi o orientacji demokratycznej (tytuł prasowy)

CO NA TO ZACHóD?

NIE MA Już OSTBLOKU (tytuł prasowy)

„... treść listu PZPR do prezydium Międzynarodówki Socjalistycznej stwarza nowe perspektywy i możliwości współudziału polskiej lewicy w kształtowaniu postępowej myśli europejskiej oraz jednoczeniu wysiłków Wschodu i Zachodu w realizacji idei „wspólnego domu europejskiego”. Proces ten nabiera dużego znaczenia zarówno wobec ważnych inicjatyw partii socjalistycznych na Zachodzie Europy, jak też idei M. Gorbaczowa dotyczącej zwołania w 1992r nowej konferencji europejskiej”.

rzecznik KC PZPR

„Tutejsze niemieckie mass media orzekły, że stwierdzenia szefa rządu polskiego harmonizują z wypowiedziami Szewardnadze...”

(ż. W-wy, 3.11.89)

„Oznacza to także mówienie wprost, że jałowy protest, radykalizm (czytaj antykomunizm) dla radykalizmu jest łatwizną i nieroztropnością” (Min. A. Hall, 27.09.br)

EMIGRACJA POLITYCZNA – zaproszenie do Polski

POSIEDZENIE MIęDZYNARODóWKI SOCJALISTYCZNEJ
Polska i Węgry w centrum uwagi (tytuły prasowe)

Marcus Wolf, zwany przez wiele lat NRD-owskim Sierowem, stał się, podobnie jak Kiszczak, niesłychanie „liberalny”. „Gazeta Wyborcza” nazywa go „niemieckim Gorbaczowem”. I w tym przypadku, bardziej niż w anielską przemianę czekistów, wierzymy w Golicyna, który przewidział, iż UBECY staną na czele reform (nowej strategii).

Oczekujemy w najbliższej przyszłości, dalszej, dużej ilości potwierdzeń tego, iż Golicyn miał rację...
Contra

CONTRA PRZYPOMINA

Agent SB, Eligiusz Naszkowski, był przewodniczącym ZR w Pile, członkiem KK, reprezentantem „Solidarności” na rozmowy z rządem.

Jeszcze w październiku 1981 roku był z Wałęsą w Paryżu. Gdy pozostał na Zachodzie, nikogo nie zainteresowało, co ma do powiedzenia. Całą sprawę wyciszono.

JAKIE ZADANIA REALIZUJą NASZKOWSCY DZISIAJ?

Contra 1988-1990: