55. Kwestia opinii - podobieństwo opinii

KWESTIA OPINII

„Nierówność wyklucza wolność” - François Mitterand; Prezydent Republiki Francuskiej
„Równość wy klucza wolność” – Contra, Warszawa
„CCCP uzna każdy rząd, w tym Solidarności, bo to wewnętrzna sprawa polska” - z prasy francuskiej
„CCCP uzna „rząd Solidarności” bo nie zagraża on socjalizmowi” - Contra

podobieństwo opinii

„Pierestrojka jako zasada wyjścia z systemu totalitarnego” - Michnik w Moskwie 10 lipca
„Pierestrojka to szlachetne dzieło przebudowy socjalizmu (Partia nie odchodzi od kierowniczej roli). To stworzenie ideologii socjalistycznej odnowy, warunków rozwiniętej demokracji socjalistycznej (W imię tych właśnie celów dokonana została Rewolucja Październikowa). Partia zaproponowała polityczną przebudowę, mając na celu ujawnienie ogromnych możliwości ustroju socjalistycznego".

Gorbaczow, też w Moskwie, 17 lipca.

Contra 1988-1990