77. Słowniczek

„Chce dołożyć czerwonemu” -

- krytyka nadmiernej krytyki komunizmu. Czasem po prostu krytyka kogoś, kto nie wyraża socjalistycznych poglądów na cokolwiek. Toteż użycie tej modnej frazy mniej mówi o tym, przeciw komu jest skierowana, a więcej o tym kto jej używa. Wiadomo, że jest to ktoś postępowy, do „czerwonych” (czyli komunistów) podchodziłby ze zrozumieniem. Porozumiałby się z nimi. Można nawet założyć ze 100% pewnością, że był on kiedyś z „czerwonymi” związany, czyli mówiąc po prostu sam był czerwony. Zbyt ujemny stosunek do komunistów uważa za naganne prostactwo i przesadę. Ciekawe jest, że sformułowanie: „On chce (tylko) dołożyć „brunatnemu” (aż taki nieobiektywny) nie jest w ogóle używane.

- Poputczik – przyjaciel zdemokratyzowanego komunizmu/socjalizmu.

- Przeciwnik wolności -

- tj. wydostania się Polski spod komunizmu. Jest on, wraz ze swymi przełomami - do pewnych granic - i buntami - w pewnych okresach, elementem składowym komunizmu w Polsce i gwarantem jego trwania na tej ziemi. Pamiętajmy, poputczik z komunizmem walczyć nie chce. On chce walczyć z nadmiernym antykomunizmem.

Wydawnictwo „Baza” wydaje właśnie po kolei wszystkie książki Józefa Mackiewicza w twardych okładkach (najwyższe uznanie). Być może niezadługo Klub Podkomunistycznych Inteligentów (nie szafujmy pojęciem „intelektualista”) wyda, po otrzymaniu odpowiedniej dotacji, pisma wszystkie Jerzego Surdykowskiego.

Contra 1988-1990