79. Książki na Gwiazdkę

W dwutomowej edycji wydawnictwa PoMOST (a także nakładem Polonii B.F. w Londynie) została wreszcie udostępniona czytelnikowi polskiemu słynna historia polityczna świata Paula Johnsona. Pisaliśmy już o niej w poprzednim numerze. Jest to, na tle światowej produkcji w tej dziedzinie, pozycja wręcz niezwykła i to z wielu przyczyn.

Mimo więc, iż mało w niej o Polsce, możemy tylko powtórzyć to, co powiedziała na temat „Modern Times” (jest to najpopularniejszy, amerykański tytuł książki) pewna znana osobistość w ankiecie miesięcznika „The American Spectator” (co roku redakcja tego pisma zwraca się do słynnych postaci, nie tylko amerykańskich, o wskazanie najciekawszych, ich zdaniem, książek wszystkich gatunków i ze wszystkich dziedzin - w ciągu ostatnich paru lat „Modern times” były najczęściej wymienianą pozycją). Otóż, zasugerowała ona redaktorowi, by każdy, kto nie przeczytał pracy Johnsona został skreślony z listy subskrybentów pisma.

Proszę, na miejsce „The American Spectator” wpisać Contra. W książce Johnsona polecamy szczególnie rozdziały o tzw. III świecie, oraz o innych sprawach mało znanych współczesnemu czytelnikowi, jak np. rzeczywiste powody wielkiego kryzysu, rozpoczętego w 1929 roku czy kulisy hiszpańskiej wojny domowej.

Początkowo zamierzaliśmy zamieścić w tym numerze duży fragment z „Modern Times”. Być może wrócimy w przyszłości do tego zamysłu, tym bardziej, że nie zdążyliśmy jeszcze zapoznać się z wartością tłumaczenia polskiego. Jak by nie było, książka Johnsona stanowi ozdobę każdego księgozbioru!

Contra 1988-1990: