Contra Nr 4 1990

15/05/2007
7 września rząd T. Mazowieckiego podjął wreszcie pewne kroki w sprawie wojsk sowieckich w Polsce. Stanowi to niewątpliwie postęp, ale w żadnej mierze nie dezaktualizuje pomieszczonych w numerze naszych uwag na ten temat. Treść, ton i forma „propozycji” rządu nie rokują szybkiego rozwiązania sprawy. Mocno wątpliwa wydaje się też jego determinacja...
15/05/2007
Certyfikaty Contry Nr 1/90 Niniejszym zatwierdza się i obwieszcza wszem i wobec, że ANTONI PAWLAK, obiecujący poeta, awansował do pierwszego sortu obywatelskiego ruchu społecznego (d. lewica) na froncie propagandowym. Tym samym dopuszcza się cytowanie wymienionego we wszystkich publikacjach drogowo-obywatelskich, jako autorytetu w dziedzinie...
15/05/2007
CURIOSA-VARIA Szczypta sceptycyzmu Staramy się reagować na rozwój sytuacji politycznej w Polsce w sposób elastyczny. Dla uniknięcia związanych z tym nieporozumień musimy stwierdzić wyraźnie: Nadal uważamy, że podjęcie inicjatywy Kiszczaka było ciężkim błędem politycznym. Za błąd ten płacimy do dzisiaj. „Okrągły stół” rozbroił psychicznie...
15/05/2007
CURIOSA-VARIA Donos Donoszę, że Liberlno-Demokratyczna Partia "Niepodległość" twierdzi, iż pragnie być prawicą zachodniego typu, co wyraźnie wskazuje, że jej członkowie nie są patriotami. Manifestuje też ona całkowitą antypatię wobec „ruchu narodowego”, co wskazuje na jej kosmopolityzm. Popiera ruchy wolnościowe na Wschodzie co świadczy, iż...
15/05/2007
CURIOSA-VARIA Słowniczek Sprawiedliwość społeczna - termin semantyczny o podobnej wartości merytorycznej, co „demokracja ludowa”. Równość (poza równością wobec prawa) - zahamowanie rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Zazdrość zinstytucjonalizowana (inaczej - socjalizm) - system skierowany przeciw dobru ogólnemu. Klasa pracująca (...
15/05/2007
Doradca Rzekomy wielki przyjaciel Polski i jej suwerenności, prof. Zbigniew Brzeziński stwierdził implicité w Paryżu (5.07.br.), iż „bardzo korzystny byłby sojusz polsko-radziecki” (zamiast Układu Warszawskiego). Sojusz ów, zdaniem profersora „będzie uspakajał ZSRR, że NATO mu nie zagraża”. Tak więc dzięki mądrej, odważnej i dostosowanej do...
15/05/2007
MEDIA Marnie W książce o „okrągłym stole” p. Konstanty Gebert konstatuje: „Jeśli Hall był wunderkindem polskiej niezależnej publicystyki to Marcin Król był niewątpliwie jej enfant terrible.” Rany Boskie, to już tak źle z nią, z tą polską niezależną publicystyką? Cudowne dziecko to autor makabrycznie anachronicznych tekstów neo-endeckich a...
15/05/2007
MEDIA Via Monachium Członek partii socjalistycznej p. Wiesław Wawrzyniak jest korespondentem RWE w Warszawie. Jego predyspozycja do rzetelnego obiektywnego prezentowania polskiej sceny politycznej dobrze oddaje uwaga, że konserwatyści polscy to wstecznicy i Ciemnogród, atoli, jak łaskawie zauważył, nie muszą być także antysemitami....
15/05/2007
MEDIA Nowy mit Próbowano stworzyć nowy mit. Wybitny demokrata St. Bratkowski wraz z bliskimi ideowo kolegami starał się wmówić wszystkim, iż wznowiony tygodnik "Po prostu" jest „kontynuacją linii (Po prostu) z lat 1956-57, (linii wolnościowej i antykomunistycznej)” (podkr. Contra). Starsi przypominali sobie wszakże, że chociaż ówczesne „Po...
15/05/2007
MEDIA Życie Rządowe Sprawa „Życia Warszawy” doskonale oddaje sposób myślenia rządowego establishmentu. Zabierzemy komunistom - weźmiemy sobie. Na tym, zdaniem tego stablishmentu, polega demokracja. W ten sposób RSW-owskie „Życie” dostało się człowiekowi Mazowieckiego - K. Wóycickiemu i człowiekowi Halla - T. Wołkowi. Zupełnie przypadkowo. Rząd...
15/05/2007
MEDIA Tygodnik Wyborczy Słynny już sekretarz redakcji „Tygodnika Powszechnego”, wywodzący się z tzw. nowej fali R. Graczyk (zasłynął m.in. ze strofowania Stefana Kisielewskiego) wyraża nadzieję, że TP będzie w przyszłości tak samo neutralny, jak „Le Monde”. Już to gdzieś słyszeliśmy, prawda? Gazeta Wybiórcza miała być polskim „Le Mondem”....
15/05/2007
MEDIA Mistrzowie Typowy przykład demagogii obozu Geremka, Halla, KOK-u, Turowicza, Bratkowskiego, RWPG (i tak dalej), to często powtarzane twierdzenie: „Jednak ci, którzy powiadają, że znają jakąś cudowną drogę do dobrobytu „na skróty”, rozbudzają nadzieje, których nie zdołają przecież zaspokoić.” (tym razem A. Michnik, 24.07.90). Jest to...
15/05/2007
MEDIA Opinia publiczna? Od początku miałem wątpliwości, ale oto wreszcie wpadka i maleńki zarazem dowodzik, pośredni bo pośredni, ale dla mnie wystarczający. TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA muje. Serce rośnie, że są tacy ludzie jak poseł Jurek. Jest on Polakiem i myśli po Polsku. Gazeta Wybiórcza Nr 152/90 Czytelnik powiedział „po Polsku” z...
15/05/2007
ANATOL ARCIUCH Międzynarodówka W naszym, w przeciwieństwie do warszawskiej ulicy, niesłychanie eleganckim życiu politycznym nieładnie jest wspominać o podziałach i antagonizmach, chyba że chodzi o „stanowcze odcięcie się” (ach, gdzież ten język z tamtych lat) od „szowinistów, antysemitów, zoologicznych antykomunistów, rewanżystów”, czyli całej...
15/05/2007
ARCHIWUM HISTORYCZNE Sierpień 1920 Nie tylko - co powtarzają wszyscy - lord d'Abernon uznał bitwę warszawską 1920 r. za jedną z batalii decydujących o losach świata. Wybitny autorytet historii wojskowości gen. J. C. Fuller, w dwutomowym dziele omawiającym najważniejsze bitwy od czasów antycznych, poświęca cały rozdział sierpniowi 1920 roku....
15/05/2007
Zamieszczamy poniżej korespondencję między dwiema znanymi osobistościami emigracyjnymi. Materiały pochodzą z Hoover lnstitution. Prezentowane listy odnoszą się do dwóch zagadnień. Pierwszym z nich jest podjęcie z inicjatywy Stefana Korbońskiego, próby utworzenia nowego centrum kierownictwa politycznego emigracji. Do takiej roli pretendowały...
15/05/2007
GOSPODARKA RYNKOWA ANDREW KENNY Energia nuklearna? - Ależ proszę! Energia nuklearna w dobie prywatyzacji zagrożona jest z powodu swoich wysokich kosztów. Andrew Kenny jednak opowiada się za nią jako o wiele bardziej bezpieczną niż energia węglowa. Jestem wegetarianinem, a więc także zwolennikiem energii jądrowej. Wegetarianinem zostałem 20 lat...
15/05/2007
GOSPODARKA RYNKOWA Castro w Genewie! 12 czerwca 1990 r na konferencji MOP w Genewie wystąpił minister rządu budującego nad Wisłą nowy ład demokratyczny - p. J. Kuroń. Płomienna mowa ministra była manifestem ideologii trzecio-światowej. - Bogaty Zachód wciąż chce nam, Południowcom tylko doradzać - grzmiał minister. Tymczasem jest zobowiązany...
15/05/2007
GOSPODARKA RYNKOWA Śmierć „trzeciej drogi”* Dawid Lange, socjaldemokratyczny premier Nowej Zelandii (1984-89) stwierdził, że socjaldemokraci muszą zaakceptować nierówność społeczną, bo jest ona motorem rozwoju gospodarczego. Robert Hawke, socjalistyczny (labourzystowski) premier Australii, zauważył w 1989 r.: „Trzeba być idiotą lub cierpieć na...
15/05/2007
A oni wciąż swoje W dwutygodniku włoskich Jezuitów ukazało się w początkach lipca omówienie sytuacji w Europie środkowo-wschodniej. Autorzy uznają, że tutejszy system przegrał ale nie oznacza to bynajmniej w ich oczach zwycięstwa „kapitalizmu”. Ten ostatni okazał co prawda całkowitą wyższość w produkowaniu bogactw ale zdaniem autorów, nie jest to...
15/05/2007
Gospodarka rynkowa „KAPITAL“ HERR MARXA W PIGUŁCE (Schemat wg Leopolda Schwarzschilda) Od redakcji Podobnych wizjonerskich, „naukowych” kretyństw uczą wciąż na wielu prestiżowych zachodnich uniwersytetach. Powstaje wciąż wiele opasłych tomów rozważających niuanse tej „nauki”. W tzw. III świecie wiele klik rządzących opiera na niej...
15/05/2007
Gospodarka rynkowa WITOLD MISSALA Punkt krytyczny - Niech Pani wymieni osiągnięcia planu Balcerowicza, ma Pani 10 sekund czasu. Chwila namysłu, głupia mina. Czas minął. Dobra odpowiedź. Tak podsumował program Balcerowicza kabaret „Pod Egidą”. Sympatycy skądinąd sympatycznego wicepremiera zarzuciliby nas od razu potokiem słów o jego...
15/05/2007
dzisiejsza Polska Na drodze ku Europie Jako zwolennik stosowania zasad fair play w polityce pragnę dołączyć do powszechnych głosów oburzenia. W najbardziej szacownej prasie, wśród najgłośniejszych autorytetów wzmaga się krytyka metod stosowanych przez jedno ze środowisk politycznych. Zgadzam się w pełni. Wręcz oburzające jest na przykład:...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Wskazówka na przyszłość W latach 1980-81 rozpowszechniona była obawa przed „manipulacją”. Czasem przybierało to formy groteskowe, ale w sumie było zrozumiałe i pozytywne. Dowodziło złaknienia prawdy, autentyzmu i demokracji. Proponujemy odświeżyć, uaktualnić to pojęcie. Jak bronić się przed „manipulacją”, czyli politycznym...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska PPS PPS zamierza się zjednoczyć. W związku z tym Jan Józef Lipski stwierdził, że pojęcie „lewica” znaczy dokładnie to samo, co zawsze i „nieprawdą jest twierdzenie, iż nonsensem jest jego używanie.” Innymi słowy, J. J. Lipski zarzucił A. Michnikowi koniunkturalny fałsz i posługiwanie się politycznym kłamstwem. Oczywiście...
15/05/2007
dziSiejsza Polska Kretynizm W jednej z licznych odezw licznych „Stronnictw Narodowych” przewodniczący jednego z nich, niejaki Bolesław Tejkowski konkluduje: „Naród Polski, nasze dzieci i wnuki żyć będą na Polskiej Ziemi przez wieki. Nie przetrwają jednak długo, jeśli ziemię naszą sprzedacie obcym.” Trudno o stwierdzenie bardziej kretyńskie....
15/05/2007
dziSiejsza Polska Życie według prof. Stelmachowskiego Marszałek Senatu „Marszałek Senatu prof. Andrzej Stelmachowski, poproszony przez wysłannika chicagowskiego „Białego Orła” o ocenę generała Wojciecha Jaruzelskiego: „... jest niezmiernie trudno ocenić człowieka w kategoriach czarno-białych. I jeżeli jeszcze dodamy do tego dziwną rozmowę na...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Etos i filozofia Co to jest „etos Solidarności” (dziś już zastąpiony „filozofią rządu”)? Wiadomo, podejście ponadideologiczne, ogólnospołeczne, wykraczające poza anachroniczne podziały na chrześcijańską demokrację, socjaldemokrację, konserwatystów, liberałów, czy też lewicę i prawicę. Dla przykładu: „Szereg osobistości...
15/05/2007
DZIESIEJSZA POLSKA Z prac Fundacji im. Stefana Batorego Wiceprezes A. M. o Litwie: „Wyobraźmy sobie takie więzienie. Z jednej strony celi więźniowie zrobili podkop żeby wydostać się na wolność. Podkop ma jednak taką właściwość, że po ich wyjściu więzienie się zawali i zabije wszystkich innych. Takie zastrzeżenia wysyłają do liderów Litwy...
15/05/2007
Dziesiejsza polska Cywilizacja europejska Okazuje się, że to nawet nie miał być Geremek... W tekście „Jak kandydowałem na senatora” („Zeszyty Historyczne” nr 91) Józef Kuropieska pisze o A. Michniku (s. 88): „Po artykule podtytułem „Wasz prezydent, nasz premier” (A. Michnik) zapytany przez współkolegę z "S" kogo miał na myśli jako premiera....
15/05/2007
Dzisiejsza Polska INSANE ROAD to END Wielu zastanawia się, czemu ugrupowanie polityczne A. Michnika przybrało skrót tłumaczalny na angielski. Poza oczywistym walorem propagandowym (ostatecznie najbardziej zagorzali entuzjaści ugrupowania to zachodni celuloido-intelektualiści) ważnym powodem było zapewne stworzenie możliwości konstruowania...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Jest i szczerość Nietrafne jest twierdzenie, że życie polityczne w Polsce opanowała całkowicie obłuda. Zdarzają się przypadki godnej uznania szczerości. Redaktor Skalski potrafi zauważyć, że jest to przecież całkowicie naturalne, gdy ludzie i środowiska znajdujące się u władzy głoszą potrzebę „stabilizacji”, czyli kontynuacji...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Propaganda i europejskość W czasie swego pobytu w Polsce WŁADIMIR BUKOWSKI stwierdził, że działalność P a m i a t i i innych tego typu grup w Sowietach jest rozmyślnie przeceniana przez oficjalną sowiecką propagandę straszącą Zachód, że jeżeli nie poprze on Gorbaczowa to władzę obejmą właśnie tacy szowiniści i nacjonaliści. „...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Między sojusznikami Rząd sowiecki wystosował do Warszawy aide-mémoire w sprawie niewłaściwego stosunku Polaków wobec pomników wdzięczności dla stalinowskiej Armii Czerwonej. Wyraża w nim oburzenie, albowiem poczuwa się do ciągłości z działaniami tej Armii w kwestii walki z Niemcami. Rząd sowiecki nie wystosował do Warszawy...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Symbioza W wybielaniu już nie tylko teraźniejszości, ale i przeszłości MSW, „nasz” minister, Krzysztof Kozłowski posuwa się bardzo daleko. Kontynuuje się w MSW także po odejściu płk. Garstki, styl: „tylko cicho, tylko sza”, w ostateczności powołujemy (pseudo)-komisję, a w ogóle to nie ma o czym mówić, przeszłość nie była taka...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska Ostatnie zadanie prof. Geremka Ostatnim zadaniem prof. Geremka, ostatnim w czasie, gdy jest nadal szarą eminencją „zgromadzenia narodowego” i przywódcą tzw. naszych, jest najwyraźniej zaklepanie odpowiednio postępowej konstytucji. Obecne „zgromadzenie narodowe” nie jest demokratycznie wybrane, a przeto i nie jest uprawnione -...
15/05/2007
Dzisiejsza Polska o powstanie klasy średniej „Mimo jej starań i troski o demokrację inteligencja stanowi w istocie odmianę arystokracji arogancko dystansującej się od filisterskiego tłumu. Kto obracał się w kręgach inteligencji zna dobrze jej próżność i pychę, jej przekonanie o własnej nieomylności, jej pogardę dla innych poglądów i abstrakcyjny...
15/05/2007
Alain Besançon Wielka niewiadoma - ludność Związku Sowieckiego Od niedawna przestaliśmy brać za dobrą monetę sowieckie statystyki gospodarcze. Wiemy już, że te triumfalne liczby są nieprawdziwe. Przyznali to sami przywódcy sowieccy, co więcej przyznają oni, że nie wiedzą jaka jest rzeczywista produkcja w ZSRS. Nadal jednak wierzymy na słowo...
15/05/2007
Wszystko się podobno odkłamuje, mówi się i pisze, jak to naprawdę było. Nie jest to oczywiście prawda, bo daleko nie wszystko, a im bliżej A. D. 1990 tym mniej. Mamy też do czynienia z dalszym ZAKŁAMYWANIEM historii najnowszej. Lewica światowa ma pewne hasła wywoławcze, swoje święte mity. Hiszpania (wojna domowa), Chile (Allende i Pinochet). Nie...
15/05/2007
Kto jest najwierniejszym sojusznikiem wodza Iraku? Nie, nie OWP. Jest nim telewizja światowa (zachodnia). Często serwuje ona wszystkim obrazy „demonstracji proirackich”, najczęściej palestyńskich, i opowiada o już-już szykującym się ogólnoarabskim zbrataniu przeciw imperialistom. Oczywiście nie wspomina, że są to manifestacje marginalne. Nie...
15/05/2007
BERNARD GUETTA jest bardzo znanym dziennikarzem francuskim. W roku 1981 był korespondentem w Warszawie i wtedy wykonywał swą pracę nawet całkiem nieźle. Obecnie jest stałym korespondentem „Le Monde” w Moskwie i jeszcze lepiej (acz bezwiednie) wykonuje pracę sowieckiego wydziału propagandy. Rozpisaną na części pracę pt. „Jak chcemy by nas widział...
15/05/2007
JACEK KWIECINSKI Dezinformacja „Niemoralne metody” (Marcin Król) Z miejsca chcę zaznaczyć, że tytuł jest eufemizmem i że niemoralne, podłe i wyjątkowo perfidne metody stosują, w celu czerpania profitów politycznych, przyjaciele Marcina Króla, w tym także ci najbardziej szanowani i czcigodni. Marcin Król ma jednak czelność ubolewać z powodu...
15/05/2007
ALAIN BESONçON Małe Monachium* By pojąć w pełni naturę dyskretnej zbrodni, jaka dokonuje się na naszych oczach, trzeba pamiętać o następujących kluczach interpretacyjnych: Po l. - Rola narodu litewskiego jest bardzo istotna; w średniowieczu kontrolował on całe dorzecze Dniepru, to jest praktycznie całą zachodnią połowę Rosji; jego władcy z rodu...
15/05/2007
Często mówi się dzisiaj, że antykomuniści (prawdziwi) byli zbyt dogmatyczni, by przewidzieć to, co się teraz dzieje. Chyba najbardziej konsekwentnym antykomunistą był JÓZEF MACKIEWICZ. Oto co napisał w roku 1983: „Ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Komuniści dążący do zapanowania nad światem, też są tylko ludźmi. Ludzka rzecz to omyłki, przeliczenia...
15/05/2007
ANTYKOMUNIśCI WSZYSTKICH KRAJóW… W dzisiejszym świecie, a zwłaszcza wobec sytuacji powstałej wokół i w pobliżu Polski, niezwykle istotne jest niedopuszczenie przez ugrupowania niepodległościowe do zmonopolizowania stosunków z nie komunistycznymi kręgami narodów sąsiednich i pobratymczych przez tutejszą lewicę. Ta ostatnia przedstawia, również na...
15/05/2007
JACEK KWIECIŃSKI Jesień ludów, intelektualistów i KGB Pisaliśmy już, by przyglądać się szczególnie uważnie temu co jest przedmiotem drwin „postępowych intelektualistów”. Okazuje się to bowiem najczęściej prawdą. „Gdy Jadwiga Staniszkis w sposób bardzo ostrożny i spekulatywny wyraziła opinię (znacznie wcześniej pisał o tym Józef Darski), że...
15/05/2007
Koszmarna wizja „Polski komitetowej” (pod wypróbowanym kierownictwem) jakby się oddalała. Czy można jednak mówić już o zniknięciu ciągot do zapewnienia Polsce „czegoś nowego”, odchodzącego od "utartych modeli historycmych"? Czyli - czy możemy się już czuć bezpiecznie? Wszak sam premier jest przeciw demokratycznemu piekłu, twierdzi, że wyznawanie...
15/05/2007
Pod koniec lipca stwierdzono konieczność powołania ciała politycznego o profilu apolitycznym p.n. RUCH OBŁUDY - AKCJA DEMAGOGICZNA (RO-AD) By wykazać trafność przyjętej nazwy z miejsca ogłoszono, że liderzy ruchu poruszać się będą w przód oraz do Europy, a nie jak inni - na boki i do Azji. Politycznie natomiast plasują się wszędzie, jak to...
15/05/2007
Ostatnio coraz więcej odpowiedzialnych intelektualistów przechodzi do dyplomacji. Czystki obejmują już sławne nazwiska, zaczynają dochodzić do okolic Familii, dotykają „Gazety Wybiórczej”! Na placówkę w Stanach zesłano także wybitnego działacza obywatelskiego z Krakowa, Jerzego Surdykowskiego. Pomysł uważamy za doskonały, zaś akcję pn. „w...
15/05/2007
W rocznicowym dla siebie wystąpieniu T. Mazowiecki wyraził nadzieję, że demokracja „którą budujemy” będzie: oparta na wartościach otwarta tolerancyjna nowoczesna widząca problemy oraz sposoby ich rozwiązywania, i te pe i te de. Tadeuszowi Mazowieckiemu w istocie nie chodziło o „demokrację” (użyte sformułowania, w odróżnieniu od pojęcia „...

Pages