Olgierd Żmudzki

22/08/2006
Dojście do władzy w Polsce Prawa i Sprawiedliwości, której to partii liderami są bracia Kaczyńscy, wywołało wielki szok układu rządzącego naszym krajem od 1944 roku. Jednym z manewrów propagandowych, które w związku z tym zastosował wspomniany układ, by nową władzę zdyskredytować w oczach społeczeństwa, jest prawdziwa fala lamentów w środkach...
25/06/2006
„Kod Leonarda da Vinci” Dana Browna króluje obecnie na listach najlepiej sprzedających się w świecie książek. Uzupełniająca te rozważania kolejna z pozycji „Anioły i demony” niewiele mu ustępuje. Co sądzić o powodzeniu tych pozycji? Są z pewnością sprawnie warsztatowo napisane, ale czy wiedza, jaką dostarczają czytelnikom posiada jakąś...
06/03/2006
Niedawna wypowiedź lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, że w Polsce prawie nie ma niezależnych mediów, wywołała olbrzymie sprzeciwy i wręcz histeryczne reakcje tego środowiska, zwłaszcza dziennikarzy na co dzień niesłychanie zależnych od układu rządzącego w Polsce po 1989 roku, a będącego sprytnie ukrywanym przedłużeniem czasów komunistycznych....
17/11/2005
Rynek prasowy w Polsce oferuje czytelnikom bardzo różne swoje produkty. Zastanowimy się w tych rozważaniach nad najbardziej właściwym sposobem korzystania z niego. Czy dla poznania jakiegoś problemu winniśmy sięgać po różne punkty widzenia przedstawiane przez te gazety, które same oceniają siebie jako lewicowe i prawicowe? Co tak naprawdę...
12/11/2005
W wygłoszonym 10 listopada 2005 roku exposé premier Marcinkiewicz niewiele miejsca poświęcił problematyce gospodarczej. Wytknięto mu to natychmiast, zresztą chyba niesłusznie. Bo w tego typu sprawach nie jest ważne, co się publicznie mówi, lecz to, co się realnie będzie robić. A jeśli ma się plany jakichś znaczących reform, to przed...
03/11/2005
Analiza wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich pozwala wyciągnąć ważne wnioski zwłaszcza, gdy spojrzymy na podziały geograficzne elektoratów wspierających kandydatów na prezydenta i różne partie. Pierwszy z takich wniosków, który się nasuwa niemal od razu jest wyznaczenie dla Platformy Obywatelskiej miejsca na politycznej lewicy...
03/11/2005
W omówieniach ostatnich politycznych wydarzeń w Polsce wskazuje się na znaczenie Leppera i jego Samoobrony, jako języczka u politycznej wagi. Temu problemowi poświęcił uwagę John Przezimirski w artykule ” Andrzej Lepper” ostatnia nadzieja P.O.” Chciałbym teraz wskazać na jeszcze kilka nie omówionych w tym artykule aspektów. Przede...
17/08/2005
Kampanie wyborcze do Parlamentu i fotela prezydenckiego wchodzą właśnie na ostatnia prostą. Sztaby politycznych ugrupowań i kandydatów na najwyższy urząd w państwie zastanawiają się: co zrobić, by osłabić konkurentów i przeciągnąć na swoją stronę jakąś zauważalną część elektoratu? Sympatycy partii głoszących prawicowe idee marzą, by ich...
19/06/2005
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z upowszechnieniem się teorii i trendów socjalistycznych nastąpiło wdrażanie w krajach europejskich bardzo niedobrych wzorców cywilizacyjnych. Karl Witvogel nazwałby je azjatyckim modelem społeczeństwa. O jakie mechanizmy tu chodzi? System socjalistyczny (a w jego ramach komunistyczny) w...
09/06/2005
Badając ludzkie charaktery bez trudu natrafimy na dwa przeciwstawne sobie typy. Jeden to człowiek delikatny, wrażliwy i kulturalny w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Preferujący elitarne formy zaspokajania swoich potrzeb, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie spędzania wolnego czasu. Na co dzień posługuje się by osiągać swoje cele...
15/05/2005
Jednym z olbrzymich garbów pozostawionych nam przez komunistyczny system jest syndrom homo – sovieticusa. Jest on groźny, bo zaczyna odżywać w kolejnych pokoleniach. Widać nawet, że ludzie żyjący niegdyś w głębokim komunizmie przekazują go genetycznie potomkom. Prześledzimy jeden z przejawów tego syndromu, a mianowicie przekonanie o...
05/05/2005
Stosunki Polski z Rosją w minionym piętnastoleciu mogą zadziwiać. Stają się jednak bardziej zrozumiałe, gdy będziemy je oceniać, jako sposób leczenia psychicznych urazów, który zaaplikowano narodowi drugiego niegdyś mocarstwa świata. Obserwowanych często komplikacji wzajemnych układów bowiem nie było wtedy, gdy istniało komunistyczne...
30/04/2005
Prowadzenie jakiejkolwiek dyskusji politycznej w obecnej Polsce prowadzi wcześniej, czy później do rozliczeń z minionym ustrojem. Tak stało się także w dyskusji o artykule „Czas wyboru” p. Krzemińskiego. Dzieje się tak z pewnością dlatego, że nie rozliczyliśmy się z dawnym systemem na wszystkich społecznych płaszczyznach. Ujawnianie – wreszcie...
08/04/2005
Na marginesie mojego ostatniego artykułu „Dziedzictwo Stalina” Rodmanowi w odpowiedzi: - Zmarły niedawno Moskal czytając w niebie, że został nazwany komunistą musi się pokładać ze śmiechu. Cała elita komunistyczna i wszyscy jej agenci w minionych piętnastu latach robili wszystko, żeby opluć i oczernić w każdy możliwy sposób prezesa...
07/04/2005
Wiedza o mechanizmach funkcjonowania systemu komunistycznego może być bardzo użyteczna przy ocenie czasów współczesnych. Po zdobyciu przez komunistów władzy w Rosji panowało przekonanie, że nowy ustrój jest tak wspaniały, że wystarczy go tylko wdrożyć w życie i w ten sposób wygrać wyścig z kapitalizmem, więc na ten drugi system w pewnym czasie...
23/03/2005
Obecna sytuacja polityczna w Polsce staje się coraz bardziej klarowna. Na politycznej scenie z jednej starają się utrzymać wszyscy, którzy brali udział w układzie zawartym przy Okrągłym Stole, jednak coraz uważniej są słuchani ci, którzy ten układ chcą podważyć, a ich uczestników wysłać na śmietnik historii, co im się zresztą od samego...
08/03/2005
Decyzja prezydenta Kwaśniewskiego, by się nie zniżać do poziomu pospólstwa i nie stawać przed jakimiś tam sejmowymi komisjami, nie powinna dziwić, gdy znane jest jej tło. Jego poznanie wymaga jednak kilku uwag wstępnych. Od chwili ustania stalinowskiej nocy, w ramach komunistycznej rządzącej partii PZPR toczyły się zażarte walki o realną...
07/03/2005
Mimo różnych zawirowań zmierzamy w stronę wyborów. Dobrze byłoby, żeby te parlamentarne odbyły się jak najwcześniej i to jest jedyny w tej sprawie pewnik. Jednak nadzieje, jakie wiążemy z nowym układem sejmowym mogą nas zawieść ze względu na czynniki, które niemal nie bierzemy pod uwagę. Siedzą one bardzo głęboko w ludzkiej naturze i trzeba...
20/02/2005
Na jakim stopniu rozwoju (upadku – katastrofy) – niewłaściwe skreślić, właściwe podkreślić - znajduje się obecna Polska? Upowszechniane są na ten temat bardzo różne opinie. Spróbujmy problem ten określić odwołując się do porównań zdrowotnych. W związku z tym odpowiedzmy sobie na pytania: czy kraj nad Wisłą na coś choruje lub jest niemal...
07/02/2005
Sojusz ludzi przerażonych odkryciem tajemnic PRL-u nie cofa się przed niczym. Ostatnio jego czołowy organ „Gazeta Wyborcza” postawiła niemałą część swoich czytelników w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W związku upublicznieniem tzw. „Listy Wildsteina” ukazał się na jej łamach tekst z tytułem wybitym wielkimi literami „Lista Ubeków”. Co...
05/02/2005
Istnieją przesłanki do wysnuwania wniosków, że stworzenie w IPN -nie wspólnej - zbiorczej listy oficerów SB, Tajnych Współpracowników, kandydatów na TW, oraz osób inwigilowanych, a następnie umożliwienie jej skopiowania i wyniesienia przez red. Wildsteina było elementem działań, których rzeczywistym celem jest skompromitowanie lustracji i...
02/02/2005
Od momentu, gdy zapadły decyzje o rozwiązywaniu się komunistycznego imperium jedyną nadzieją komunistycznych elit na udane znalezienie się w nowej sytuacji było oparcie się na Tajnych Współpracownikach SB. To byli ludzie sprawni intelektualnie, w większości szerzej, niż inni wykształceni, bez tego nie umieliby wykonywać swoich funkcji dla...
29/01/2005
Sprawa stosunku Polski i Rosji jest obiektem wielu analiz. Większość z nich wskazuje, że stosunki te nie są najlepsze. Z drugiej strony wszyscy niemal zwracają uwagę na konieczność ich poprawy. Jak jednak do tego doprowadzić? Na tego typu pytanie jednak brak odpowiedzi. W trakcie ostatnich spotkań wielu wysoko postawionych polityków w...
27/01/2005
Jeden z wybitnych prześmiewców z przeszłości mawiał, że my Polacy lubimy pomniki. Zapewne miał rację, bo pomników ci u nas rzeczywiście dostatek, a już szczególnie obfite były dla pomnikowych działań czasy PRL-u. Co prawda niektóre z monumentów tego okresu trzeba było zlikwidować, ale ciągle ich wiele zostało. Przedstawimy tu jeden z nich...
08/01/2005
Wyniki badań opinii społecznej w Polsce wskazują na możliwy sukces wyborczy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli te ugrupowania zdobędą wspólnie ponad 50% głosów wyborców, wtedy bez wchodzenia w koalicje będą mogły stworzyć rząd oparty na politykach tych partii. Można też przypuszczać, że równie udany będzie dla tych...
19/12/2004
Wchodząc w dorosłe życie możemy realizować dwa diametralnie różne sposoby poznawania otaczającego nas świata: Pierwszy opiera się na przekonaniu, że skoro zdobyliśmy jakieś wykształcenie i zawód, więc tym samym wiemy o rzeczywistości wszystko, co jest dla nas niezbędne. Jeśli jakieś nowe fakty będą zaprzeczać naszej dotychczasowej wiedzy...
26/11/2004
Rozwój gatunkowy człowieka charakteryzuje się sytuacją, w której nowo narodzony potomek jest przez dłuższy czas całkowicie zależny od rodziców – opiekunów. Można by tu nawet mówić o pewnym upośledzeniu ludzkiej rasy, której przedstawiciele stają samodzielnie na własnych nogach dopiero po przekroczeniu roku życia, a pełną dorosłość osiągają...
17/11/2004
Jedną z ciekawych akcji propagandowych rzekomo wolnej prasy w Polsce była walka z teorią spiskową, a dokładniej z jej zwolennikami. Sednem jej było kompromitowanie tych wszystkich, którzy u zarania III R.P. zauważali różne istniejące wtedy spiski, w tym zwłaszcza rozkradanie państwowej – społecznej własności. Jednak trzon tej akcji był całkiem...
13/11/2004
Odpowiedź na polemikę Jana Lipnickiego: POLITYCZNA POPRAWNOŚĆ Odpowiadając panu Lipnickiemu na jego polemikę z moim artykułem chciałbym w związku z uwagą redakcji stwierdzić, że ani p. Lipnickiego, ani p. Buttiglione nie zamierzam prześladować ze względu na ich wiarę. Pragnę natomiast zwrócić uwagę na kilka aspektów jego wypowiedzi....
13/11/2004
W minionych miesiącach mieliśmy w Polsce do czynienia z gigantyczną wręcz kompromitacją czołowych mass mediów. Dziwne jest tylko to, że nikt jej nie zauważył! Na czym ta kompromitacja polegała? Obserwując wybory najpierw na Białorusi, a następnie na Ukrainie polscy dziennikarze niemal jednomyślnie wskazywali na łamanie w tych dwóch krajach...
07/11/2004
Problem spotkania z przedstawicielem innej cywilizacji pojawia się, jako częsty motyw literatury fantastyczno - naukowej, ale obecny też jest w w wielu różnych dziedzinach nauki. Tak bardzo jednak patrzymy w gwiazdy, że nam przy okazji ucieka istnienie tu na ziemi dwóch bardzo różnych gatunków człowieka. A przedstawiciele każdego z nich mogą...
04/11/2004
Przygotowując się do zbliżających wyborów wszystkie partie muszą się w nich przygotować do obrony i promocji swoich programów. Przedstawimy w tej części analizę pewnych elementów programu partii jak do tej pory marginesowej „Suwerenność – Praca – Sprawiedliwość”. Jej liderem i założycielem jest Zbigniew Romaszewski, od 1989 roku aktywny na...
02/11/2004
Sprawa Rocco Butiglione, który niedawno zrezygnował pod olbrzymim naciskiem z kandydowania na stanowisko komisarza spraw wewnętrznych w Komisji Europejskiej wywołała wiele komentarzy. Gdy się im nieco uważniej przyjrzeć w zdecydowanej większości nie były one poświęcone meritum problemu wiążącego się z tą kandydaturą, przynajmniej na łamach...
31/10/2004
Uwagi Olgierda Żmudzkiego na marginesie polemiki między Michałem Tyrpą a Gabrielą Lesser. Gabriela Lesser: Sumienie zbiorowe.... Tylko połowa Polaków myśli, że za to, co się działo w Jedwabnem trzeba się wstydzić. Olgierd Żmudzki:Nie wstydzę się za to, co się stało w Jedwabnem, bo to przecież tam Niemcy sowiecką benzyną spalili w...
26/10/2004
Aktualne wydarzenia w Polsce wskazują już wyraźnie na wyborcze konteksty działań wszystkich niemal partii. Rozpoczynamy więc cykl artykułów, który będzie przybliżać tę problematykę. W pierwszej części tych rozważań przedstawimy dosyć zagadkowe posunięcia SLD. Chodzi tu głównie o poruszany już wcześniej problem wojennych reparacji, które...
14/10/2004
Książka „O naturze władz” dostępna jest dla czytelników internetowego miesięcznika „Orientacja na prawo” (jozefdarski.pl – w tamtejszej bibliotece). Jej lekturę można polecić każdemu, kto interesuje się życiem społecznym – politycznym. Przedstawiona w niej teoria władzy określa dość dokładnie relacje między rządzącymi a rządzonym...
16/09/2004
W połowie lat dziewięćdziesiątych jeden z najbardziej utalentowanych publicystów nurtu solidarnościowo – niepodległościowego w Polsce – Piotr Skórzyński – wystąpił z ciekawym twierdzeniem dotyczącym życia politycznego w kraju nad Wisła. Stwierdził mianowicie, że obecna sytuacja przypomina w niemałym stopniu podobne wydarzenia w Czechach przed...
15/09/2004
Znawcy literatury światowej przyznają w niej niezwykle znaczące miejsce dla rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Jeszcze za życia (zmarł w 1881 roku) był stawiany w czołówce pisarzy rosyjskich, po śmierci ocena jego twórczości znacznie wzrosła. Jego powieści, zwłaszcza „Zbrodnia i kara”, doczekały się licznych przekładów, wydań, a...
07/09/2004
Sprawa należnych Polsce reparacji za zniszczenia dokonane w II Wojnie Światowej stała się tematem dnia w polskim Sejmie. Po 15 -tu latach funkcjonowania w kraju nad Wisłą, niemal w przededniu kolejnych parlamentarnych wyborów nagle politycy przypomnieli sobie o tym problemie. Dlaczego akurat teraz? Można domniemywać, że wiązało się to z...
26/08/2004
Gdybyśmy obecnie przyjechali do Polski, to wśród problemów nurtujących ten z całą pewnością natrafilibyśmy na sprawę pracy hipermarketów w weekendy. Wypowiadaj się na ten temat politycy, podnoszą wielokrotnie problem publicyści, problem ten pojawia się w wystąpieniach najwyższych krajowych hierarchów Kościoła katolickiego. Można odnieść...
19/06/2004
TRZY UWAGI: Gdyby Kuroń urodził się w Niemczech, mógłby równie dobrze organizować komunistyczne bojówki młodzieżowe, a nie Hitler Jugend, jak pisze autor. W 1981 roku Kuroń tworzył razem z Gwiazdą lewicowy ale bardzo radykalny nurt opozycji i dążył do nowego podziału władzy w państwie. Podczas gdy np. prawicowi i antysocjalistyczni...