Józef Darski

24/11/2007
Konflikt ukraińsko-polski już w czasach przedrozbiorowych nabrał jednocześnie charakteru klasowego, religijnego i narodowego. Szlachecki ucisk, potem powstania i rzezie ukraińskie, a następnie znów okrutny odwet polski przeszły do tradycji obu narodówi formowały w XIX wieku ich wyobrażenia o stronie przeciwnej. Wobec ruchu ukraińskiego w Rosji...
08/11/2007
ROSJA - POWRÓT PAŃSTWA Ostatnie wydarzenia w Rosji i niektórych byłych republikach sowieckich każą zastanowić się nad zmianami w strukturze władzy w Rosji, aktualną polityka rosyjską i jej konsekwencjami dla dawnych członków imperium. Walka Putina z oligarchami, czyli komsomolcami lat 1980-tych wytypowanymi wówczas przez KGB i Wydział...
07/11/2007
UKRAINA - jedni zwyciężają - inni rządzą Zdecydowane zwycięstwo bloku "Nasza Ukraina" byłego premiera Wiktora Juszczenki i przedostanie się do parlamentu antyprezydenckiego bloku Julii Tymoszenko świadczą, iż nie udało się sfałszować na masowa skalę wyborów w okręgach wielomandatowych. Liczba fałszerstw, głównie głosowania przez...
07/11/2007
UKRAINA PRZED WYBORAMI 31 marca odbędą się na Ukrainie wybory parlamentarne. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż ich wyniki zostaną w dużej mierze podyktowane przez prezydenta Kuczmę. Przysłanie przez Radę Europy już na miesiąc wcześniej obserwatorów międzynarodowych, ani przygotowanie przez USA 25 tys. członków lokalnych komisji wyborczych...
07/11/2007
KUCZMAGATE Od dwu tygodni Ukrainą wstrząsa afera, której już nadano nazwę "Kuczmagate", gdyż może zakończyć się ustąpieniem prezydenta Kuczmy, podobnie jak w wypadku słynnej sprawy Watergate Nixona. Szef opozycyjnej Partii Socjalistycznej, Ołeksander Moroz ogłosił, iż Mykoła Melnyczenko, major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy...
05/11/2007
UKRAINA BLIŻEJ NATO I DALEJ OD DEMOKRACJI Po wygraniu wyborów prezydenckich Leonid Kuczma nie tylko powołał reformatorski rząd z cenionym na Zachodzie premierem Wiktorem Juszczenko, byłym szefem banku narodowego, ale rozpoczął też realizację scenariusza mającego na celu ograniczenie roli parlamentu i wprowadzenie "drogą białoruską"...
05/11/2007
RUCH I WYBORY PREZYDENCKIE Na Ukrainie rok 1999 będzie rokiem wyborów prezydenckich. Już obecnie w obozie antykomunistycznym i narodowym zaczynają się zaznaczać podziały na zwolenników różnych odłamów dawnej partyjnej nomenklatury. W rzeczywistości ukraińskiej prezydentem może zostać jedynie kandydat, który zdobędzie większość głosów na...
04/11/2007
KOMUNIŚCI POKONUJĄ KOMUNISTÓW W marcu 1998 roku na Ukrainie odbyty się jednocześnie wybory parlamentarne oraz sa­morządowe; wybierano rady miejskie i obwodowe (wojewódzkie) oraz burmistrzów, z wyjątkiem Kijowa i Sewastopola, gdzie prezydent Leonid Kuczma odłożył głosowanie, obawiając się zwycięstwa swych oponentów. Podczas głosowania...
04/11/2007
Ukraińcy należą do grupy Słowian Wschodnich, z których wyodrębnili się między XII a XIV/XV wiekiem na terenach położonych między Chełmem i Kijowszczyzną oraz między Prypecią i linią biegnącą od Kołomyi przez Winnicę i Czerkasy do Sum. Dalej na południe znajdowały się tereny niezamieszkałe, nazywane Dzikimi Polami i kontrolowane przez koczowników:...
02/09/2007
W Monako ukazała się właśnie ostatnia książka zmarłego we wrześniu 2005 roku Władimira Wołkowa, francuskiego pisarza pochodzenia rosyjskiego i specjalisty od „medialnej manipulacji świadomością”, poświęcona jego uwagom na temat dezinformacji. Wołkow znany jest w Polsce ze swej powieści „Montaż”, wydanej u nas po raz pierwszy oficjalnie dopiero w...
18/08/2007
Rozpatrywane są dwie możliwe koalicje po wyborach; powrót do niezrealizowanego sojuszu  PO – PiS i bardziej prawdopodobny układ PO – LiD. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że rządy samej PO wyrażają jedynie życzenie dawnej agentury kontrolującej biura badania opinii publicznej, pozostaje jeszcze trzeci wariant – rządy mniejszościowe PO z...
06/06/2007
Datę 26 marca 2000 r., kiedy Władimir Putin wygrał pierwsze wybory prezydenckie, można uznać w Rosji za symboliczny początek próby dyscyplinowania agentury, podjęcia samodzielnej gry i odbudowy imperium. Chociaż okres porozumienia z Zachodem zakończył się wraz z odejściem Andrieja Kozyriewa, szefa rosyjskiego MSZ, to przejście do imperialnej...
01/06/2007
DROGA DO 17 LISTOPADA I REWOLUCJA Upadek komunizmu przedstawiany jest zazwyczaj jako wynik społecznego nacisku, którego powstanie zostało umożliwione przez dojście do władzy reformatorskiej ekipy Gorbaczowa. Zaniechała ona stosowania przemocy i otworzyła drogę do kompromisów by zreformować upadający ustrój, co w rezultacie doprowadziło do jego...
01/06/2007
Informacje wstępne Czechy (Czesko) podzielone są na 75 powiatów (okresów): Beneszov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mielník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praga-vychod, Praga-západ, Przíbram i Rakovník w dawnym Kraju Środkowoczeskim; Czeské Budiejovice, Czesky Krumlov, Jindrzichuv Hradec, Pelhrzimov, Písek, Prachatice, Strakonice i Tábor w dawnym...
01/06/2007
W Estonii, podobnie jak na Litwie, a inaczej niż na Łotwie, rozwinęła się niezależna działalność wydawnicza. Pierwsze publikacje podziemne rozpowszechniały w latach 1971-1974 Estoński Ruch Demokratyczny i Estoński Front Narodowy; w języku estońskim wydawano: "Demokraat" (Demokrata), "Eesti Rahvuslik Hääl" (Estoński Głos Narodowy) i "Eesti...
01/06/2007
EESTIMAA - ESTONIA Estonia dzieli się na 15 ,,rajoonide" (rejonów): Hiiumaa, Haapsalu, Harju, Rakvere, Kohtla-Järve, Rapla, Paide, Jôgeva, Kingissepa (Saaremaa), Pärnu, Viljandi, Tartu, Valga, Pôlva, Vôru, które z kolei dzielą się na ,,kulanôukogude" (rady gminne). STOLICA - Tallinn (Rewal, Tallin). GŁÓWNE MIASTA - Narva, Kohtla-Järve, Rakvere...
01/06/2007
  Czechy (Czesko) podzielone są na 75 powiatów (okresów): Beneszov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mielník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praga-vychod, Praga-západ, Przíbram i Rakovník w dawnym Kraju Środkowoczeskim; Czeské Budiejovice, Czesky Krumlov, Jindrzichuv Hradec, Pelhrzimov, Písek, Prachatice, Strakonice i Tábor w dawnym Kraju...
01/06/2007
Łotwa dzieli się na 26 ,,rajoni" (rejonów): 7 w Vidzeme: Cesu, Madona, Gulbene, Alu[ksne, Valka, Valmiera i Limbażu; 8 w regionie centralnym: Tukuma, Dobele, Bauska, Riga, Jelgava, Stuc[ka, Ogre i Jekabpils; 5 w Kurzeme: Liepaja, Ventspils, Kuldiga, Talsu i Saldus oraz 6 w Latgale: Daugavpils, Kraslava, Preiliu, Rezekne, Ludza i Balvu (kurlandzki...
01/06/2007
Informacje wstępne Czechy (Czesko) podzielone są na 75 powiatów (okresów): Beneszov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mielník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praga-vychod, Praga-západ, Przíbram i Rakovník w dawnym Kraju Środkowoczeskim; Czeské Budiejovice, Czesky Krumlov, Jindrzichuv Hradec, Pelhrzimov, Písek, Prachatice, Strakonice i Tábor w dawnym...
01/06/2007
Białoruś (Biełaruś) jest podzielona na sześć obwodów (abłasciej): brzeski, grodzieński, homelski, miński, mohylewski i witebski. Obwody dzielą się na powiaty (rajony). Stolica - Miensk (Mińsk). Główne Miasta - Połack (Połock), Nawopołack (Nowopołock), Wiciebsk (Witebsk), Orsza, Maładzieczna (Mołodeczno), Barysau (Borysów), Mahilou (Mohylew),...
01/06/2007
Estonia dzieli się na 15 ,,rajoonide" (rejonów): Hiiumaa, Haapsalu, Harju, Rakvere, Kohtla-Järve, Rapla, Paide, Jôgeva, Kingissepa (Saaremaa), Pärnu, Viljandi, Tartu, Valga, Pôlva, Vôru, które z kolei dzielą się na ,,kulanôukogude" (rady gminne). STOLICA - Tallinn (Rewal, Tallin). GŁÓWNE MIASTA - Narva, Kohtla-Järve, Rakwere (Wesenberg),...
18/04/2007
Ujawnienie TW „JANKOWSKIEGO” czyli księdza Michała Czajkowskiego znów wywołało wściekły atak obrońców Ubekistanu. Ponownie głos dała Rada Etyki Ubekistanu pod kierownictwem Małgorzaty Bajer potępiając lustrację. Oczywiście Członkom Rady właśnie polepszył się słuch i wzrok, gdyż ostatnio ciężko zaniemogli i zapewne z tego powodu nie oburzali się,...
08/12/2006
Od kilku lat toczy się między krajami Europy Środkowej rywalizacja o zainstalowanie w nich choćby najmniejszej bazy amerykańskiej. Wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, iż w takim wypadku ich bezpieczeństwo będzie zależne od bezpieczeństwa USA, czyli, że będzie ono leżało we własnym interesie Amerykanów. Jest to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa...
12/11/2006
W styczniu zmarł na raka płuc Ibrahim Rugova, ojciec narodu albańskiego w Kosowie. Oficjalnie nikt nie śmiał podważać autorytetu i pozycji Rugovy ze względu na jego przytłaczającą popularność w społeczeństwie albańskim i niekwestionowaną pozycję międzynarodową. Faktycznie jednak Rugova miał wielu przeciwników politycznych, przede wszystkim wśród...
04/08/2006
Niedawny wywiad Marii Przełomie z Siergiejem Karaganowem, jednym z teoretyków polityki rosyjskiej, opublikowany w „Dzienniku”, pozwala spojrzeć na strategię Rosji wobec Białorusi.   Na pytanie, czy Łukaszenka będzie prezydentem przez kolejnych pięć lat, Karaganow odpowiedział: „Myślę, że sytuacja jest otwarta i zależy od wielu czynników”,...
06/06/2006
Kard. Dziwisz przystąpił do natychmiastowego działania. Na początek wezwał prezesa IPN Janusza Kurtykę i wymógł na nim usunięcie z projektu nowej ustawy lustracyjnej zapisu o statusie pokrzywdzonego. Dzięki temu nie będzie można domagać się wydania list oficerów, których nazwiska się zamazuje oraz składać wnioski o dostęp do teczek członków...
03/06/2006
Kiedy Amerykanie zapowiedzieli, iż Łukaszenka podzieli los Kuczmy, właściciel Białorusi postanowił dokonać skoku do przodu. Temu ma służyć wszczęty przez niego konflikt z Polakami i Polską. Tworząc z Polaków główne zagrożenie dla Białorusi, chce uzyskać poparcie społeczeństwa białoruskiego i uniemożliwić powtórzenie się scenariusza ukraińskiego, a...
02/06/2006
Kardynał Dziwisz zawdzięczał swoją pozycję wyłącznie faktowi, iż był sekretarzem Ojca Świętego. Taką pozycję łatwo było zdobyć, nie wymagała zasług własnych i łatwo jest ją stracić. Nie wystarczyło, że kard. Dziwisz zapraszał Aleksandra Kwaśniewskiego do papa mobile, nie wystarczyły wypowiedzi kard. Dziwisza pouczające prezydenta w kwestii...
26/05/2006
Ujawnienie TW „JANKOWSKIEGO” czyli księdza Michała Czajkowskiego znów wywołało wściekły atak obrońców Ubekistanu. Ponownie głos dała Rada Etyki Ubekistanu pod kierownictwem Małgorzaty Bajer potępiając lustrację. Oczywiście Członkom Rady właśnie polepszył się słuch i wzrok, gdyż ostatnio ciężko zaniemogli i zapewne z tego powodu nie oburzali się,...
25/05/2006
Czarnogórcy głosowali za niepodległością, ponieważ uważają, iż zostaną dzięki temu przyjęci do Unii Europejskiej, która rozwiąże wszystkie tutejsze problemy. Faktycznie bez inwestycji zachodnich w turystykę Czarnogóra nie ma szans na szybki rozwój i uruchomienie swojego potencjału w tym sektorze. Czarnogóra z ludnością wynoszącą 630 tys. będzie...
08/05/2006
Polityką rządzą interesy a nie programy, a zwłaszcza górnolotne deklaracje o miłości, dobru wspólnym i poświęcaniu się dla rodaków za skromne ministerialne i sejmowe pensje. Zastanówmy się więc co leży w interesie poszczególnych graczy na scenie politycznej i poza nią. Bezpieczniki układu Polityką rządzą interesy a nie programy, a zwłaszcza...
07/05/2006
Elity kolonialne prowadząc walki wewnętrzne odwołują się nie do własnego społeczeństwa, które dla nich jest jedynie przedmiotem manipulacji i dojenia, lecz do suwerena. Tak było w „Prywislanskim kraju”, kiedy kandydaci na sekretarzy, gdy chcieli wykolegować swoich zwierzchników, szukali przede wszystkim poparcia w moskiewskim Centrum władzy....
08/04/2006
Pamiętam, jak pewien milicjant (skądinąd współzałożyciel NSZ FMO) został nauczycielem historii w szkole po roku 1989 i pytał dzieci, czy mają dowody na to, że Polaków wywożono do ZSRR i dowody na Katyń. Dzieci dowodów nie miały. Tę anegdotą mojej znajomej można by skwitować całą polemikę, ale nie jestem uczniem szkoły, więc pokuszę się o...
08/04/2006
W polityce zazwyczaj nie chodzi o to, o co wszystkim wydaje się, że chodzi. Aktualny konflikt w sprawie kontraktu pierwszego zatrudnienia – CPE (le contrat première embauche), pozwalającego na zwolnienie z pierwszej pracy po dwu latach bez podania przyczyn, stanowi teatralne dekoracje prawdziwej walki o władzę jaka toczy się między ministrem spraw...
25/03/2006
Rozważany pierwotnie plan kompromisowego rozwiązania kwestii Kosowa, który zakładał utworzenie federacji z elementami konfederacji obejmującej Serbię, Czarnogórę i Kosowo, właśnie ulega dezaktualizacji. 21 maja 2006 roku odbędzie się bowiem w Czarnogórze referendum, w którym na pytanie: „Czy chcecie aby Czarnogóra była niepodległym państwem z...
21/03/2006
W sytuacji niemożności utworzenia rządu opartego na koalicji większościowej najzdrowszym wyjściem są przedterminowe wybory. PiS zrezygnował z doprowadzenia do nich przy okazji uchwalania budżetu. Argument, iż wybory przed likwidacją WSI, powołaniem Biura Antykorupcyjnego i rozpoczęciem lustracji, zwłaszcza wśród dziennikarzy, skazywałyby PiS...
06/03/2006
Jadwiga Staniszkis tworząc model państwa postkomunistycznego w fazie kapitalizmu sektora publicznego postawiła pytanie gdzie znajduje się prawdziwa władza w sytuacji gdy brak jest jednego ośrodka decyzyjnego i stwierdziła, iż jest ona rozmyta, tj. plasuje się na przecięciu wpływów aparatów partyjnych, administracji państwowej i zaprzyjaźnionego...
02/03/2006
W związku z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, iż w Polsce nie ma wolnych mediów, natychmiast głos dali „wolni dziennikarze”. Pomijam już fakt, iż brak wolnych mediów w Ubekistanie jest sprawą oczywistą dla każdego, a na naszym portalu piszemy o tym od lat trzech ale trudno by ktoś się przejmował abcnet. Ciekawsze jest jacy to dziennikarze...
23/02/2006
Piskorski wrócił. Okazało się, że w Parlamencie Europejskim nie ma giełdy i tylko goła pensja. Nie ma to jak ratusz warszawski, który na jesieni będzie znów mógł przyjąć nowego gospodarza, więc jeden z nielicznych Polaków, który jak sam twierdzi, dorobił się na giełdzie, chciałby wrócić, pewnie by znów rozpocząć „operacje giełdowe”. Te...
23/02/2006
Znów larum w mediach. Wszyscy dziennikarze są przerażeni rozkwitem faszystowskiej dyktatury w Polsce. Cóż tak przestraszyło niezależnych komentatorów i redaktorów naczelnych naszych mediów? To niesłychany pomysł utworzenia Narodowego Instytutu Badania Mediów, który miałby, o zgrozo, np. zająć się życiorysikami naszych gwiazd. Dlaczego...
23/02/2006
Media Ubekistanu strasznie się ucieszyły różnicą poglądów w sprawie WSI między ministrami Wassermannem a Sikorskim. Gdyby niezależni dziennikarze zamiast realizowania instrukcji oficerów prowadzących nakazujących wbijanie klina między ministrów PiSu oraz premiera i „Złego Kaczora”, wykazali trochę odwagi postawiliby podażowe pytanie: do czego...
19/02/2006
Teatr się skończył i dopiero teraz będziemy mogli ocenić czy PiS nie tylko chce jak premier Olszewski ale także potrafi dokonać zasadniczych zmian, czyli jak mówi Jarosław Kaczyński „rozbić układ”, ubecki oczywiście. W istocie chodzi o zbudowanie państwa polskiego wbrew elitom, które nam stworzył komunizm.   Kiedy prof. Staniszkis...
16/02/2006
Niedawno zdałem sobie sprawę, że jak niewiele wiemy o metodach działania oraz o stopniu kontroli społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa. Co więcej, w rażącej dysproporcji pozostają wstępne szacunki dotyczące ilości agentów i donosicieli w PRL-u w porównaniu z ilością osób zdemaskowanych. Mowa jest bowiem o ponad 150 tys. czynnych agentów pod...
15/02/2006
Zwykle gdy pisze się o agenturze, ma się na myśli ludzi, którzy zwyczajnie donosili bezpiece na swoich przyjaciół i kolegów, tymczasem najbardziej wartościowa część siatki komunistycznych służb specjalnych zajmowała się przede wszystkim kształtowaniem strategii opozycji i wpływaniem na zachodnie ośrodki opiniotwórcze i polityczne. Dobrym punktem...
24/01/2006
Można sprawować rządy nie posiadając władzy, czyli cieszyć się gabinetami, sekretarkami i możliwością dojenia państwowej kasy, pozostawiając decydowanie o kluczowych sprawach państwa innym. Tak było z AWS; rządził ale władzę posadali komuniści i ochraniająca ich interesy Unia Wolności. Polityczny establishment, którego interesy są śmiertelnie...
29/11/2005
Rozwiązania WSI nie można dokonać szybciej niż w ciągu pół roku, tyle bowiem trwa ścieżka ustawowa w sejmie. By zaś dokonać zmiany szefa tej instytucji potrzebna jest opinia prezydenta, której jak wiadomo do 23 grudnia nie będzie. WSI ma więc od dwu do sześciu miesięcy walki o życie. Musi więc uruchomić teraz wszystkie rezerwy, nawet kosztem...
29/11/2005
Rozwiązania WSI nie można dokonać szybciej niż w ciągu pół roku, tyle bowiem trwa ścieżka ustawowa w sejmie. By zaś dokonać zmiany szefa tej instytucji potrzebna jest opinia prezydenta, której jak wiadomo do 23 grudnia nie będzie. WSI ma więc od dwu do sześciu miesięcy walki o życie. Musi więc uruchomić teraz wszystkie rezerwy, nawet kosztem...
29/11/2005
Mołdowa jest najbiedniejszą z sześciu zachodnich republik postsowieckich. Popularnym środkiem utrzymania jest tutaj sprzedaż nerki na nielegalny rynek handlu organami w Turcji. Gospodarka Mołdowy określana jest jako nieliberalna i plasuje się z punktu widzenia wolnego rynku na 83 miejscu na 157 krajów, za Ukrainą, Rumunią i Rosją. Już drugą...
08/11/2005
Joanna Siedlecka, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 440. Joanna Siedlecka wyspecjalizowała się w pisaniu książek zakazanych przez Salon. Nie znam Autorki osobiście ale wyobrażam sobie, że na dźwięk jej imienia ukąszeni niegdyś przez Hegla, a później pokąsani przez Michnika, dostają spazmów histerii. Już...
08/11/2005
Teresa Bochwic, III Rzeczpospolita w odcinkach. Kalendarium wydarzeń styczeń 1989 – maj 2004, Arkana Kraków 2005, s.  289. Wbrew tytułowi Kalendarium zaczyna się w roku 1985 a kończy w kwietniu 2005 roku i jest uzupełnione wykazem członków rządu i kancelarii, którzy przyznali się do współpracy ze służbami oraz listami Milczanowskiego i...

Pages