ZAGADKA NOWA i rozwiązanie

Niestety nikt nie zgadł. Z wiedzy o naszej elicie dwója. Autorem zacytowanej wypowiedzi jest JANUSZ ONYSZKIEWICZ, były minister obrony. Onyszkiewicz lubi głosić, iż zawsze był zwolennikiem przystąpienia Polski do NATO i że właściwie to on wprowadził Polską do Sojuszu, postanowiliśmy więc przypomnieć mu jego prawdziwe poglądy.

Powstaje jednak pytanie jak te zwroty wytłumaczyć?

1992 rok to był okres wewnętrznych walk w KGB między klanem oficerów kierunku zachodniego, którym podlegała Polska i klanem południowym, azjatyckim (Iran, Indie, Pakistan) i właśnie ten drugi czasowo wygrał rywalizację. Walki w Centrum spowodowały jego niezdolność – czasową – do sprawowanie skutecznej kontroli nad satelitami, stąd nasza niepodległość i być może zezwolenie na dojście do władzy rządu Jana Olszewskiego. Ale to również oznaczało, iż sieroty po Sowietach mogły zostać przejęte przez Amerykanów, a więc nagle prosowiecka agentura wpływu, tak wierna Moskwie w latach 1989-1991, przestawiła się na sojusz z USA.

Pojawia się jednak nowe pytanie: Czy w sytuacji aktualnej, kiedy USA przestają się interesować Polską, znajdującą się z punktu widzenia amerykańskich priorytetów na marginesie wydarzeń politycznych, batiuszka Pupin nie przywoła swoich dzieci do porządku. Oznaczałoby to w praktyce, że grupa ta wesprze w UE oś Francja – Niemcy – Rosja, stanowiącą dla Polski śmiertelne zagrożenie.

KTO TO POWIEDZIAŁ?

„Jeśli ludzie z nomenklatury wejdą do spółek akcyjnych, jeśli staną się jednymi z właścicieli, wówczas będą zainteresowani, by tych akcyjnych stowarzyszeń bronić, a system akcyjny niszczy porządek stalinowski”.

KTO NASTĘPNIE, WSPÓŁCZUJĄC BIEDNEJ, „WYWŁASZCZONEJ Z DOROBKU DWU POKOLEŃ” NOMENKLATURY, APELOWAŁ?

„Potraktujmy to (samouwłaszczenie - JD) jako odprawę dla nomenklatury, która (...) tracąc przywileje, zaszczyty, dochody czuje się wywłaszczona z dorobku dwóch pokoleń.”

Kto był tym teoretykiem samouwłaszczenia? Urban czy jakis nieustraszony – dzisiaj – bojownik przeciwko korupcji i przywilejom nomenklatury? Może tym razem nasi Czytelnicy okażą się domyślniejsi?

P.S. Wypowiedź Janusza Onyszkiewicza to nie kwestia wiary tylko faktów, a konkretnie jego własnoręcznego artykułu we "Wprost". Proponuje by poglądy Onyszkiewicza nie oceniać na podstawie tego jak się były minister wspina tylko co mówi i robi. Argument: nie mogę uwierzyć jest godny Kuronia, który nie mógł uwierzyć, że jego kumple byli TW, ale mógł uwierzyć że TW byli jego polityczni rywale.

J. Darski

Autor publikacji: 
Ubekistan: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: