ZAGADKA NOWA i rozwiązanie

Niestety nikt nie zgadł. Z wiedzy o naszej elicie dwója. Autorem zacytowanej wypowiedzi jest JANUSZ ONYSZKIEWICZ, były minister obrony. Onyszkiewicz lubi głosić, iż zawsze był zwolennikiem przystąpienia Polski do NATO i że właściwie to on wprowadził Polską do Sojuszu, postanowiliśmy więc przypomnieć mu jego prawdziwe poglądy.

Powstaje jednak pytanie jak te zwroty wytłumaczyć?

1992 rok to był okres wewnętrznych walk w KGB między klanem oficerów kierunku zachodniego, którym podlegała Polska i klanem południowym, azjatyckim (Iran, Indie, Pakistan) i właśnie ten drugi czasowo wygrał rywalizację. Walki w Centrum spowodowały jego niezdolność – czasową – do sprawowanie skutecznej kontroli nad satelitami, stąd nasza niepodległość i być może zezwolenie na dojście do władzy rządu Jana Olszewskiego. Ale to również oznaczało, iż sieroty po Sowietach mogły zostać przejęte przez Amerykanów, a więc nagle prosowiecka agentura wpływu, tak wierna Moskwie w latach 1989-1991, przestawiła się na sojusz z USA.

Pojawia się jednak nowe pytanie: Czy w sytuacji aktualnej, kiedy USA przestają się interesować Polską, znajdującą się z punktu widzenia amerykańskich priorytetów na marginesie wydarzeń politycznych, batiuszka Pupin nie przywoła swoich dzieci do porządku. Oznaczałoby to w praktyce, że grupa ta wesprze w UE oś Francja – Niemcy – Rosja, stanowiącą dla Polski śmiertelne zagrożenie.

KTO TO POWIEDZIAŁ?

„Jeśli ludzie z nomenklatury wejdą do spółek akcyjnych, jeśli staną się jednymi z właścicieli, wówczas będą zainteresowani, by tych akcyjnych stowarzyszeń bronić, a system akcyjny niszczy porządek stalinowski”.

KTO NASTĘPNIE, WSPÓŁCZUJĄC BIEDNEJ, „WYWŁASZCZONEJ Z DOROBKU DWU POKOLEŃ” NOMENKLATURY, APELOWAŁ?

„Potraktujmy to (samouwłaszczenie - JD) jako odprawę dla nomenklatury, która (...) tracąc przywileje, zaszczyty, dochody czuje się wywłaszczona z dorobku dwóch pokoleń.”

Kto był tym teoretykiem samouwłaszczenia? Urban czy jakis nieustraszony – dzisiaj – bojownik przeciwko korupcji i przywilejom nomenklatury? Może tym razem nasi Czytelnicy okażą się domyślniejsi?

P.S. Wypowiedź Janusza Onyszkiewicza to nie kwestia wiary tylko faktów, a konkretnie jego własnoręcznego artykułu we "Wprost". Proponuje by poglądy Onyszkiewicza nie oceniać na podstawie tego jak się były minister wspina tylko co mówi i robi. Argument: nie mogę uwierzyć jest godny Kuronia, który nie mógł uwierzyć, że jego kumple byli TW, ale mógł uwierzyć że TW byli jego polityczni rywale.

J. Darski

Autor publikacji
Ubekistan
Archiwum ABCNET 2002-2010