Dokumenty

07/06/2012
UWAGA: SOR "JUREK" (lata 1977-1978) i SOR "TARG" (lata 1979-1984) nie zachowały się w IPN ZACHOWAŁ SIĘ SOR "ANTYK" (lata 1984-1990), patrz niżej - LDP"N" W RAPORTACH BEZPIEKI 1984-1990 -  1  -                         ...
07/06/2012
-  41 –       ZAŁĄCZNIK   Gorzów Wlkp. 13.I.1977r.     WYKAZ     Zatrzymanych materiałów przywiezionych w dniu 8.01.1977r. przez  Ob. Jerzego Targalskiego z Warszawy do Ob. …………….. zam. Słońsk ul……….:   Materiały wydane w trakcie przeszukania przez J.Targalskiego...
07/06/2012
-  50  -   Warszawa ,dnia 8 lutego 1977r. Tajne Egz. Pojed.       NOTATKA SŁUŻBOWA z przeprowadzonej rozmowy   W dniu 7 lutego przeprowadzono rozmowę operacyjną z Jerzym Włodzimierzem Targalskim s. Jerzego zam. w W-wie przy ul.Broniewskiego 52 m 4. Rozmowa została przeprowadzona w lokalu II...
07/06/2012
-53 –   Warszawa , dnia 8 lutego 1977r.     TAJNE Egz. Pojed.     NOTATKA SŁUŻBOWA           z przeprowadzonej rozmowy     Zgodnie z uzgodnieniem przeprowadzonym z kier. sekcji – w dniu 7 –go lutego br. – w czasie prowadzenia rozmowy z Jerzym...
07/06/2012
-  55  -     Warszawa, dnia 8 lutego 1977r.       Tajne Egz.pojed                                          ...
07/06/2012
-58 –   Warszawa , dnia 15 lutego 1977r.   Tajne  Egz.pojed     .INFORMACJA                 dot.. Targalskiego Jerzego Włodzimierza – członka PZPR   W dniu 7 lutego br. przeprowadzono rozmowę z Jerzym Włodzimierzem Targalskim zam. W...
07/06/2012
 - 69 - Warszawa,dn. 14.XII. 1977r.   Tajne spec.znacz. Egz.poj.   Notatka służbowa czynności wykonywanych do sprawy operacyjnego rozpoznawania nr 16437   W dniu dzisiejszym wystąpiono z wnioskiem o...
07/06/2012
- 70 –       „ JUREK „ nr 10 Z dnia 23 lutego 1978r.   Godz. 20.52 Szp. S-1100                              Do obiektu: Heniek …………. Ze Słońska z Jurkiem     Jurek nie ma...
07/06/2012
      -  72  -       Warszawa , dnia 21.04.1978r.     TAJNE Egz. Pojed.       ANALIZA   Materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania nr rej.16.437 kryptonim „JUREK„     dot. Targalskiego Jerzego s. Jerzego i Kazimiery , ur. 28.07.1952r. w...
07/06/2012
- 80 -     Warszawa, dnia 4.05.1978r. ZATWIERDZAM Zastępca Naczelnika Wydziału III Komendy Stołecznej MO W Warszawie                                    ...
08/05/2012
Dokument odszukał i skomentował Tomasz Mianowicz Berlin, 24 lipca 1987 ŚCIŚLE TAJNE! GRUPA Operacyjna Warschau dostarczyła na­stępującą, przekazaną nieoficjalnie przez czoło­wego pracownika MSW PRL, informację o nie­których istniejących w PRL ugrupowaniach niele­galnych: (...) LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA PARTIA „NIEPODLEGŁOŚĆ 11...
06/05/2010
Sygnatura akt: IC 1387/07 PROTOKÓŁ Dnia 15 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Urszula Malak
15/02/2009
| | | | SERWIS INFORMACYJNY AGENCJI PRASOWEJ RP | CZERWIEC 199O r. | | | | K A L E N D A R I U M 1.6.9O r. Lech Wałęsa wysunął do tegorocznej nagrody Nobla kandydaturę narodów trzech państw bałtyckich...
15/02/2009
_ ARTYKUŁY * WYWIADY * KOMENTARZE ------------------------------------------------- WYWIAD Z JÓZEFEM DARSKIM (PRZEPROWADZONY W GRUDNIU 1989 ROKU) Ewa Kubasiewicz: Jesteś związany z...
15/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ 1-15 MAJA 199O ********************************************************************** Bezpłatnie serwis otrzymują: W...
15/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ 1-15 KWIETNIA 199O ********************************************************************** KOMUNIKAT...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ GRUDZIEŃ 1988...
04/02/2009
******************************************************************   SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ     LISTOPAD 1988...
04/02/2009
   ******************************************************************   SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ     PAŹDZIERNIK 1988...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ LUTY 199O ********************************************************************** Zagraniczną korespondencję i wpłaty na rzecz...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ GRUDZIEŃ 1989 ********************************************************************** Zagraniczną korespondencję i wpłaty na...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ LISTOPAD 1989 ********************************************************************** Zagraniczną...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ PAŹDZIERNIK 1989 ********************************************************************** Zagraniczną korespondencję i wpłaty na...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ WRZESIEŃ 1989 ********************************************************************** Zagraniczną...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ SIERPIEŃ 1989 ********************************************************************** Zagraniczną...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ LIPIEC 1989 ********************************************************************** Zagraniczną korespondencję i wpłaty na rzecz serwisu...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ CZERWIEC 1989 ********************************************************************** Zagraniczną...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ MAJ 1989...
04/02/2009
********************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ KWIECIEŃ 1989 ********************************************************************** W maju...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ MARZEC 1989 MATERIAŁY DODATKOWE...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ MARZEC 1989...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ LUTY 1989 MATERIAŁY DODATKOWE...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ STYCZEŃ 1989 ****************************************************************** "...
04/02/2009
****************************************************************** SERWIS AGENCJI INFORMACYJNEJ SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ LUTY 1989...
17/01/2007
W związku z zamieszczeniem na portalu abcnet nieprawdziwej informacji o orzeczeniu z dnia 16 grudnia 2003r. serdeczenie przepraszamy Panią Prokurator Krystynę Perkowską za nasz błąd. Z poważaniem Marek Krzemiński
29/05/2006
Poniżej zamieszczamy plan akcji SB z sierpnia 1981 roku, który miał na celu zajęcie drukarni związkowej w hucie „Katowice” i konfiskatę pisma „Wolny Związkowiec”, ponieważ zawierał karykatury Breżniewa.Dokument znajduje się w IPN syg. IPN Ka 030/166. Dotyczy sprawy obiektowej Krypt. „SYNDYKAT”. ZATWIERDZAM dnia 1981r....
28/03/2006
Toruń 5 stycznia 1990 TAJNE, SPEC. ZNACZENIA INFORMACJA Na temat stanu zagrożeń w 1989 r., prognoz rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej i kierunków działania Wydziału OKPP-WUSW w Toruniu w 1990 roku. I. OCENA ZAGROŻEŃ W WOJEWÓDZTWIE Zakres i struktura zagrożeń będących przedmiotem zainteresowania Wydziału OKPP WUSW...
20/03/2006
Poniżej publikujemy raport SB – Wydziału OKPP z Torunia z początku 1990 roku na temat sytuacji i zagrożeń dla III RP w regionie toruńskim. Jasno z tego wynika, iż albo premier Tadeusz mazowiecki był figurantem w rządzie gen. Kiszczaka, albo akceptował infiltrowanie i zwalczanie opozycji. Zwraca uwagę fakt, że TW rekrutowano i znajdowano...
16/10/2005
W poniższej charakterystyce zwraca uwagę określenie przez SB grupy Wałęsy, która ucusnęła Annę Walentynowicz z władz "Solidarności" Stoczni Gdańskiej jako "działaczy postępowach". Gdańsk, dnia 8.12.1983 r. TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA Egz. nr 1 CZARAKTERYSTYKA Anny Walentynowicz figurantki sprawy operacyjnego...
18/09/2005
Rozkaz „Człowieka honoru” gen. dyw. Czesława Kiszczaka do kolejnego "patrioty" gen. Floriana Siwickiego o wprowadzeniu wojska w stan gotowości do wykonania operacji przeciwko narodowi „bez honoru”. Warszawa dn. 12 .12 1981r. POLSKA RZECZYPOSPOLITA LUDOWA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH „S” TAJNE SPEC. ZNACZENIA Nr. JB – 00727...
01/08/2005
Poniżej publikujemy jeden z licznych donosów obecnie zamieszkałej w Szwecji Jolanty Andrulewicz, która inwigilowała redakcję "Krytyki", a zwłaszcza Stefana i Krystynę Starczewskich, zaangażowanych w wydawanie pisma. Jeśli dodamy, iż teraz już wiemy, że zastępca Stefana Starczewskiego, Mroziewicz od 1977 roku pracował dla wywiadu i kontrwywiadu...
16/06/2005
Krajów, dnia ..... TAJNE spec. znaczenia Egz. nr 1 Załącznik NR 2 Do planu operacyjnego zabezpieczenia krypt. „Lato 70” Wykaz tajnych współpracowników Wydz. IV KWMO d. Sprawy I: Agentura dyspozycyjna mająca dotarcie do Jana Pawła II bądź członków towarzyszącej mu delegacji watykańskiej: tw. ps. „DELTA” na kontakcie...
14/06/2005
PLAN REALIZACJI SOR „BALON“ NR. REJ. KA – 048430 – 28 października 1982 Poniżej zamieszczamy pierwszy dokument z SOR „BALON” dotyczącego działań opozycji w Gliwicach, a wszczętego po akcji rozrzucania ulotek za pomocą balonów zorganizowanej przez Tadeusza Drzazgowskiego. SOR „BALON” dotyczył działalności opozycji w Gliwicach. Z A T...
13/06/2005
PLAN DZIAŁAŃ SB PO ZAWIESZENIU STANU WOJENNEGO Poniżej zamieszczamy pierwszy dokument z SOR „BALON” dotyczącego działań opozycji w Gliwicach, a wszczętego po akcji rozrzucania ulotek za pomocą balonów zorganizowanej przez Tadeusza Drzazgowskiego. SOR „BALON” dotyczył działalności opozycji w Gliwicach, zwłaszcza Delegatury RKW, a nie samej...
12/06/2005
SB O DELEGATURZE RKW NSZZ „S” W GLIWICACH – 9 maja, 10, 16 i 20 czerwca 1983 r. Poniżej zamieszczamy kolejne dokumenty z SOR „BALON” dotyczącego działań opozycji w Gliwicach, a wszczętego po akcji rozrzucania ulotek za pomocą balonów zorganizowanej przez Tadeusza Drzazgowskiego. SOR „BALON” dotyczył działalności opozycji w Gliwicach. IPN...
10/06/2005
SB O DELEGATURZE RKW NSZZ „S” W GLIWICACH – 3 lipca 1983 r. Poniżej zamieszczamy trzeci dokument z SOR „BALON” dotyczącego działań opozycji w Gliwicach, a wszczętego po akcji rozrzucania ulotek za pomocą balonów zorganizowanej przez Tadeusza Drzazgowskiego. SOR „BALON” dotyczył działalności opozycji w Gliwicach. IPN nadal broni TW „MAJA...
08/06/2005
SB O DELEGATURZE RKW NSZZ „S” W GLIWICACH – 1 września 1986 r. i uzupełnienie z 4 marca 1986 Poniżej zamieszczamy kolejny dokument z SOR „BALON” dotyczącego działań opozycji w Gliwicach, a wszczętego po akcji rozrzucania ulotek za pomocą balonów zorganizowanej przez Tadeusza Drzazgowskiego. SOR „BALON” dotyczył działalności opozycji w...

Pages