Nasze opinie/Mówi się w Polsce

11/08/2008
List Kornela Morawieckiego do ambasadora Gruzji 10 sierpnia 2008 r. JE Konstantin Kavtaradze Ambasador Republiki Gruzji w RP Szanowny Panie Ambasadorze! Polacy dobrze wiedzą, co znaczy wojna z agresorem, dobrze pamiętają rozpacz samotnej walki o własny kraj. Dlatego właśnie sprawa Gruzji jednoczy nas w Polsce w sposób zupełnie wyjątkowy,...
09/08/2008
Szanowny Pan Lech Kaczyński Prezydent RP Szanowny Panie Prezydencie, W interesie Polski jest bezwarunkowe poparcie Gruzji. Jeśli Rosja wygra w tym konflikcie, to stworzy precedens do podobnych kroków wobec wszystkich krajów byłego imperium sowieckiego. Dowodem na roszczenie sobie prawa do mieszania się w wewnętrzne sprawy innych...
09/08/2008
Niezależnie od oceny konfliktu gruzińsko-osetyńskiego oraz roli i charakteru prezydenta Gruzji Saakaszwilego, któremu do demokratycznych przywódców jest równie daleko jak Łukaszence, trzeba jasno powiedzieć, iż w interesie Polski jest bezwarunkowe poparcie Gruzji Jeśli Rosja wygra w tym konflikcie i usunie Saakaszwilego, to potwierdzi swoje prawo...
08/08/2008
Służba Bezpieczeństwa i jej agenturalne powiązania to nie historia. To coś, co wciąż trwa – to słowa Wojciecha Sumlińskiego z programu lubelskiej TV „Oblicza prawdy”. W programie tym dziennikarz ujawniał powiązania bezpieki z agenturą, ulokowaną w mediach, w biznesie, w Kościele. Demaskował ludzi pełniących dziś wysokie funkcje publiczne,...
06/08/2008
„Wedle funkcjonariuszy z departamentów I, II oraz III, praca z dziennikarzami nie nastręczała kłopotów operacyjnych. Agentów wśród żurnalistów werbowało się łatwo. Problemem był jedynie szczupły fundusz operacyjny jak na oczekiwania figurantów. Starano się to wynagrodzić w inny sposób - stanowiskami, pomocą przy awansach, wyjazdach zagranicznych,...
05/08/2008
Dziennikarskim obowiązkiem jest opisywanie rzeczywistości, szczególnie tej, którą ludzie władzy chcieliby ukryć przed wzrokiem społeczeństwa. Prawem dziennikarza jest stawianie władzy trudnych pytań i ujawnianie mechanizmów jej funkcjonowania. Tak przecież pojmuje się rolę wolnych mediów w demokracji i takie media chcielibyśmy mieć w Polsce. Jak...
02/08/2008
W dniu 31.07. /czwartek/ zwolniony został z Aresztu Śledczego Przewodniczący KPN Adam Słomka. Został pozbawiony wolności na mocy decyzji Sądu CYWILNEGO dnia 17 .07. br: jako podstawę aresztowania /pretekst/ podano niestawienie się 15 miesięcy temu A.Słomki ur. w Szczecinie na rozprawie sądowej. NIGDY JESZCZE W HISTORII SĄD CYWILNY NIE ARESZTOWAŁ...
02/08/2008
„Według niepotwierdzonych informacji Niezależnej.pl, płk Aleksander L., zatrzymany wraz z Sumlińskim, może znać szczegóły pewnej operacji finansowej, wspomnianej w raporcie o WSI, która dotyczy ważnej osoby w państwie. Upublicznienie tej wiedzy byłoby dla tej osoby bardzo obciążającą okolicznością. Biorąc pod uwagę, że L. był w dobrych relacjach z...
31/07/2008
„Kadra ABW to w większości absolwenci elitarnych kierunków studiów, posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wyróżniający się odpowiednimi standardami etycznymi do realizowania istotnych dla bezpieczeństwa państwa zadań. Cechuje nas ponadto silny patriotyzm i szacunek dla historii narodu.” – napisali o sobie funkcjonariusze ABW na stronie...
30/07/2008
17.07.08 w Sądzie Okręgowym w Katowicach ogłoszono wyrok w sprawie Adama Słomki. Został on uniewinniony!!!! Na salę rozpraw chciało wejść wiele osób. Sąd wyraził zgodę na 3. Nie wpuszczeni stali pod sądem. Po wyroku udali się wszyscy na Plac Wolności. Tam Adam Słomka przemawiał. Po zakończeniu i rozejściu się zainteresowanych wyrokiem, Słomka...
29/07/2008
Aresztowanie dziennikarza to zawsze rzecz poważna. Jeśli dzieje się to w państwie, które w żaden sposób nie zasługuje na miano państwa prawa i dotyczy dziennikarza, który przez ostatnie lata poruszał tematy niewygodne dla ludzi władzy – należy szczególnie uważnie przyjrzeć się motywom takiej decyzji. Wojciech Sumliński pisząc o mafii, o...
26/07/2008
„Każdy kraj ma swoją policję […] Pożądane jest […] aby zdarzyło się coś określonego, co by wzmogło jej czujność. A to leży w pana zakresie… nieprawdaż? […] Czego sobie w obecnej chwili życzymy, to zaakcentowanie niepokoju… fermentu, który niewątpliwie istnieje… […] Zakładamy, że stan rzeczy, jaki pan tu przedstawia, istnieje jako zasadniczy...
24/07/2008
Reakcje na wczorajsze zdarzenia sejmowe skłaniają do smutnej refleksji, że stopień uprzedmiotowienia polskich mediów osiągnął punk krytyczny, poza którym jest już tylko „radio Erewan” Dla roczników około „okrągłostołowych” wyjaśniam, że to takie radio, które zawsze miało prawdziwe informacje. Przykład - Czy to prawda, ze poeta Majakowski popełnił...
22/07/2008
Geneza wszystkich formacji wojskowych i cywilnych, strzegących w czasach powojennej Polski „zdobyczy” ustroju socjalistycznego, jednoznacznie wskazuje, że powstały one z nakazu i inspiracji Sowieckiej Rosji. Od samego początku działalność tzw. „polskiego” rządu i „polskich” organów bezpieczeństwa, była naznaczona piętnem zdrady i służyła interesom...
20/07/2008
„Charakterystyczną cechą szpaków są wybitne zdolności naśladowania różnych odgłosów, w tym ludzkiej mowy i dźwięków wydawanych przez maszyny, np. dźwięk alarmu samochodowego. Szpak jest hodowany w niewoli właśnie dla swoich zdolności naśladowania ludzkiej mowy.” Umiejętność pozorowania bycia kimś inny, niż jest się w rzeczywistości, to cecha...
17/07/2008
„Służba propagandowa MSW powinna mieć możliwość dawania do TV, radia i prasy gotowych programów do druku, albo też dostarczania TV, radiu i prasie półproduktów, którym ostateczny kształt nadadzą redakcje TV, radia i prasy.” – słowa Jerzego Urbana z pisma skierowanego w dniu 22.02.1983r do gen.Kiszczaka, wydają się zawierać pomysł na tyle...
16/07/2008
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3 Szanowny Panie Premierze! Na wstępie chciałbym poinformować Pana Premiera, że dnia 7-8 czerwca 2008 r. odbyło się w Wiśle spotkanie 36 organizacji...
15/07/2008
Działalność na terenie Polski Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Ministerium für Staatssicherheit (MfS), znanego jako STASI, do dziś budzi uzasadnione emocje. Po pierwsze, zapewne dlatego, że chodzi o służbę niemiecka, po drugie, ponieważ służby te uznawane była za niezwykle sprawne, a zatem ich...
12/07/2008
Gdy przed 17 laty likwidowano Układ Warszawski, nikt z rządzących wówczas w Polsce polityków nie zechciał powiedzieć społeczeństwu, że Porozumienie o Rozwiązaniu Układu zawierało zapis stanowiący, iż „dokumenty otrzymane przez Polskę od Zjednoczonego Dowództwa Układu Warszawskiego nie mogą być przekazywane państwom trzecim i publikowane, chyba że...
10/07/2008
W domu zawsze mówiło się źle o Kościele i Piłsudskim, jak przystało na rodzinę przedwojennego komunisty. O Kraju Rad słyszał od ojca, że ludzie tam szczęśliwi, a rządy robotników i chłopów budują nowy ład na ziemi. Gdy przyszła wojna, znalazł się na robotach przymusowych. Po dwóch latach udało mu się uciec w rodzinne strony, ale przypadkowa...
10/07/2008
Dociekanie prawdy, także w historii najnowszej, jest prawem i powinnością każdego wolnego narodu. Od lat w pełni korzystają z niego państwa sąsiednie, wśród nich Niemcy poprzez działanie Instytutu Gaucka. Polacy, wielokrotnie wykazując rozwagę i mądrość, zasługują na taki sam szacunek do siebie jak inni. Władzy nie wolno, wobec własnego...
09/07/2008
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! W dniach 10-14 lipca br. będa odbywały się uroczystości ku czci bezbronnej ludności polskiej, pomordowanej 65 lat temu na Wołyniu oraz ku czci ofiar ludobójstwa dokonanego w latach 1939 - 1947 przez faszystów z OUN - UPA na Polakach, Żydach i Ormianach oraz na części narodu ukraińskiego. Szczególnie...
08/07/2008
„Utworzenie „Solidarności” i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej „odnowy”. Mianowanie Jaruzelskiego, wprowadzenie stanu wojennego, oraz zawieszenie„Solidarności”, stanowi drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie stanu...
07/07/2008
TARCZA DLA 50 SOJUSZNIKÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH System amerykańskiej tzw. Tarczy Antyrakietowej ma chronić przed niespodziewanym uderzeniem rakietowo-jądrowym około 50 krajów, w tym Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO i spoza NATO. Nakłady na rozbudowę Tarczy do 2050 r. - jak się przewiduje - mają sięgnąć ogromnej kwoty 1200 mld dolarów....
07/07/2008
- Dawno nie słyszałem tylu nieprawdziwych informacji. Mało mnie szlag nie trafił! – powtórzyłbym chętnie za ministrem Klichem, słysząc od trzech dni stek bredni i kłamstw, jakie on i podlegli mu figuranci opowiadają na temat Komisji Weryfikacyjnej. W rankingu oszczerstw i cynicznych idiotyzmów wysuwa się wypowiedź premiera Tuska: - Ja wiem...
03/07/2008
Niemal bez echa przeszła w mediach informacja, że Kuria Białostocka złożyła w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zastraszania członków rodziny ks. Jerzego Popiełuszki. Od grudnia 2007 r, kiedy pełnomocnikiem rodziny Popiełuszków został Roman Giertych tajemnicze osoby wielokrotnie straszyły najbliższych zamordowanego kapłana....
01/07/2008
- Nie chcemy rozgłosu, ale też nie pozwolimy by nas lekceważyła „hałastra cienkoszyich,łysiejących wodzów”. Hasła: „Przede wszystkim człowiek”, powszechna i skutecznaObronność Rzeczypospolitej – stanowią siłę nośną naszego Stowarzyszenia. Nie będziemy: -Prosić!; Meldować się !;Awanturować!; Korzyć!; Pełzać!- Tymi słowami oficerowie...
30/06/2008
7 maja Służba Bezpieczeństwa zamordowała Stanisława Pyjasa.. Dzień później Lesław Maleszka donosił: 1977 maj 8, Kraków - Informacja operacyjna TW "Ketmana" o okolicznościach śmierci Stanisława Pyjasa i niezależnym śledztwie w tej sprawie złożona kpt. Stanisławowi Nowakowi źródło: TW ps. "Ketman" Kraków, dnia 8 V 1977 r. Przyjął.: kpt. S[...
28/06/2008
Gdyby zapytać zwolenników Platformy czy zależy im na tym, by Polska była krajem słabym i skorumpowanym, w którym rządzący politycy będą jedynie wykonawcami woli ukrytych mocodawców, krajem rządzonym metodami służb specjalnych, zależnym od woli obcych agentur – zapewne odpowiedzieliby przecząco. Ci sami ludzie, zareagowaliby oburzeniem na zarzut...
27/06/2008
Wychwalany przez wyznawców III RP „obrońca demokracji”, ich „opoka porządku prawnego” - Trybunał Konstytucyjny zadał swoim piewcom cios zdradziecki. Nie dość, że orzekł, iż ustawy o powołaniu oddzielnych służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego są zgodne z konstytucją, to jeszcze stwierdził, że przy likwidacji WSI nie złamano żadnych zasad...
25/06/2008
„Polacy po dwunastu latach kontaktu z Wałęsą nie są w stanie osądzić, czy jest on bohaterem, łajdakiem czy błaznem. Dzieje się tak dlatego, że niewielu Polaków odważyło się zagłębić w przeszłość. Pozwolono, by motywy postępowania Wałęsy w latach kryzysu – 1970, 1980, 1982 i 1989 – pozostały tajemnicą, jego wybór przyjaciół i wrogów traktowano po...
23/06/2008
Historii nie sposób zmienić. Nawet ta, z pozoru najbanalniejsza z prawd, okazuje się w III RP względna. Bo można przecież historię zafałszować, a gdy to okaże się niewystarczające – zakazać jej poznania. Choć nie ma podobno narodu bez kultywowania pamięci o przodkach i czynach, które uznajemy za chwalebne, to nie ma go również bez pamięci o...
23/06/2008
Z założycielami Wolnych Związków Zawodowych i członkami władz pierwszej "Solidarności" - Andrzejem Gwiazdą, członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, i Joanną Duda-Gwiazdą, rozmawia Mariusz Bober  Inspirował Pan napisanie książki o związkach Lecha Wałęsy z SB? Jest Pan uważany za jednego z jego głównych krytyków...  Andrzej Gwiazda...
22/06/2008
Niezależnie od ilości dokumentów czy świadectw, Lech Wałęsa będzie już zawsze twierdził, że nie ma nic wspólnego z TW „Bolek”. Konsekwentnie i do końca. Po raz pierwszy byliśmy świadkami takiego zachowania w roku 1992, obecna postawa jest jedynie logiczną konsekwencją tamtego wyboru. I choć agenturalna przeszłość Wałęsy, opisana w książce...
20/06/2008
List do Pana dr hab. Janusza Kurtyki IPN Szanowny Panie, Jestem niezwykle wprost poruszona nagonka jaka odbywa się w polskich mediach na Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka za to, ze ośmielili się ukazać prawdę skrywana przez cale lata.  Równocześnie zaś, jestem dumna, ze w moim Kraju są ludzie tacy jak Pan i Pański Zespół, którzy...
18/06/2008
„W jednym z najważniejszych dowództw NATO odpowiedzialnych za operację afgańską pracował oficer WSI. Był oficerem zajmującym się wymianą informacji wywiadowczych. I ten człowiek z przyczyn, które się określa „ze względu na potrzeby sił zbrojnych”, został wezwany do kraju w trybie pilnym. Dwa tygodnie przed wydarzeniami w Nangar Khel!...
16/06/2008
Przed pięcioma laty młody historyk IPN-u Robert Spałek zamieścił w biuletynie „Pamięć i sprawiedliwość” (nr.2 (4) 2003r) interesujący artykuł pt. „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. W oparciu o materiały z archiwum MSW, pozostałe po sprawie o kryptonimie...
15/06/2008
Tak jak to twierdzi np. profesor Uniwersytetu w Bremie i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - Zdzisław Krasnodębski - premier Donald Tusk nie nadaje się zupełnie na zajmowane przezeń naczelne stanowisko rządowe. Jest to prawda znana od kilku lat dla co najmniej 1/3 aktywnych politycznie i społecznie Polaków. Gorzej jednak:...
14/06/2008
Hipoteza, że celem kombinacji operacyjnej ABW wobec członków Komisji Weryfikacyjnej mogło było uzyskanie materiałów, związanych z zabójstwem ks.Popiełuszki staje się coraz bardziej prawdopodobna . „Z zachowanych notatek operacyjnych wojskowych służb specjalnych PRL wynika, że w dniu uprowadzenia księdza funkcjonariusze WSW monitorowali działanie...
11/06/2008
- „Masz zdrową psychikę, jeśli znasz prawdę o swojej historii" – mówił pisarz-noblista V. S. Naipul. Jeśli przyjąć tę prawdę w odniesieniu do całego społeczeństwa, można parafrazować słowa pisarza i rzec, że zdrowe jest tylko to społeczeństwo, które poznało prawdę o historii swojego kraju. Nam tej prawdy poznać nie pozwolono. Przez 45 lat...
10/06/2008
Gdy nawet w programie Moniki Olejnik (w dn. 9 czerwca 2008 r.), były Prezydent Lech Wałęsa został przyłapany na nieścisłościach (co innego mówił niegdyś koleżance Olejnik, redaktor Kublik z "Gazety Wyborczej", a co innego teraz zdumionej Olejnik) - pomyślałem sobie, że czas już przyszedł, aby cała Polska miała szanse na poznanie całej prawdy....
09/06/2008
Komunikat końcowy Porozumienia Organizacji Niepodległościowych Wisła 07.06.2008 Celem naszej inicjatywy jest przywrócenie w świadomości społecznej znaczącego udziału antykomunistycznych formacji niepodległościowych w walce o wolność Polski. Zadaniem naszym będzie wspieranie wszystkich którzy, poświęcali się sprawie niepodległości...
04/06/2008
„Służby specjalne w Polsce są poza kontrolą państwa. Są jak wściekły pies, który powinien odstraszać wroga, ale temu psu w 1989 roku nie tylko zdjęto obrożę, ale położono więcej mięsa.” – słowa profesora Zybertowicza sprzed ponad 3 lat, nic nie straciły na aktualności. Wściekły pies gryzie i kąsa, a gdy nikt go nie pilnuje, potrafi rzucić się do...
29/05/2008
Gdy przed kilkoma dniami zamieściłem wpis ZEMKE - BRAKUJĄCE OGNIWO sądziłem, że wkrótce pojawi się więcej informacji, wzmacniających tezę, że motywem akcji ABW wobec Pietrzaka, Bączka i Sumlińskiego była sprawa zabójstwa ks.Jerzego, a inspiratorem tych działań mógł być Janusz Zemke, reprezentujący środowisko służb PRL-u. Ponieważ od kilku tygodni...
24/05/2008
Jest listopad 1989 roku. „Nasz premier” Mazowiecki, szykuje się do wizyty w Moskwie, Kiszczak i Buła rozpalają ogniska z aktami bezpieki, a Joanna Szczepkowska, bez najmniejszego przymusu wypowiada w telewizji hiperbzdet dekady, obwieszczając - "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. Wielu wierzy. W tym samym czasie...
24/05/2008
Do napisania tych kilku słów zmusił mnie list jednej z bohaterek filmu "Więźniarki" - Zosi. Emigrantka polityczna, żyje w Australii jednak całym sercem "jest w Polsce". Ale tej rodzinnej, wymarzonej i trochę wyniesionej z okresu Solidarności...Jak ten latarnik Sienkiewiczowski codziennie tęskni do ojczyzny - a wrócić z przyczyn ekonomicznych nie...
20/05/2008
Szanowni Państwo, Portal abcnet potrzebuje Waszego wsparcia. Aby przez kolejny rok mogli Państwo korzystać z naszego portalu musimy opłacić miejsce na serwerze(487.98zł brutto) oraz przedłużyć ważność domeny (91.49zł brutto). Termin płatności mija 23 maja 2008 roku.
17/05/2008
Istnieją realne przesłanki wskazujące, że niedawnym działaniom ABW mógł patronować Janusz Zemke, szef sejmowej komisji ds.służb specjalnych, a faktyczne intencje twórców akcji były bardziej złożone, niż obecnie się przypuszcza. Artykuł „Dziennika” z 28 kwietnia br., zawiera fragment rozmowy dziennikarzy z Aleksandrem Lichockim, w którym ten...
14/05/2008
Dla polskiego sądu 27 lat to zbyt mało, by zbrodnię na własnym narodzie nazwać po imieniu. Ale pewnie i dwa razy tyle byłoby za mało, by środowisko sędziowskie samo dostrzegło rażącą niegodziwość i pospolitą głupotę dzisiejszego postanowienia Ewy Jethon - sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekającej w sprawie odpowiedzialności twórców stanu...
13/05/2008
W kilku ostatnich wpisach przedstawiałem dokumenty czasów PRL-u. Wstrząsające świadectwa zdrady, manipulacji, zła. Każdy z nich, to swoista „metryka" dzisiejszej Polski, zawierający zapis kulisów powstania III RP. Od niewyjaśnionych morderstw, poprzez działania komunistycznej agentury, po ordynarne, propagandowe manipulacje. Jest w nich geneza...

Pages