WYDAWNICTWO NAUKOWE, ALE POLITYCZNIE POPRAWNE

Ostrzegam przed „Historią Polski w datach”, autorów litościwie przemilczę, książką, wydaną świeżo przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Otworzyłam ją sobie w księgarni, i akurat trafiłam na datę 4 czerwca 1992 (s. 541). Z osłupieniem dowiedziałam się, że tego dnia rząd Jana Olszewskiego... złożył dymisję.

A ja myślałam, że autorzy wydawnictw naukowych powinni zaglądać do stenogramów sejmowych czy innych źródeł. W żadnym nie znaleźliby takiej informacji. Rząd Olszewskiego nie złożył dymisji; został odwołany na wniosek Unii Demokratycznej.

Według tejże książki w latach 1989 - 1993 powstała w Polsce tylko jedna partia, warta odnotowania. Była to Unia Demokratyczna.

Autor publikacji
Archiwum ABCNET 2002-2010