Biuletyn Informacyjny Contry nr 2/1989

27/04/2007
Demagog małżeńskiego pojednania Polaków z komunizmem - Lech Wałęsa obiecał nam 1 marca wolną Polskę za trzy tygodnie. Zapamiętajmy: 22 marca nie będzie już w Polsce tow. Lenina, czerwonych flag i PZPR na czele. Jeśli jednak będą, to trzeba dojść do wniosku, że Lech Wałęsa jest szkodliwym ekstremistą w dziele ogłupiania ludzi. „Koncepcja reformy...
27/04/2007
DZIECI WE MGLE Rzecznik reżimu zaczął pokrzykiwać. J. Onyszkiewicz zdziwił się niezmiernie dlaczego, po czym zaczął się tłumaczyć. Ależ proszę pana, on właśnie po to pokrzykuje. Byście panowie, nie chcąc zniweczyć itd., jeszcze dodatkowo zmiękli. Wie, że panowie są niezwykle wrażliwi na pohukiwania przedstawicieli reżimu. Natychmiast zaczynacie...
27/04/2007
Powtarzamy za pismem „Orientacja na Prawo”: W związku z niemal jednoczesną, nagłą śmiercią dwóch księży, których nazwiska znajdowały się na oryginalnej liście MSW zawierającej nazwiska kapłanów, których należy zwalczać, pytamy: Czy istnieje nadal przeznaczony do takiego „zwalczania” wydział płk. Pietruszki? Jeśli tak, to na czym polega jego...
27/04/2007
Ostatnimi czasy prasa rentowi zamieszcza wypowiedzi Lecha Wałęsy o treści wręcz makabrycznej, ze stwierdzeniami zupełnie niesamowitymi. Wykraczają one daleko poza zwykły operetkowy styl i nie odnoszącą się do tematu treść co jest manierą tej postaci. Idą też znacznie dalej niż nakazywałyby jakiekolwiek względy taktyczne (jeśli ktoś wciąż tą...
27/04/2007
Przepraszamy p. Bugaja - ma bujny zarost. Gospodarkę można też ideologizować społecznie. Oto niezależny zespół do jej reformy deklaruje przy stole konieczność: „Powiązania interesów pracowników z wynikami ekonomicznymi powinno się uzyskać przez umocnienie samorządu”. Dogmatycznego socjalizmu, ekonomii socjalistycznej, nasiąknięcia ideologią...
27/04/2007
W komentarzu światowym BBC (angielski World Service, 7 luty) lapidarnie stwierdzono o co chodzi reżymowi. Chodzi mu o to aby poszerzyć o konstruktywną, wewnątrzsystemową opozycję komunistyczny Sejm, tak – „by raczej podtrzymać i wzmocnić niż osłabić komunistyczną władzę”. Cały zwrot – „otwarcie”, ma na celu stworzenie sytuacji w której by „część...
27/04/2007
Zatrzymajmy się jeszcze nad deklaracją p. J. Kuronia, iż „nie życzy źle koalicji rządowej”. O ile wiemy p. Kuroń nie jest kaznodzieją lecz uważa się za polityka. Należy wiec wnosić, że nie życzy źle komunistom politycznie (polityce komunistów). W związku z tym, informujemy p. Kuronia, iż wyrażane przez niego sentymenty odróżniają go całkowicie od...
27/04/2007
Znamy wszyscy szczególną troskę prof. Geremka wobec wszystkich pokrzywdzonych, pozbawionych praw człowieka, dyskryminowanych. Zwracam się więc do Niego. Od szeregu lat jestem ofiarą apartheidu politycznego. Jestem wyzuty z biernego i czynnego prawa wyborczego. Mój adres: Europa, Polska. Ach, zapomniałem dodać: zasady socjalizmu nie są mi bliskie,...
27/04/2007
Zewsząd słychać deklaracje o działaniu w imię nadrzędnego interesu Polski, dla patriotycznej troski o dobro narodu. Zawsze wiedzieliśmy co znaczą te slogany dla komunistów i ich przybudówek i pomagierów. Są to wariacje „jedności moralno - politycznej narodu”, haseł: „naród z partią”, „wzmocnieni naukami nieśmiertelnego Stalina budujemy nową Polskę...
27/04/2007
W jak szczególnych czasach żyjemy pokazuje przykład Węgier. Wskazuje on również jakie są tych czasów możliwości. Chodzi oczywiście o odtwarzanie historycznych partii politycznych i demokrację wielopartyjną. Tutejsi pseudo-realiści wmówili wszystkim, że to niemożliwe, wręcz niepotrzebne. Tymczasem sytuacja węgierska byłaby dziś jak znalazł. Owi...
27/04/2007
Wsparcie dla gry komunistycznej jest wielostronne. Wielką inicjatywę wykazują tu polskojęzyczne rozgłośnie udzielając owego wsparcia na okrągło. Czasami czynią to w sposób zaiste szczególny. Oto dyrektor RWE podkreśla optymistycznie, że teraz mamy lepszą koniunkturę niż w czasach „rozmów moskiewskich z r. 1945, gdzie też doszło dc jakiegoś...
27/04/2007
Czy komunizm (rządy komunistyczne w Polsce), w tym komunizm z twarzą Wenus z Milo, uważają panowie, zauroczeni Kiszczakiem, za wroga Polski, szans Polski, wolności, demokracji, podmiotowości i rządów prawa, rozwoju gospodarczego, unormalnienia kraju, czy przeciwnie, za nowoodkrytego sojusznika in spe w obronie tych wartości, wdrażania ideałów i...
27/04/2007
Wielka gwiazda wszystkich mediów bliskich do konstruktywnych wobec - komunizmu - Andrzej Stelmachowski wyartykułował (jak to jest teraz modne pisać w niezależnej nowomowie) swą nadzieję na to, iż również ekstremiści zostaną do prac przy okrągłym stole przyciągnięci („życie Warszawy”, 3 lutego). Rozumiemy Andrzeja Stelmachowskiego; przy pewnej...
27/04/2007
„Jestem zaskoczony, że Prawie wszyscy mówią tym samym językiem i właściwie mają to samo spojrzenie na wiele spraw”. (Funkcjonariusz reżymu po pierwszym posiedzeniu politycznym stoła) „Zamęt pojęciowy w głowach szerokich rzesz to pożywka dla komunizmu”. (Kornel Morawiecki) Wiadomo, że jednym z filarów rządów komunistycznych jest oszustwo...
27/04/2007
Polityka pojednania i kompromisu z komunistami przynosi już teraz pierwsze fatalne skutki. Brutalne rozprawienie się milicji i SB z wystąpieniami młodzieży w Krakowie spotkało się ze skandalicznie bierną postawą tzw. konstruktywnej opozycji (np. iście urbanowska odpowiedź L. Wałęsy na pytanie o ocenę krakowskich wydarzeń, zadane mu przez...
27/04/2007
25 stycznia „Tygodnik Mazowsze” stwierdził raptem w artykule redakcyjnym: „Wiadomo już, że podstawowym naszym ustępstwem politycznym będzie nie tylko odejście od bojkotu wyborów do sejmu, ale wręcz poparcie i wzięcie w nich udziału.” Już dwa tygodnie przed 6 lutego TM było wiadome co będzie. “Nasi najlepsi” ugodzili się mianowicie podczas „rozmów...
27/04/2007
Mamy nowy mit. Tzw. konstruktywni twierdzą, że ich wsparcie dla komunistycznych wyborów, Naprawianie Rzeczypospolitej Komunistycznej (określenie Zbigniewa Byrskiego) to betka, głupstwo. Nie ma się czym przejmować. Jest to bowiem „przejściowe”, chwilowe, tymczasowe, jednorazowe, początkowe, pierwszo-horyzontowe, stopniowalne, uruchamiające (coś...
27/04/2007
Czemu reżymowi tak zależy by sporo konstruktywnych „opozycjonistów” weszło do Sejmu? Tak oczywiście, chodzi o wzmocnienie Systemu. Ale nie tylko. Chodzi o dalsze obłaskawienie tejże opozycji. W systemie komunistycznym grzęźnie się. W tzw. sejmie trzeba podjąć pewne reguły gry, zachować pewien umiar, pewną powściągliwość. Niejako automatycznie...
27/04/2007
Coraz bardziej widoczny jest kryzys władzy komunistycznej, coraz większe nadzieje na wolność. Najdalej proces ten posunięty jest na Węgrzech, choć tamtejsi komuniści wydają się łudzić, ze go opanują. W związku z tym wypada wyrazić także polską nadzieję. Zakłada się ona na tym, że ani wszechstronna pomoc i wsparcie udzielane reżymowi w przeróżny...
27/04/2007
Tzw. reprezentacja społeczna zgodziła się już wstępnie na udzielenie poparcia komunistycznym wyborom. Oznacza to coś więcej niż „uznanie realiów” - oznacza ich zaakceptowanie i podżyrowanie. Wsparcia udzielonego przeżywającej kryzys partii komunistycznej w tej podstawowej i kłopotliwej dla nich spranie nie da się niczym uzasadnić. Wspomniani „...
27/04/1989
Monachium, dnia 22 grudnia 1988 r. Szanowny Panie! Zwrócono mi dzisiaj uwagę, że w tegorocznym sierpniowym numerze „Orientacji na prawo”, publikacji, która określa się jako pismo warszawskiego oddziału Liberalno-Deokratycznej Partii "Niepodległość", znajduje się w podpisanym pseudonimem Józef Darski Pana artykule pod tytułu „Piękna śmierć”...