Jacek Kwieciński

03/02/2009
Do posłów Sejmu I Kadencji 1. Apelujemy o wprowadzenie w Sejmie głosowania imiennego we WSZYSTKICH merytorycznych sprawach. Zasadę tę można wprowadzić na wiele sposobów, w tym przez zwykłe głośne odpowiedzi z sali ("tak" lub "nie" przez każdego wywołanego po nazwisku). Nie tylko sprzyja to jawności życia publicznego. Ocena postawy posła dokonana...
03/02/2009
Mogłoby się wydawać, iż w czasie, kiedy mamy tyle problemów własnych, nawet pobieżne zajmowanie się książką zatytułowaną: Kwestia charakteru. Życie Johna F. Kennedy'ego (A question of character. A life of J. F. K. - Thomas C. Reeves, The Free Press 1991), ma mały sens. A jednak z wielu przyczyn, pouczających, aktualnych i uniwersalnych, war1o to...
03/02/2009
1. Kontynuujemy odnotowywanie – ku pamięci – kolejnych posunięć p. prezydenta. Nie chodzi nam przy tym o chęć uzyskania dla siebie nie kontrolowanej władzy i wolnej ręki dla realizowania, za pomocą p.p. Wachowskiego i Drzycimskiego, nad wyraz niejasnej linii politycznej. Są to bowiem – i będą – działania stałe, chociażby do ich wykonania p....
03/02/2009
Opinię, że PRAWDZIWY antykomunizm jest „zoologiczny” i chorobliwy, wpajali nam od 45 lat miejscowi komisarze, że jest tępy i niesympatyczny, uczyły nas najbardziej światłe koła na Zachodzie, że jest przejawem nietolerancji i nienawiści, wskazują nam tutejsi eks-komuniści. Od niedościgłego ADAMA MICHNIKA dowiadujemy się dzisiaj, że antykomuniści...
03/02/2009
Pytania 1. Czy prawdą jest, że były politruk W. Jaruzelski jest oficjalnym doradcą byłego politruka P. Kołodziejczyka, ministra obrony narodowej i przyszłego szefa GISZ III Rzeczypospolitej? Jak wiadomo P. Kołodziejczyk, nie wyrażając z pewnością tylko swojej opinii, podkreśla, że w WP, gdzie na kluczowych stanowiskach nie przeprowadzono...
03/02/2009
Warto zapamiętać Po wyjściu z powyborczej wizyty w Belwederze Jacek Kuroń oświadczył m.in., że: wszystko zaczęło się od "okrągłego stołu", należało go kontynuować, a nie wywracać, warto cenić i szanować jego spuściznę. Niedługo po tym w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mniej więcej to samo powtórzył p. prezydent. Ponieważ kroi się nam...
03/02/2009
NASZE LEKTURY ___________________________________________________________________________ Jacek Kwieciński AGENCI WPŁYWU I 13 GRUDNIA Sukcesy wydziału zagranicznego NKWD/KGB Niewątpliwie nastąpiło u nas przesycenie rynku książkami i wiadomościami na temat KGB (i jego uprzednich wcieleń). Kilka wątków nie tak dawno wydanej, a...
01/02/2009
INNA POLITYKA __________________________________________________________________________ JACEK KWIECIńSKI MAŁY WYBÓR "A może szanse dla Polski otworzą się dopiero wtedy, gdy odejdzie „klasa polityczna", która zasiadła przy «okrągłym stole» i utraciła wskutek braku wyobraźni i nieudolnych decyzji swą wiarygodność?" Jan Prokop...
01/02/2009
Jacek Kwieciński SOJUZ rozpad czy transformacja? Niezmiernie trudno jest pisząc praktycznie nadal w trakcie pierwszej fazy wydarzeń na Wschodzie na ich dogłębną, sensowną analizę. Poniżej zaprezentowane więc będzie nie żadne całościowe ujęcie sytuacji wraz z tezą co do prognozy jej rozwoju, ale uwagi nasuwające się akurat w tym...
10/12/2008
INNA POLITYKA ___________________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI WYGRAĆ SUWERENNOŚĆ Hasło wyborcze Zawsze twierdziliśmy, że nie będą to jeszcze wybory normalne. Wydawało się wszakże, iż staną się impulsem do krystalizacji wyrazistych programów politycznych prezentowanych przez normalne...
10/12/2008
POLEMIKA___________________________________________________________________________ Jacek KWIECIŃSKI BRAKUJE BARDZO WIELE Błyskotliwa prognoza oblicza tutejszej sceny politycznej przedstawiona w kwietniowym numerze „Orientacji” (Piotr Majchrzak „Brakuje nie tylko Adenauera”) nie wydaje się być prognozą trafną. Polska pod żadnym względem nie...
10/12/2008
ZA GRANICĄ________________________________________________________________ Jacek KWIECIŃSKI JESZCZE O WOJNIE Tragedia Kurdów i irytujące wszystkich utrzymanie się Husajna nie może przesłonić wielu istotnych wniosków wypływających z przebiegu i wyniku Wojny nad Zatoką. Najważniejsze wynikają z formy jej prowadzenia. Bardzo istotne jest...
10/12/2008
INNA POLITYKA ___________________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI CZASY PRZEŁOMU Przejawy odchodzenia od komunizmu i budowy III Rzeczypospolitej ukazują się tak spektakularnie i na tak wielu polach, że poniżej zdołamy przedstawić pobieżnie tylko niektóre z nich. Należy uświadomić sobie, że mają...
02/12/2008
Unikanie fałszywych kroków Ostatnio min. Skubiszewski wycofał się najwyraźniej z podkreślanego uprzednio ścisłego związku pomiędzy wyjściem wojsk sowieckich z Polski a tranzytem przez nasz kraj oddziałów Armii Czerwonej odchodzących z Niemiec. Z powodu okazanej przez ministra dobrej woli dalsze tury rozmów nic nowego nie przyniosły. W...
01/12/2008
DEKOMuNIZACJA Podczas zebrania Krajowego Komitetu Obywatelskiego (7.04) poświęconego w dużej mierze tematowi: "Polityczne, moralne i prawne problemy rozrachunku z komunistami" wydarzeniem stało się wielkie wystąpienie mecenasa Jana Olszewskiego. Mówca wyszedł poza temat i przedstawił krótko, lecz niezmiernie dobitnie i treściwie to, co...
06/11/2008
POKÓJ I WOJNA Wydaje się, że na naszych oczach dokonuje się odrzucenie pojęcia św. Tomasza z Akwinu - o wojnie słusznej i sprawiedliwej. Dokonuje się też szczególnej interpretacji pojęcia "pokoju" jako stanu, w którym dwie armie nie wymieniają między sobą strzałów, uznając tym samym pośrednio wszystko inne (mordy, okrucieństwa, wysiedlenia itp...
05/11/2008
OBSERWACJE ________________________________________________________________ Jacek Kwieciński JESZCZE O RZĄDZIE Expose sejmowe premiera Bieleckiego zostało przyjęte w sposób jaskrawie jednostronny (rekord pod tym względem pobił p. Lipszyc w „Gazecie Wyborczej”) przez nie umiejących odchodzić z honorem członków poprzedniej ekipy oraz...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________ „Panie prezydencie, kompania honorowa Wojska Polskiego gotowa do prezentacJI"... Tak właśnie, z honorami przynależnymi głowie państwa, powitano 22 grudnia ub. roku na warszawskim lotnisku Prezydenta II...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ________________________________________________________________ JACEK KWIECINSKI POŻEGNANIE GENERAŁA Ciepło, z dużą dozą szacunku pożegnali generała wojsk układu moskiewskiego - tow. W. Jaruzelskiego jego pierestrojkowi partnerzy. Już w czasie pierwszej nocy wyborczej telewizja p.p. Drawicza i Dworaka starała się...
05/11/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ ________________________________________________________________ WYSTĄPIENIE JACKA KWIECINSKIEGO NA POSIEDZENIU KOMITETU OBYWATELSKIEGO przy Lechu Wałęsie w dniu 6 stycznia 1991 roku Chcę zabrać głos w dyskusji na temat kształtowania się demokracji w Polsce. 1. Uważam, że wbrew niektórym głosom, minione wybory były sukcesem...
05/11/2008
PO WYBORACH ________________________________________________________________ PODZWONNE DLA KOMITETU Przedostatnie, jak wszystko na to wskazuje, posiedzenie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie zostało zdominowane, mimo przewidywanej uprzednio dyskusji nt. "Kształtowania się demokracji w Polsce w świetle wyników wyborów prezydenckich...
05/11/2008
DO REDAKCJI Zwracam się do Szanownej Redakcji ze skargą na siły starego porządku, które bezkarnie znęcają się nad mymi tekstami. Efekty ich działalności są bardzo łagodnie weryfikowane. Zastosowałem początkowo zasadę bardzo grubej kreski tj. nie zabierałem na ten temat głosu, ale zasada ta raz jeszcze okazała się błędna. Opuszczenia i...
05/11/2008
O STABILIZACJĘ NA PRZEDPOLU GORBACZOWA W październikowym numerze Onp zamieściliśmy artykuł na temat polskiej polityki zagranicznej czy też raczej jej braku. Autorzy podkreślili rolę amerykańskiego Departamentu Stanu w utrwalaniu tego stanu rzeczy. Warto odnotować kolejne osiągnięcia wspomnianej instytucji w utrzymywaniu neojałtańskiego kursu w...
05/11/2008
W IMIĘ TOLERANCJI Senator Andrzej Szczypiorski twierdzi, iż tolerancja polega na tym, by w żaden sposób nie uszczuplać w czymkolwiek zachcianek, choćby jednego kierującego się własnym kodeksem moralnym, człowieka. W związku z tym ja, jeden człowiek, stwierdzam, że moje prawa są uszczuplane, a sumienie gwałcone poprzez obecność senatora A....
04/11/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI Powyborcze refleksje Ponieważ rzecz całą usiłuje się zepchnąć na plan dalszy i eksponować wyłącznie fenomen Tymińskiego warto raz jeszcze przypomnieć: 1. Pierwsza tura wyborów nie przyniosła porażki Tadeusza Mazowieckiego lecz...
04/11/2008
THATCHERYZM ŻYJE! Euforia wrogów p. Thatcher w W. Brytanii, na kontynencie oraz w Polsce nie trwała długo. Jej następcą został wychowanek i protegowany pani premier, ten którego sama wyznaczyła na następcę - John Major. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zmarnuje on osiągnięć p. Thatcher - która wyleczyła "chorego człowieka Europy",...
04/11/2008
Niczego się nie nauczyli, Nic nie zrozumieli Po bezprzykładnej klęsce swego kandydata Komitet wyborczy T. Mazowieckiego wydał oświadczenie. Wzywa w nim 1/5 głosujących (tyle jak się okazało liczą łącznie z członkami OPZZ elektorat tego obozu) by pozostali zwarci. W jakim celu? W celu przyszłego zwycięstwa Polski otwartej, demokratycznej i...
04/11/2008
PYTANIA Przy hałaśliwej reklamie rozpoczęło się prywatyzowanie pierwszych przedsiębiorstw. Jakoś mało wyraziście podaje się jednak do publicznej wiadomości, że chodzi w istocie o półprywatyzację. Do sprzedaży publicznej skierowano np. tylko 45% akcji Exbudu. Nawet po dodaniu oferty pod adresem pracowników firmy kontrolny pakiet akcji...
04/11/2008
Kultura polityczna Informujemy p. Mazowieckiego, że elementarny przejaw europejskiej kultury politycznej wymaga pogratulowania zwycięzcy. W świecie cywilizowanym politycy umieją zdobyć się nawet z tej okazji na parę kurtuazyjnych słów wobec tego kto ich pokonał. Klasę polityka ocenia się w momencie jego przegranej. Toteż we wspomnianym świecie...
04/11/2008
BALIOL COLLEGE Enuncjacje Wałęsy bezpośrednio po 25 listopada wskazują na to, że być może będziemy jeszcze długo pod pieczą dotychczasowych ministrów. Chyba, że duża ich część "obrazi się" i po ostatnim urlopie w jednym z rządowych ośrodków, odejdzie z godnością do swych właściwych zajęć. Należy sobie gorąco życzyć, by większość głównych...
04/11/2008
MAZOWIECKI I MOSKWA Trzeba wreszcie powiedzieć publicznie o skandalicznej, urągającej naszej godności postawie rządu T. Mazowieckiego wobec Katynia nr 2 i nr 3. Warto zauważyć, że ani jedno słowo na ten temat nie przeszło dotąd nigdy przez usta "premiera wolnej Polski". Znalazł on natomiast okazję (w żenującej audycji telewizyjnej na temat "...
04/11/2008
POLEMIKA ________________________________________________________________ JACEK KWIECIŃSKI BEZ ILUZJI - PRZECIW MAZOWIECKIEMU Artykuł "Czy bliżej normalności?" był próbą oceny sytuacji politycznej w Polsce, toteż wykraczające poza dyskusję na ten temat przestrogi i pouczenia Tomasza Mianowicza mijają się z celem. Nie trzeba mnie...
04/11/2008
Zakładając, że kandydaci typu Cimoszewicza czy Tejkowskiego dużych szans raczej nie mają, moje stanowisko wobec zbliżających się wyborów prezydenckich jasno i precyzyjnie określa powyższy tytuł. Nie wiadomo, czy główna siła przeciwna p. Mazowieckiemu stanie na wysokości zadania, ale porażka obecnego premiera, której życzę sobie i Polsce całym...
01/11/2008
INNA POLITYKA O polskiej polityce zagranicznej Polska polityka zagraniczna, będąca całkowitą kontynuacją poprzedniego okresu, jest tak wspaniała a działania jej twórców tak piękne, że nie sposób o tym nie pisać, także dla utrwalenia jej dokonań na wieczną rzeczy pamiątkę. Toteż będziemy to czynić stale, w odcinkach, albowiem nadmierne...
31/10/2008
SALON I OKOLICE _________________________________________________________________________________________________________________ Sprawa SMAKU Przypadkowo obejrzałem telewizyjną relację z tzw. Studia Foksal 89 (1 lipca). Wrażenie było niezapomniane. Najpierw gospodyni, p. Roma Bratkowska, rozpływała się z zachwytu nad osobą ambasadora...
31/10/2008
INNA POLITYKA ________________________________________________________________ Jacek KWIECIŃSKI CZY BLIŻEJ NORMALNOŚCI? Mamy dziś zupełnie inną sytuację polityczną niż jeszcze parę miesięcy temu. Czas na tę zmianę był już najwyższy, gdyż groziło bezterminowe utrwalenie powstałego układu, co niewątpliwie dla przyszłości kraju byłoby...
30/10/2008
Utracony(?) ład demokratyczny Mogło być naprawdę pięknie i europejsko. Na przykład tak: definitywne zwycięstwo etosu twórczej jedności i humanistycznej filozofii wspólnoty poglądów, przekonań, dążeń i celów wszystkich Polaków. Swą troskę o dobro ogólne złożyli oni raz na zawsze w ręce swych najwybitniejszych reprezentantów - Apolitycznych,...
16/05/2007
SOCJALIZM ŻYJE Ostatnie Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie były kolejnym przykładem na istnienie fenomenu w zadziwiający sposób nie dostrzeganego w naszym kraju. Kto miał chęć przejrzeć katalogi firm zachodnich, zwłaszcza anglosaskich, mógł się naocznie przekonać, iż teraz, w dzisiejszych właśnie czasach, mamy do czynienia z r o z k w i t...
16/05/2007
RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA Na Wybrzeżu Kości Słoniowej wprowadzono wielopartyjność. Nic nie słychać, by wybitni intelektualiści Wybrzeża Kości Słoniowej powołali na tzw. okres przejściowy Komitet Wybitnych Intelektualistów. Nie zauważono również pojawienia się tam artykułów n.t. niedojrzałości społeczeństwa po długoletnim okresie rządów...
16/05/2007
W ŁAPACH "INTELEKTUALISTÓW" Fatalnym zupełnie dla przyszłości Polski jest fakt wkroczenia in gremio, nie tylko do gry politycznej, ale na różne szczeble władzy tzw. intelektualistów. W normalnych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) owi samozwańczy "nauczyciele narodu" wyżywają się w prasie i na uniwersytetach. U nas nie rezygnując bynajmniej z...
16/05/2007
LEWICA KATOLICKA Jednym z najbardziej niefortunnych terminów będących dziś w użyciu jest pojęcie "lewica laicka". Jego używanie stanowi poważną przeszkodę w zrozumieniu obecnej sytuacji politycznej w Polsce oraz w walce o zaistnienie w Polsce demokracji. Pojęcie to jest: a) mylące, b) szkodliwe. Ustawia sprawę w kategoriach religijnych zamiast...
16/05/2007
ZGODNOŚĆ LDP"N" jest prawicą zupełnie innego rodzaju niż wszelkie odmiany neo-endecji. Nic nas nie łączy - od wizji świata, poprzez poglądy na gospodarkę, aż do kwestii polityki zagranicznej (z edneckim rusofilstwem, które dziś przechrzcić by można na sowietofilstwo, na czele). Wyjaśniwszy ten fakt możemy zauważyć ciekawy fenomen. Tutejsza...
16/05/2007
Z ŻYCIA SIŁ PRZEWODNICH Prof.: Bronisław Geremek, l6.05.l990r. w wywiadzie dla jednego z najmniej rozsądnych pism europejskich, włoskiej "La Reppublica", stwierdził: "Populizm i demagogia są największym zagrożeniem dla młodych demokracji w Europie Środkowo- Wschodniej". Populizm i demagogia są niewątpliwie wielkim zagrożeniem dla demokracji,...
16/05/2007
MAŁY STERNIK Na zebraniu Centralnego Komitetu Obywatelskiego (13.05), owej paternalistycznej czapy dobranych intelektualistów, która bronić ma społeczeństwo polskie przed nim samym, pan Andrzej Wielowieyski zauważył: "Nie rozumiem co znaczy spontaniczność przy sterowaniu". Pan Wielowieyski wypowiadał się w trakcie debaty na temat demokracji....
16/05/2007
NIE TRZEBA GŁOSNO MÓWIĆ... REWELACJA HISTORYCZNA Jak ujawnił 22 kwietnia na falach RWE pan Jacek Trznadel, Komitet Katyński w Polsce uzyskał rewelacyjne i wiarygodne dowody na to, że wywiad polski wiedział o zbrodni katyńskiej w czerwcu 1940 roku, powtarzamy: w czerwcu 1940 roku. Poszły na ten temat meldunki z Grodna do Warszawy skąd siłą rzeczy...
16/05/2007
WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA LDP"N" JACKA KWIECINSKIEGO na Kongresie Prawicy Polskiej w Warszawie w dn. 1 maja 1990 r Ja tu sobie porobiłem takie punkty, więc pewno będę nieco dukał, ale trema mnie ogarnia nie tylko z powodu tego miejsca, ale i jakże uroczystego dnia - święta całej, ale to całej lumpeninteligencji postępowej naszego szerokiego...