6. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

Na Wybrzeżu Kości Słoniowej wprowadzono wielopartyjność. Nic nie słychać, by wybitni intelektualiści Wybrzeża Kości Słoniowej powołali na tzw. okres przejściowy Komitet Wybitnych Intelektualistów.

Nie zauważono również pojawienia się tam artykułów n.t. niedojrzałości społeczeństwa po długoletnim okresie rządów jednopartyjnych oraz haseł: ",nie czas na podziały", podkreślających fakt anachroniczności instytucji różnorodnych partii politycznych. Niewątpliwie Wybrzeże Kości Słoniowej znajduje się na groźnej drodze ku destabilizacji i dalekie jest od modelu demokracji nowego typu.

lon Iliescu podkreśla często, że Rumunia winna zdążać własną, "oryginalną" drogą, a warunki rumuńskie są "specyficzne". Radzimy zwrócić uwagę na te stwierdzenia. Rozpoznać po nich można nieodmiennie wszelkich autokratów, zawsze i wszędzie.

Autokraci zaś, przypomnijmy, to jawni, bądź kamuflujący się przeciwnicy zwykłej, prozaicznej, normalnej, wielopartyjnej demokracji parlamentarnej istniejącej np. w Zachodniej Europie.

(J.K.)

Autor publikacji: