NR 23, LISTOPAD, 1983

27/04/2007
Nasi ludzie w redakcji jednego z prorządowych tygodników znaleźli w szufladzie redakcyjnego biurka list. Biurokratycznym trybem czekał on na opublikowanie. Ponieważ cykl wydawniczy naszego miesięcznika jest krótszy od prorządowego tygodnika, a list wydał się nam dokumentem wielkiej wagi, pozwalamy go sobie przedrukować bez zgody i wiedzy autora....
27/04/2007
Redaktor XYZ Zamieszczony list zawiera poglądy dość typowe dla wielu, kto wie czy nie większości, ludzi, uważających się za przeciwników komunizmu. W tym także części naszych czytelników. Symptomatyczne zwłaszcza są następujące zamieszczone w liście stwierdzenia: - Budowa programu politycznego, dotyczącego przyszłej, niepodległej Polski jest...
27/04/2007
Ile jest sposobów, żeby przejść do historii? Niewątpliwie wiele. Można dostać nagrodę Nobla, zdobyć złoty medal na Olimpiadzie, czy zostać prezydentem. Czasami wydaje mi się, że niektórzy ludzie odkryli inny sposób, według nich równie dobry. Jest to pisanie w Polsce Ludowej anno domini ’83 o pacyfizmie, chęci powrotu do sytuacji sprzed 13 grudnia...
27/04/2007
POCZTA DO I OD REDAKCJI Poniżej zamieszczamy list do Redakcji, który wpłynął z Zachodu jeszcze przed przyznaniem Lechowi Wałęsie Pokojowej nagrody NOBLA. Naszym zdaniem znakomicie oddaje on motywacje ludzi, głosujących w Parlamencie Norweskim za przyznaniem nagrody. „BRATERSTWO” uznawane tam jest nie tylko jako coś, co podkopie komunizm, lecz...
27/04/2007
Prowokator Zachodni Wśród licznych odmian gatunku Homo sapiens specjaliści wykryli ostatnio nową – HOMO GEOPOLITICUS. Pasożytuje ona głównie na narodach Europy Zachodniej, lecz ostatnio niektóre jej szczepy przepłynęły Atlantyk i osiedliły się w USA. Rozrodowi tej rasy sprzyja strach i ignorancja, a jej system wartości oparty jest na tezie...
27/04/2007
Od lat przyjeżdżam do Polski i od lat nieustannie porównuję poziom życia, a zwłaszcza jego części przyziemne, tzn. konsumpcyjne, z warunkami u nas – w Czechosłowacji. Jak daleko sięgam pamięcią, społeczeństwa nasze przy okazji wzajemnych wizyt „uzupełniały się nawzajem”. Jednym trzeba było tego, drugim owego, i jakoś to szło. Od pewnego czasu...
27/04/2007
JANA LAWICZA Kozak uroczyście zapowiedział zawieszenie nahajek na gwoździu Podczas radosnych okrzyków nie dosłyszano wcale „Na czas wypicia herbaty” Jedynie starzy zesłańcy wiedzieli, że za chwilę znów kożuch założy przytupnie chuchnie w ręce i raźniej uchwyci nahaj istotę swego bytu sedno swej egzystencji. x x x Czytałem...
27/04/2007
Raymond Aron 17 października zmarł Raymond Aron. Był jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów i socjologów. Przez wielu był porównywany ze swym słynnym rówieśnikiem i w młodości przyjacielem – Sartre’m (obaj urodzeni w 1905 r.). We Francji uważano, że Sartre patronuje lewicy, zaś Aron prawicy. Nie jest to pełna prawda – nie utożsamiał...
27/04/2007
Wacław Wojenny W numerze z dnia 25 maja 1983 r., czołowy publicysta „KOS”-a, w artykule pt. „Pacyfizm – pułapki i nadzieje”, wystąpił z koncepcją utworzenia polskiego, niezależnego ruchu pacyfistycznego. Poniższe uwagi nie traktujemy jako bezpośrednią polemikę z tezami artykułu autora, lecz jako (mamy nadzieję) jeden z wielu głosów w dyskusji....
27/04/2007
Jerzy Mirowski. Słowo daję, że nie ja to wymyśliłem, dla ustaw towarzyszących zniesieniu stanu wojennego, nazwę ustaw kagańcowych. Zrobił to pan Jerzy Urban. Trzeba mu oddać sprawiedliwość, zrobił to niesłychanie trafnie. Kaganiec – to jest właśnie to, najbardziej adekwatne do treści owych ustaw, słowo. Termin ten, niestety, na stałe wejdzie do...
27/04/2007
Zyndram Zamaszkowski Pismo nasze od początku jasno stawiało sprawę stosunku do „Solidarności” – jesteśmy poza jej strukturami, uznajemy zasługi związku, lecz organizacyjnie i ideologicznie jesteśmy czymś zupełnie różnym. Mimo krytycznego stosunku do „S” pozwalamy sobie czasami proponować nowe rozwiązania koncepcyjne, żywiąc nadzieję, że pomoże to...
27/04/2007
Wojciech Wojenny Ugrupowanie polityczne „Niepodległość”, wychodząc z liberalno-demokratycznych przesłanek ideowych, w poprzednim numerze pisma opublikowało założenia programowe. Stanowią one podstawę do szerszego programu partii politycznej. Według nas, opublikowane tezy mogą stanowić płaszczyznę ogólnośrodowiskowej dyskusji – mamy nadzieję –...
27/04/2007
Przedstawiamy ponownie ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE. Traktujemy je jako materiał wyjściowy do dyskusji w kręgach naszych czytelników, sympatyków i zwolenników, w wyniku której – mamy nadzieję – będziemy mogli ostatecznie sformułować PROGRAM naszego ugrupowania. Krytyki, uwagi, poprawki i propozycje zmian i ulepszeń prosimy kierować do nas przez...
27/11/1983
Patrząc na rok 1918 z perspektywy ponownej walki o niepodległość i demokratyczne państwo polskie należy zapytać jakie doświadczenia związane z odzyskaniem Niepodległości w roku 1918 powinien przyswoić sobie niepodległościowiec roku 1983. Dyskusja, jeśli ma wskazywać drogę do niepodległości, a nie krążyć wokół badań historycznych, powinna dotyczyć...