Nr 16, KWIECIEŃ, 1983

27/04/2007
Odpowiadamy: Koncepcję państwa podziemnego uważamy za od dawna nieaktualną, a podziemnego społeczeństwa od początku za złą. Staramy się wszelkie inicjatywy i pomysły oceniać pod względem ich przydatności w realizacji naszego celu, którym jest obalenie władzy komunistycznej i odzyskanie niepodległości przez Polskę. Państwo podziemne mogło stać się...
27/04/2007
POCZTA DO I OD REDAKCJI Otrzymaliśmy numery 6 i 7 zakładowego pisma „Węzełek”. Zamieszczone są w nich głosy w dyskusji programowej, głosy – w czym niewątpliwie zasługa redakcji – nieskrępowane i autentyczne. Od redakcji „W” otrzymaliśmy też list, który publikujemy z pewnymi skrótami: TKZ Węzełek Warszawa 10.02.83 Szanowna Redakcjo! Zwracam...
27/04/2007
ER Możemy odetchnąć z ulgą – partia chrześcijańskich demokratów z Kohlem na czele odniosła w RFN zwycięstwo. Oznacza to podtrzymanie decyzji NATO o rozmieszczeniu nowych rakiet, przywrócenie równowagi militarnej w Europie. Zwycięstwo chadecji i Kohla oznacza więc opór ZSRR, współpracę z Reaganem, umocnienie bezpieczeństwa Europy jako całości. Co...
27/04/2007
Europejczyk Środkowy My, ludzie żyjący w krajach socjalizmu realnego mamy niezawodną i trafną na ogół metodę badania zamiarów i planów naszych rządów, z rządem ZSRR na czele. Metoda ta polega na uważnym śledzeniu oficjalnych oświadczeń kierownictwa KPZR, PZPR bądź jakiejkolwiek innej partii komunistycznej oraz podległych im rządów i „parlamentów...
27/04/2007
Rafał Witkowski W prasie podziemnej można spotkać się z opinią, że jednym z sukcesów „Solidarności” jest uzyskanie zgody na przyjazd Papieża. Zgoda ta nie była wymieniana nigdzie jako postulat polityczny ruchu, ale de facto nim się stała. Problem wizyty papieża wydaje się być jednym z istotnych elementów naszej ubogiej rzeczywistości politycznej...
27/04/2007
Zwracamy się do ludzi kultury, którzy po 13 miesiącach od 13 grudnia 1981 roku stawiają sobie trudne pytanie: co dalej? Czy nadal manifestować sprzeciw wobec przemocy i bezprawia – czy też przerwać bojkot telewizji, radia i oficjalnych imprez kulturalnych? Stan wojenny został formalnie zawieszony, internowani wrócili do domów, skończyły się masowe...
27/04/2007
Wacław Wojenny Nr 21/22 - artykuł D. Warszawskiego Jedna z form oporu wobec totalitarnej władzy Jaruzelskiego i jego ewentualnych następców zaproponował KOS piórem D. Warszawskiego. Rozważania swoje oparł na trzech zasadniczych przesłankach: 1/ Negacji zasadności organizowania oporu w strukturach społeczeństwa podziemnego, 2/ Odrzucenie idei...
27/04/2007
„Siwy” Przedrukowujemy też artykuł z pisma „Sprzeciw” Po dwóch miesiącach od starć 10.X. rzuca się w oczy marazm wśród opozycji. Zastanówmy się, kto lub co poniósł/o/ klęskę? TKK wzywa do demonstracji, strajku ostrzegawczego podkreślając jednocześnie gotowość do układów z władzą, gdy tymczasem Prymas apelując o spokój storpedował jej wezwanie....
27/04/2007
Wacław Wojenny Prześledzenie powojennej historii, a zwłaszcza dwóch ostatnich politycznie burzliwych lat rozwiewa mity o złym samopoczuciu reżimu komunistycznego w Polsce. Partyjny rząd nie zalicza się do tego typu władzy, która nie posiadając żadnej legitymizacji swego istnienia może frustrować się izolacją i brakiem akceptacji przez rządzonych...
27/04/2007
LEWAK Zdecydowana większość społeczeństwa uważa rządy komunistyczne w naszym kraju za uzurpatorskie, a obecna ekipa Jaruzelskiego za jawnie antynarodową. W tej sytuacji najważniejszym celem musi być usunięcie junty i zdobycie przez naród prawa do decydowania o własnym losie, o kształcie ustroju i polityce państwa. Wierzymy, że ten nadrzędny cel...
27/04/2007
RAFAŁ WITKOWSKI Co nowego czeka nas tej wiosny? Nie łatwo jest prognozować w naszej sytuacji, ale ktoś musi podjąć się tego niewdzięcznego zadania. Kluczem do zrozumienia przyszłego biegu wypadków jest sytuacja ekonomiczna społeczeństwa. Rządowe koncepcje poprawy stanu gospodarki poniosły fiasko. Na początku roku 1982 istniały warunki do...
27/04/1983
Starszy sierżant Ozimek Zmierzchało. Wąskimi, leśnymi ścieżkami przedzierało się przez gęstwinę Lasku Bielańskiego pięć pokracznych sylwetek. To skradała się ekstrema na sabat pod dębem. Pierwszy wypełzł zza krzaka Cherlawiec, znany siewca niepokoju, miłośnik anarchii, poplecznik destrukcji. Drugi przybył Wątpliwiec, stale wahający się spec od...
27/04/1983
Dzikus Podziemia I. Wizja Samorządnej Rzeczpospolitej nie jest sprzeczne z ideą socjalizmu, a jej realizacja nie musi się kłócić z istniejącym ładem międzynarodowym! Jeżeli termin „Samorządna Rzeczpospolita” ma oznaczać – mówiąc językiem ludzkim i dla wszystkich zrozumiałym – republikę demokratyczną, to dlaczego pominięto w jej opisie jedną z cech...