Artykuł i książki

28/04/2008
AGENCI KGB PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WYBORÓW 1998 Wybory do Saeimy VII. kadencji wyznaczono na 3 października 1998 roku. Tym razem przedłużono kadencję parlamentu łotewskiego do 4 lat i zezwolono obywatelom na głosowanie niezależnie od miejsca zamieszkania, a więc w dowolnym okręgu wyborczym. Agenci kandydują Centralna Komisja Wyborcza musi...
28/04/2008
ŁOTWA NADAL BEZ RZĄDU (1998) Czy w wyborach na Łotwie, jak donieśli dziennikarze, rzeczywiście dwie trzecie głosów uzyskała prawica? Jeśli tak, to dlaczego do 18 listopada rząd większościowy nie będzie mógł powstać? Oficjalnie w parlamencie znalazły się aż cztery partie prawicowe: Partia Ludowa Andrisa Szkele (24 mandaty), Łotewska Droga Andrisa...
28/04/2008
ŁOTWA - KTO PODSŁUCHUJE PREZYDENTA? 21 czerwca 1996 prokuratura łotewska wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchiwania rozmów prezydenta Łotwy Guntisa Ulmanisa. Dowody w postaci zapisu na taśmie magnetofonowej przekazała prokuraturze Elite Veidmane, redaktorka naczelna tygodnika "Atmoda Atputai". Zdaniem prokuratora rozmowa prezydenta...
28/04/2008
1. POLITYKA WEWNĘTRZNA: Panorama partii politycznych: Wybory parlamentarne odbędą się w październiku 1995. Według sondażu ze stycznia 1995 ich wyniki ukształtują się następująco: *prawica narodowa: 39 - 43% - LNNK i Partia Zielonych: 16 - 17% - Ziemnieku savieniba: 11 - 12% - Tevzemei un Brivibai: 6 - 7% - chrześcijańska demokracja: 6 - 7% *...
28/04/2008
Najwyższym organem ustawodawczym jest jednoizbowy parlament wybierany na 3 lata składający się ze 100 posłów. System wyborczy jest proporcjonalny, a prawo wyborcze przysługuje wszystkim „rezydentom” od 18 roku życia. Dotychczas na Łotwie wybory odbyły się 3 razy: w latach 1993, 1995 i 1998. Od 1995 obowiązuje 5% próg wyborczy, w pierwszych...
28/04/2008
  1993 1995   1995 1998   1998 2001   2000 2002   2002 2004   2004 - Rząd...
28/04/2008
Niestety, podobnie jak w wypadku Estonii, współczesna historia Łotwy nie została jeszcze napisana, pozostaje więc Arnolds Spekke, History of Latvia: An Outline,Stockholm 1957 oraz praca łotewskiego posła w Moskwie, Alreda Bilmanisa, A History of Latvia, Princeton 1951, która dotyczy zwłaszcza okresu międzywojennego, ale jest raczej pracą amatora....
28/04/2008
Łatgalia stanowi historycznie wielonarodową dzielnicę Łotwy. Oprócz Łotyszy, Białorusinów i Niemców od XVI wieku mieszkali tu Polacy, a w okresie zaborów przybyli Rosjanie. Jedynie w północnej Łatgali, w powiecie Balvu, Łotysze stanowią zdecydowaną większość mieszkańców (73,2%), natomiast w miarę posuwania się na południe ich liczba spada; w...
28/04/2008
Dodatkowym źródłem napływu ludności rosyjskojęzycznej są liczne bazy wojskowe i zwyczaj osiedlania, zwłaszcza na wybrzeżu, oficerów w wieku emerytalnym. Żołnierze z rodzinami 350-600 tysięcy mieszkańców Łotwy może 405 na 2,7 miliona, z wojskiem związane 15% ludności. Na Łotwie działały więc te same mechanizmy co w Estonii, ale na większą skalę....
28/04/2008
SYTUACJA POLITYCZNA Indywidualne formy protestu zaczęły się już na początku lat sześćdziesiątych (np. Knuts Skujenieks), ale w 1962 roku wykryto pierwszą organizację, której nadano nazwę ,,Federacja Bałtycka", gdyż jej członkowie snuli plany powołania takiej wspólnoty po odzyskaniu niepodległości. Osiem osób, w tym Gunars Astra i Viktors...
28/04/2008
Indywidualne formy protestu zaczęły się już na początku lat sześćdziesiątych (np. Knuts Skujenieks), ale w 1962 roku wykryto pierwszą organizację, której nadano nazwę ,,Federacja Bałtycka", gdyż jej członkowie snuli plany powołania takiej wspólnoty po odzyskaniu niepodległości. Osiem osób, w tym Gunars Astra i Viktors Kalnińsz, zostało wówczas...
28/04/2008
Łotysze są najbliżej spokrewnieni z Litwinami. Granica między plemionami fińskimi i bałtyckimi przebiegała pierwotnie na Dźwinie (Daugava) i Abawie, ale przodkowie Łotyszy od VII wieku p.n.e. zaczęli osiedlać się po północnej stronie rzeki. Wpływ języka i akcentu fińskiego spowodował zmiany fonetyczne i ewolucję dialektów łotewskich oraz ich...
01/06/2007
Łotwa dzieli się na 26 ,,rajoni" (rejonów): 7 w Vidzeme: Cesu, Madona, Gulbene, Alu[ksne, Valka, Valmiera i Limbażu; 8 w regionie centralnym: Tukuma, Dobele, Bauska, Riga, Jelgava, Stuc[ka, Ogre i Jekabpils; 5 w Kurzeme: Liepaja, Ventspils, Kuldiga, Talsu i Saldus oraz 6 w Latgale: Daugavpils, Kraslava, Preiliu, Rezekne, Ludza i Balvu (kurlandzki...