Nota bibliograficzna

Niestety, podobnie jak w wypadku Estonii, współczesna historia Łotwy nie została jeszcze napisana, pozostaje więc Arnolds Spekke, History of Latvia: An Outline,Stockholm 1957 oraz praca łotewskiego posła w Moskwie, Alreda Bilmanisa, A History of Latvia, Princeton 1951, która dotyczy zwłaszcza okresu międzywojennego, ale jest raczej pracą amatora. Krótka historia Łotwy dostępna też po francusku: Rene Puaux, Portrait de la Lettonie, Plon, Paris 1937, p. 241, jest już mocno przestarzała. Uzupełnić naszą wiedzę może: Latvju Enciklope[dija, Vol. I-III, Stockholm 1950-1955. Na temat Legionu łotewskiego walczącego po niemieckiej stronie pisali: A. Silgailis, Latvies[u legions, Copenhagen 1964 i wspomnienia dowódcy tegoż legionu: R. Bangerskis, Mana mu[z[a atmin[as, T. 1-4, Copenhagen 1958-1960.

Pochodzeniu Łotyszy na podstawie badań antropologicznych poświęcona jest praca R. Ja. Denisowej, Etnogenez łatyszej, Riga 1977, s. 360. Klasyczną już historię dawnej Łotwy napisał: R. Wittram, Baltische Geschichte, Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland 1180-1918, wyd. I, München 1954, wyd. II, München 1972.

Z powodu braku nowszych prac nadal nieodzowne są: Georg von Rauch, The Baltic States. The Years of Independence 1917-1940, London 1974, s. 265, tam też starsza bibliografia; Romuald J. Nisiu[nas, Rein Taagepera, The Baltic States. Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983, s. 333, zawiera nowszą bibliografię.

Przegląd międzywojennych stosunków polsko-łotewskich zawiera wydana ostatnio broszura Piotra Łossowskiego, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie 1918-1939, Warszawa 1990, s. 63.

Autor publikacji: 
INTERMARIUM: