Nr 13-14, STYCZEŃ-LUTY, 1983

27/04/2007
Godfryd Bednorz Prawie od dwóch lat Polak, który przekracza granicę PRL – NRD, ulega szokowi na widok obfitości dóbr materialnych wszelkiego rodzaju. NRD stała się dla nas niby-Zachodem. Jeszcze większe wrażenie robi na obywatelu PRL jedzenie. W każdej knajpie, nawet podrzędnej, można smacznie, kulturalnie i tanio (!) zjeść. Polak ze zdziwienia...
27/04/2007
Witold Lewkowski Wśród krajów obozu wschodnioeuropejskiego Węgry uchodzą za państwo najliberalniejsze i najzamożniejsze. To prawda, ale częściowa, jak powiedział spiker Radia Erewań w znanym dowcipie. Rzeczywiście, turysta przyjeżdżający do Budapesztu z Polski, Czechosłowacji czy ZSRR, widzi pełne półki, a wybór towarów jest dla przeciętnego...
27/04/2007
Od czasów dobrego wojaka Szwejka krąży po wszystkich – a trzeba powiedzieć, że niezliczonych – gospodach całej Czechosłowacji nieśmiertelne powiedzonko: „rząd, który podniesie ceny piwa – upadnie”. Z upływem czasu staje się jednak jasne, że trudno byłoby tak dokładnie sterroryzowanemu społeczeństwu czechosłowackiemu potwierdzić rację owego...
27/04/2007
Trzynaście wsi wcielonych do Polski w 1920 roku,1/ położonych w dolinie Białki i jej dopływów, zamieszkują głównie Słowacy. Wsie te (przyjmując jako pierwszą najbliższą Nowego Targu) to: Nowa Biała, Krempachy, Dursztyn, Frydman, Trybsz, Łapsze Niżne i Wyżne, Łapszanka, Czarna Góra, Jurgów, Falsztyn, Nidzica, Rzepiska. Tworzą one do dzisiaj wyraźną...
27/04/2007
Nie należy to do naszej natury, ale znów zdarza się nam udzielić polemicznej odpowiedzi na list wysłany do nas. Chcemy maksymalnie rzetelnie podjąć dyskusję z tezami listu. Już samo zwrócenie przez autora uwagi na temat budzący emocje i trudny jest nader wskazane i trafne. Odpowiadamy w dwóch etapach: pierwszym o charakterze szczegółowej polemiki...
27/04/2007
Syn Sybiraka. To co piszę nie mówi o tym co robić lecz czego nie robić – nie używać przemocy, nie reagować przy pomocy siły na to, co nas spotyka i spotkać może. Wydaje mi się, że jedyną naszą odpowiedzią na zbrodnie i gwałt nam zadawany powinno być bierne poddawanie się (w sensie fizycznych tylko reakcji!) – żadnego wdawania się w bijatyki,...
27/04/2007
Społeczeństwo polskie po zakończeniu drugiej wojny światowej po raz pierwszy w swoich tysiącletnich dziejach znalazło się pod najbardziej niebezpieczną formą okupacji, utrzymywanej przez samych Polaków. Miało to niezwykle istotne znaczenie dla ideologicznego i motywacyjnego funkcjonowania podziemia nastawionego na walkę z reżymem komunistycznym....
27/04/2007
Oskar Ekonomicki Junta rządząca Polską rok miniony zakończyła zdecydowanie dodatnim dla siebie bilansem. Władza nie wymknęła się jej z rąk, podziemie poniosło serię porażek i nie jest już w stanie stworzyć alternatywnego ośrodka kierującego społeczeństwem; robotnicy bez większych protestów, choć zapewne niechętnie kontynuowali pracę w fabrykach i...
27/04/2007
Henryk Pobożny „Szczery patriota… powstaniec… nowy arcybiskup, przywdziawszy suknię duchowną, wyrzekł się polityki, poświęciwszy się całkowicie służbie Kościołowi i Teologii. Przyjęty nieprzyjaźnie przez episkopat Królestwa i niższe duchowieństwo nowy arcybiskup mimo to od razu energicznie wziął się do usunięcia polityki z Kościoła polskiego....
27/04/2007
Ad. 1. Ideę „Solidarności” rozumiemy jako ideę zjednoczenia wysiłków wszystkich Polaków w walce o obalenie ustroju komunistycznego i władzy ZSRR nad Polską. „Solidarność” w praktyce żadnego programu nie miała. Dokument przyjęty w pierwszym krajowym Zjeździe Delegatów był tak ogólnikowy i zawierał tak daleko idące sprzeczności, że nie zgadzał się z...
27/04/2007
W obliczu planowanych przez reżim posunięć mających nakłonić społeczeństwo do rezygnacji z dalszej walki o swe prawa, my, przedstawiciele różnych ugrupowań i instytucji społecznych, zepchniętych przez totalitarny system do podziemia jednoczymy nasze wysiłki w ruchu wyzwolenia społecznego „Solidarność” i oświadczamy: 1. Celem naszych działań jest...
27/02/1983
I. Pisanie o przyszłym rozwiązaniu kwestii radzieckiej, tj. dezintegracji imperium sowieckiego, wiele osób uważa za czas stracony na snucie fantastycznych marzeń. Być może jest to strata papieru i owe fantasmagorie nie na wiele się przydadzą, ale na ów problem należy spojrzeć nie tyle pod kątem bliskości rozpadu, co wypracowania takiej linii...
27/02/1983
I. „N” podobnie jak RRO jest zdania, że idea walki o niepodległość nie uzyskałaby obecnie pełnego poparcia większości. Stoimy zatem przed wyborem: świadomie wynajdywać bezskuteczne metody walki (gaszenie świateł, ruch spółdzielczy) i fałszywe cele (porozumienie, rozejm, honorowa kapitulacja), odpowiadające jednak aktualnemu poziomowi świadomości...
27/02/1983
Dzikus Podziemia Zwolennikom porozumienia czasów odnowy, wojny i normalizacji dedykujemy słowa M. Rakowskiego: „… opozycja wyszła już poza problematykę ściśle gospodarczą. Za kilka lat może okazać się, że wrosła ona głęboko w rzeczywistość polską i w związku z tym trzeba ją będzie tolerować jako zjawisko stałe. Powie ktoś, że taki rozwój wydarzeń...