Biuletyn Informacyjny Contry nr 1/1989

27/04/2007
1 stycznia duża grupa intelektualistów wystosowała coś, co agencje nazwały „apelem o wolne wybory”. Już wydawało nam się, że uprzednio skrzywdziliby zbytnio wybitnych przedstawicieli inteligencji polskiej. Okazało się jednak, że chodzi raczej o petycję na temat demokratyzacji ordynacji wyborczej w ramach jednopartyjnego systemu PRL. Toteż adresat...
27/04/2007
Kto kwalifikuje się na „niezależnego” (działacza, publicystę, intelektualistę)? Co decyduje o takim zakwalifikowaniu? Brak legitymacji PZPR? Skrytykowanie operacji 13 grudnia? Zatroskanie kryzysem gospodarczym? Niechęć do sił antyreformatorskich w KC? Docenienie konstruktywnej roli, jaką odegrać by mogła nowa „Solidarność”? Uczęszczanie do...
27/04/2007
Podstawowa różnica nie przebiega między zniecierpliwionymi zwolennikami „bicia się” i reprezentantami mądrej taktyki ewolucji. I to mimo, iż tak właśnie usiłują to przedstawić ci drudzy, prezentując siebie jako bystrych polityków kierujących się zasadą osiągania możliwego. Podstawowa różnica rysuje się w postawie i podejściu wobec komunistów, w...
27/04/2007
Donosimy p. Lechowi Wałęsie, że N. S. Gorbaczow jest sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, który to Związek Sowiecki zajął w r. 1944 Polskę. Nie jest on natomiast honorowym członkiem „Solidarności”, działaczem opozycji demokratycznej, heroldem wolnościowych reform, wyznawcą pluralizmu, bojownikiem o demokratyczny...
27/04/2007
Z dużym zadowoleniem odnotowujemy pojawienie się nurtu lewicowego o charakterze wyraźnie niepodległościowym. Mamy bowiem nadzieją, że PPS RD chodzi o rewolucję demokratyczną w celach wolnościowych a nie np. o to by zaprowadzić „prawdziwy socjalizm”. Jeśli tak to, choć trudno sobie wyobrazić kierunek polityczny od którego więcej nas dzieli, to...
27/04/2007
W orędziu noworocznym tow. Gorbaczow stwierdził, iż jego reformowanie ma na celu „powrót do leninowskiej koncepcji socjalizmu”. P. p. Michnik i Wałęsa musieli odebrać to oświadczenie ze szczególną satysfakcją. Bo czyż nie oznacza ono chęci odrzucenia wszystkich pozostałości stalinizmu? A przecież o to, czyli o pluralizm i swobody obywatelskie,...
27/04/2007
W Warszawie sformowano w grudniu Front n/r. Popieranie Pieriestrojki (w Polsce). Front (Komitet) został utworzony przy Lechu Wałęsie, a nie jak w republikach sowieckich w oparciu o liberalniejsze odłamy lokalnej partii komunistycznej co niewątpliwie dowodzi obywatelskiej niezależności. PRL-owski Komitet nie wystosował też, przynajmniej na razie,...
27/04/2007
To Stalin zniszczył demokrację i pluralizm, to Stalin wprowadził monopol partii komunistycznej i nomenklaturę, to Stalin i jego okres zabrał wolność pojedynczą i grupową, to Stalin wprowadził monopol związkowy i inny, to Stalin zniszczył prawo, to są rozwiązania, które Stalin wprowadzał - wołał p. Lech Wałęsa w Paryżu. Pan Wałęsa stwierdził, że...
27/04/2007
Lech Wałęsa mówi: „Nasza władza nie jest jeszcze pluralistyczna.” Jeśli p. Wałęsa uważa, że ona jest nasza to OK. niech będzie „nasza”. Ale p. Wałęsa jednocześnie wielokrotnie stwierdzał: „My nie chcemy obalać władzy.” Nie namawiamy p. Wałęsy by obalał cokolwiek. Chodzi nam o to, iż powyższe wypowiedzi wykluczają się wzajem. Są z sobą jak...
27/04/2007
Stopień i stężenie zachwytów nad osobą i poczynaniami L. Wałęsy osiąga już formy karykaturalne. Postać ta od dawna z różnych względów znajdującą się na cokole winduje się na cokół jeszcze i jeszcze i jeszcze wyższy. Jest to sytuacja niezdrowa i szkodliwa zawsze, wszędzie i wobec kogokolwiek. Nie tylko pozbawia zmysłu krytycznego i uniemożliwia...
27/04/2007
1. Zastanowić się nad celami (taktycznymi i strategicznymi) „władz”, nad motywacją ich działań, nad przyczyną nastawienia i jego pozorną zmianą, nad sensem poczynań, metodami i sposobami propagandy. 2. Pomyśleć jaki nawet przy najkorzystniejszym rozwoju sytuacji związanej z „okrągłym stołem” i podobnymi zamierzeniami, wpłynie ona na percepcję...
27/04/2007
Zapytajmy w stylu młodzieżowym: Co tu jest grane? Ano, mamy tu czarno na białym owoce wpływów ludzi postępowych, acz niezależnych, którym pod wpływem tow. Gorbaczowa, wracają w stanie czystym młodzieńcze ideowe zawierzenia. Użyjmy obrazowego przykładu. Niech będzie drastyczny. Otóż co by się stało gdyby zlikwidować zbiurokratyzowane NKWD/KGB? Ano...
27/04/2007
Wiadomo - okrągły. Perspektywy rozpoczęcia, zwiększone szanse na zapoczątkowanie. Padają tysiące słów roztrząsających te problematy. O tym jednak co byłoby (będzie) potem oraz w trakcie samych konwersacji jakoś ciszej. Spróbujmy wiec, choćby wyrywkowo. przedstawić rysujące się perspektywy - by tym radośniej oczekiwać na spełnienie polskich...
27/04/2007
Wszystkie konstruktywne siły w kraju i za granicą pasjonowały się przed świętami kolejny plenulą. Ekscytujące wydarzenie zostało natychmiast głęboko przeanalizowane. Podkreślono zwłaszcza awans znanego z liberalnego nastawienia tow. Bryji z Ostrołęki. Nadzieje budzi także dokooptowanie do Biura, słynącego z szerokiego spojrzenia partyjnego...
27/04/2007
Niewątpliwie szansę by się zwiększyły a nadzieje wzrosły jeszcze bardziej gdyby p. Onyszkiewicz odciął się w oficjalnym komunikacie od coraz częściej pojawiających się tak niekonstruktywnych haseł, jak np. „Precz z komunizmem”. Wiadomo, że nie są one wyrazem poglądów lecz frustracji, agresji oraz braku mieszkań a sformowane w naturalny sposób...