Krzysztof Wojciechowski

26/06/2007
Niezmiernie ucieszył mnie Marek Kondrat w znakomicie przeprowadzonym przez Roberta Mazurka w Dzienniku wywiadzie (21 – 22 kwietnia b.r.) Ucieszył ale i zmartwił. Ucieszył z powodu wycofania się z odgrywania etatowego pierdoły i nieudacznika, choć próbował ról kozackich, bez większych sukcesów. Zmartwił, bo jest kolejnym, po Krzysztofie...
06/06/2006
Ten smutny wniosek wyciągnąłem po lekturze jej książek i po wywiadzie, jaki ukazał się w „Gazecie Wyborczej” z 27/28 maja. Cała twórczość Pani Profesor, to walka z polską, moją mitologią romantyczną. Szkoda, że tak wielu dało się zatruć. Wyrosło pokolenie naukowców i publicystów – nihilistów prześcigających się w unicestwianiu tego, co nas...
25/04/2006
Ostatnim słowem wywiadu, jakiego udzielił Pan „Niezależnej Gazecie Polskiej” było słowo – szukamy. Tym, którzy nie czytali wywiadu, wyjaśniam: - chodzi o szukanie człowieka, który zrobi w telewizji publicznej porządek. Oto lista osób, które taki porządek mogą zrobić, bo znają telewizję i kinematografię od kuchni a nie od frontu...
26/03/2006
Glossa do dyskusji w Niezależnej Gazecie Polskiej Czy telewizja publiczna ma być tylko źródłem informacji czy przede wszystkim źródłem kultury? Jaka jest – każdy widzi. Ten dramatyczny splot, zdawałoby się nierozwiązywalny, polega na pomieszaniu pojęć. Co jest zatem ważniejsze? Czy informacja czy kultura? Kiedy w 1998 roku...
12/03/2006
Aby udowodnić, iż realizacja tematyki patriotycznej wymaga niebywałego wręcz wysiłku, a w niektórych sytuacjach jest wręcz niemożliwa, przytoczę konkretne, udokumentowane fakty: ostatni film o tematyce patriotycznej udało mi się zrealizować w krótkim okresie pierwszej Solidarności czyli w pierwszym roku wolności - 1980. Nosił on tytuł - „...
22/12/2005
Tam (na studiach dziennikarskich) każdy, od lat był trenowany w manipulowaniu słowami, obraz czyli rzeczywistość nie liczyła się. Obraz dokręcało się do wcześniej napisanego tekstu. Solidne studia filmowe polegały na kompletnie innej drodze: najpierw rozpoznanie kamerą wybranego, istotnego fragmentu rzeczywistości i dopiero potem, poprzez...
24/05/2005
Pan Waldemar Dąbrowski Minister Kultury Skarga Szanowny Panie Ministrze, W związku z odpowiedzią na moją skargę skierowaną do Pani Wiceminister Agnieszki Odorowicz (moje pismo i odpowiedź Pani Wiceminister w załączeniu) jestem zmuszony do skierowania mojej sprawy na drogę sądową. Najpierw jednak, pragnę przedstawić...
14/04/2005
Na wstępie zaznaczam, iż zmuszony jestem niniejszy tekst opublikować w internecie oraz kilku redakcjach gazet nie dotkniętych strachem i poprawnością polityczną. Wynika to z faktu, iż od 1999 roku, żaden z moich polemicznych tekstów, jakie wysyłałem do „Gazety Wyborczej” nie został wydrukowany. Otrzymałem jedynie odpowiedź Adama Michnika...
04/06/2004
Ta niepoprawna politycznie teza wywoła tajfun w obronie czarnej eminencji naszego życia politycznego. Ta święta krowa, ta wyrocznia delficka, do której pielgrzymują wszyscy nieudacznicy rządzący do tej pory naszym nieszczęsnym krajem, nie mogący pojąć, że wszystko się dawno we wnętrzach tej krowy wypaliło, że udaje do tego autorytet moralny,...
22/05/2004
Szanowna Pani, W osłupienie wprowadził mnie Pani tekst w „Polityce” z dnia 15 maja. Do tej pory obserwując z wielka sympatią Pani działalność na polu publicystyki kulturalnej, uważałem, że jest Pani osobą znającą się na sztuce, posiadającą niezwykle analityczny umysł i co najważniejsze – posiadającą dobry smak. I oto pisze Pani...
22/04/2004
Drodzy, nieco naiwni Czytelnicy! Rok 2004 to rok Gombrowicza. Kolejna paranoja, na którą winniście się uczulić, to paranoja „gombrowiczologów” i „gombrofanów”. Od lat zachwyca mnie odwaga i wielkość twórczości Gombrowicza i odrzuca bredzenie tegoż naszego piątego wieszcza zawarte w jego „Dziennikach” i rozważaniach teoretycznych. „...
08/04/2003
Do Spółki „AGORA” (Helena Łuczywo) i do Prezesa TVP S.A. (Roberta Kwiatkowskiego) Szanowne, zwaśnione strony! Nie licząc na publikację w „Gazecie Wyborczej”, ani na jakąkolwiek reakcję ze strony Prezesa Roberta Kwiatkowskiego, niniejszy tekst zamieszczam w internecie. Zabezpieczam się tym samym przed dumnym milczeniem "Agory", której...