Gry operacyjne

25/01/2014
W momencie gdy kształtowano obecny ustrój, zagadnieniem kluczowym dla sowieckich elit w Polsce było zachowanie dotychczasowych pozycji, mimo zgody na pluralizm polityczny i rozwój własności prywatnej. Z tych wolności mogły przecież skorzystać grupy spoza sowieckich elit. Rozwiązanie dawało posiadanie kontroli strukturalnej.   Dla każdego...
29/11/2013
Spalenie budki pod ambasadą Rosji i atak na squot uważam za policyjną prowokację. Dowody na to zebrali głównie internauci. Ale czy obie prowokacje miały tego samego autora i miały uderzać tylko w opozycję wobec systemu III RP? Atak na squot przebiegał modelowo. Policja uprzedziła o niebezpieczeństwie, by atakowani się przygotowali. Następnie...
29/11/2013
W państwie policyjnym nie ma możliwości uniknięcia prowokacji, jeśli władze postanowią się nią posłużyć przeciwko opozycji lub we własnych rozgrywkach. Czasami tylko przeliczą się, gdy prowokacja uda się za dobrze i uruchomi dynamikę wydarzeń, których policja nie może już kontrolować. Na razie wszystko wskazuje, że skutki prowokacji są pod...
28/11/2012
W nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku został popalony Reichstag, co posłużyło za pretekst do odłożenia wyborów, które miały odbyć się 3 marca i mogły osłabić pozycję NSDAP oraz do wprowadzenia ustroju nazistowskiego. Jak zauważył Karol Marks, cytując Hegla, historia wprawdzie powtarza się, ale wydarza się „za pierwszym razem jako tragedia, za drugim...
28/11/2012
W dziejach rosyjskiej policji politycznej prowokacja, obok represji, jest głównym narzędziem działania. Oddział Ochrony Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku czyli Ochrana nie tylko sterował rewolucjonistami-agentami, dokonującymi zamachów, ale także używał ich w rozgrywkach wewnętrznych. FSB Putina wysadzała w Riazaniu i Wołgodońsku bloki z ich...
07/05/2012
Wystarczy przeanalizować politykę kadrową PO i ośrodki biznesowe, które tę partię popierają, by zdać sobie sprawę, że ekipa Tuska nie jest samodzielna: rządzi, lecz nie sprawuje rzeczywistej władzy, czyli nie ustala reguł gry w państwie. PO wygrało wybory w 2007 i w 2011 r., utworzyło rząd i rządzi dotąd jedynie dlatego, że środowiska wywodzące...
07/05/2012
W walce Donalda Tuska z PiS-em chodzi o takie osłabienie partii Jarosława Kaczyńskiego, by już nigdy Czwarta RP nie zagroziła Trzeciej RP. Tusk robił, co mógł, od 2005 r., aby zagwarantować poczucie bezpieczeństwa siłom stojącym za kulisami, ale wciąż nie udało się mu ostatecznie pokonać przeciwnika. Przeciwko PiS-owi działały i działają...
07/05/2012
W III RP grę sił politycznych zastępują często gry operacyjne służb specjalnych. Dlatego analiza sceny politycznej wydaje się niekiedy zwykłą stratą czasu. Należy raczej badać kulisy, gdyż historia po 1989 r. to głównie dzieje rywalizacji i sojuszy różnych sektorów służb. Jeśli rozumowanie to jest prawidłowe, rodzi się pytanie, jak rządy Platformy...
07/05/2012
Tajne służby wymagają kontroli, gdyż mają tendencję do wykraczania poza prawo i zamiast pilnować bezpieczeństwa państwa i obywateli, dobierają się do opozycji i chcą robić własne interesy. Mają też tendencję do usamodzielniania się i brania udziału w polityce, a nawet zagrażania rządzącym. Wydaje się jednak, że Donald Tusk postanowił zawrzeć ze...
07/05/2012
Dziś trochę o systemie, w którym żyjemy. Prof. Jadwiga Staniszkis wprowadziła pojęcie kontroli strukturalnej. Jest ono kluczem do zrozumienia, jak działa III RP. W komunizmie bezpieka dążyła do kontrolowania każdego obywatela i jego działania. Stan idealny osiągnięto w okresie stalinizmu. Jednak taka kontrola jest na dłuższą metę szkodliwa dla...
06/05/2012
Towarzysze z bezpieczeństwa W komunizmie społeczeństwo nie istniało, gdyż brak było więzi poziomych. Społeczeństwo zastępowała organizacja klanowa obejmująca nie tylko funkcjonariuszy partyjnych ale wszystkich poddanych. W tym sensie górnik należał do ludzi dyrektora kopalni, który był podczepiony pod konkretnego aparatczyka, ze swej strony...
07/12/2010
Codziennym zajęciem bezpiecznym i popłatnym dla reżimowych dziennikarzy jest analizowanie działań i planów marionetek. Co zamierza, a co zrobi ten czy inny Guignol? Temat ten pozostawiamy mediom służalczym i zajmiemy się pociągającymi za sznurki i reżyserami. Przedstawiane poniżej opinie stanowią na razie hipotezę badawczą i wymagają dalszych...
08/06/2009
Bezpieka pozbywa się wynajętych wykonawców w trzech wypadkach: gdy byli nielojalni, gdy się nie sprawdzili, gdy są już niepotrzebni, a nawet mogą zawadzać, natomiast użyźniając grunt stają się po raz ostatni przydatni. W wypadku „Prezydenta z Gdańska”, wydaje mi się, iż zachodzą dwie ostatnie przyczyny. Tusk nie zlikwidował PIS, co było jego...
21/09/2008
Jak wykańcza się w III RP ludzi? Oto drobny przykład scenariusza już zrealizowanego ale jeszcze nie zakończonego. Pierwszy jest przeciek. 1 września Andrzej Kołodziej, oddany człowiek marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, oświadczył w rozmowie prywatnej, że 9 września Cenckiewicz nie będzie już pracował w IPN. Trudno powiedzieć czy Kołodziej...
16/09/2008
W postkomunizmie wszystko jest przypadkiem, gdyż nic z niczego nie wynika. Przypatrzmy się kilku takim przypadkom. Jak niektórzy może pamiętają początkowo organizację więzień CIA zarzucano Polsce i Rumunii. W Rumunii wszyscy zgodnie oświadczyli, iż więzień nie było i tamtejsi dziennikarze tematu nie drążyli, uważając, iż zaszkodziłoby to krajowi....
23/08/2008
Ludwik Dorn nie ma racji gdy twierdzi, iż dążenie do wygrania wyborów prezydenckich w roku 2010 jest powodem sprywatyzowania przez Tuska rządu i nieustannej wojny przeciwko PiS. Nie można mylić skutków z przyczyną. Dziwne jest, jak na byłego ministra spraw wewnętrznych, iż przyjaciel Saby nie dostrzega roli służb. Czyżby były marszałek chciał...
04/08/2008
Dziś trochę rozważań teoretycznych, gdyż bez aparatu pojęciowego nie można zrozumieć i dyskutować na temat poruszanych tu zagadnień. Prof. Staniszkis wprowadziła do obiegu pojęcie kontroli strukturalnej czyli kontroli nad procesami społecznymi. Uświadomienie sobie na czym ona polega jest kluczem do zrozumienia postkomunizmu. W komunizmie...
29/07/2008
Ostatnie głosowanie SLD wywołało różne interpretacje polityczne, ale nikt nie odważył się wyjść poza tę sferę. Jeśli prawdziwą jest moja hipoteza badawcza, iż partie w Ubekistanie, poza PiSem, stanowią polityczne ramię poszczególnych środowisk byłych komunistycznych tajnych służb i służą im do odgrywania przedstawień w teatrze cieni, ponieważ...
10/07/2008
Wielu stawia sobie pytanie dlaczego Zbigniew Ziobro nie dopilnował śledztwa w sprawie mafii paliwowej i nie dobił rosyjskiej agentury. Władza stawia zawsze przed dylematami jakiego wyboru dokonać, który okaże się gorszy? Postawmy się w roli Jarosława Kaczyńskiego. Przed jaką alternatywą stanął i dlaczego dokonał takiego a nie innego wyboru. Czy...
09/07/2008
Co się dzieje? Oto organ sojuszu niemiecko-rosyjskiego, który już wielce zasłużył się w zwalczaniu tarczy i współpracy polsko-amerykańskiej, pali ukochanego prezydenta wszystkich Polaków razem z równie cenionym byłym premierem ujawniając zeznania Baszniaka, według którego ludzie prezia nadal inkasują łapówki od operacji naftowych z Rosjanami....
25/05/2008
Pisałem już o zwycięskim przywróceniu kontroli nad Polską sfer bezpieczniackich, ale jest to stwierdzenie zbyt ogólnikowe, które w rzeczywistości mało nam mówi o konkretnych układach i powiązaniach znajdujących się w tle wydarzeń. W „16 latach Ubekistanu” (Arcana 66) starałem się pokazać jak grę sił politycznych zastępują w postkomunizmie gry i...
10/05/2008
Niedawno PO oficjalnie zapowiedziała ustami Zbigniewa Chlebowskiego, iż rezygnuje z lustracji. Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, iż celem PO, a nawet racją jej powołania w momencie gdy UW przestała być skutecznym narzędziem obrony interesów Ubekistanu, było uniemożliwienie lustracji czyli wymiany elit III RP. Po co jednak było to ogłaszać...
02/05/2008
Od kilku tygodni publicyści zastanawiają się jak pomóc PiSowi. Ich rozumowanie jest jednoznaczne: partię może uratować tylko usunięciem Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy podobne wynurzenia można przeczytać w Dzienniku, Wprost i jeszcze w kilku gazetach, nawet w Rzepie, nasuwa się nieodparty wniosek, iż dyrygent uniósł pałeczkę i orkiestra zagrała a...
16/02/2006
Niedawno zdałem sobie sprawę, że jak niewiele wiemy o metodach działania oraz o stopniu kontroli społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa. Co więcej, w rażącej dysproporcji pozostają wstępne szacunki dotyczące ilości agentów i donosicieli w PRL-u w porównaniu z ilością osób zdemaskowanych. Mowa jest bowiem o ponad 150 tys. czynnych agentów pod...
15/02/2006
Zwykle gdy pisze się o agenturze, ma się na myśli ludzi, którzy zwyczajnie donosili bezpiece na swoich przyjaciół i kolegów, tymczasem najbardziej wartościowa część siatki komunistycznych służb specjalnych zajmowała się przede wszystkim kształtowaniem strategii opozycji i wpływaniem na zachodnie ośrodki opiniotwórcze i polityczne. Dobrym punktem...
29/11/2005
Rozwiązania WSI nie można dokonać szybciej niż w ciągu pół roku, tyle bowiem trwa ścieżka ustawowa w sejmie. By zaś dokonać zmiany szefa tej instytucji potrzebna jest opinia prezydenta, której jak wiadomo do 23 grudnia nie będzie. WSI ma więc od dwu do sześciu miesięcy walki o życie. Musi więc uruchomić teraz wszystkie rezerwy, nawet kosztem...
23/10/2005
Tajne służby Ubekistanu stanęły przed historycznym zadaniem przygotowania nam wyborów tak abyśmy mieli poczucie zmiany a oni gwarancję, iż zachowają władzę choć z konieczności w nowej szacie. Sytuację komplikował fakt, że już nie istniał jeden ośrodek bezpieki ale trzy centra, nawzajem zwalczające się o kurczącą się kasiorę i wpływy, co dawało nam...
08/09/2005
Powiedzieliśmy już, że w postkomunizm wchodzi społeczeństwo pozbawione swoich własnych instytucji i towarzysze z bezpieczeństwa od lat stanowiący państwo w państwie i kościec komunizmu. Zaraz pojawia się zatem, pytanie jak biorą oni udział w polityce, przecież nie bezpośrednio. Byłoby to niemożliwe i bezsensowne, ważne są bowiem tylko miejsca...
12/08/2005
Już kilka tygodni temu zastanawialiśmy się jaka będzie odpowiedź III Departamentu czyli ludzi wiernych Millerowi w ABW na ostatnie posunięcia WSI i reprezentującego je obozu prezia. Miller okazał się jak zwykle doskonałym taktykiem. Najpierw odczekał na przesłuchanie „Carexa” przez komisję ORLENowską, stąd pytanie dlaczego sprawa wypłynęła dopiero...
08/05/2005
Niedawno książka Sławomira Cenckiewicza „Oczami bezpieki” wywołała wybuch oburzenia w obozie przeciwników lustracji, którzy w teczkach widzą tylko dowody słabości członków dawnej opozycji. Widocznie w ich teczkach adnotacje bezpieki: „już w fazie rozmów sondażowych pozyskanie do współpracy okazało się niemożliwe”, można znaleźć niezwykle rzadko....
15/06/2004
Analizując wydarzenia w postkomunizmie możemy oczywiście nie wnikać w związki przyczynowo-skutkowe i zadowalać się wytłumaczeniami powierzchownymi, które nawet nie są fałszywe, choć daleko nie wyczerpujące zagadnienia, ani nie wyjaśniające prawdziwych przyczyn wydarzeń. Przykładowo, na pytanie dlaczego TVN24 prowadzi regularną kampanię na rzecz...
20/04/2004
Obecna sytuacja w Polsce doskonale nadaje się do obserwacji i badań jak działa orkiestra, a nawet dwie orkiestry. Teoretycznie problem ten już dawno opracował Vladimir Volkoff w zakazanej w Polsce książce pt. „Montaż”.  Wydana w latach 1980-tych przez Polonię Book Found i przedrukowana w drugim obiegu przez CDN została wciągnięta przez...