Czerwiec 1990, nr (64)

16/05/2007
Materiały z Kongresu Prawicy Polskiej
16/05/2007
ZA GRANICĄ... MACIEJ MALINOWSKI "Rumunia”90: próba bilansu" Tak jak można się było spodziewać Rumunia po wyborach nie stała się krajem bardziej stabilnym. Wśród pokonanych istnieje silne przekonanie o tym, że sposób przeprowadzania wyborów daleko odbiegał od norm uznanych przez cywilizowany świat za demokratyczne i zostały one przez zwycięzców...
16/05/2007
ZA GRANICĄ ... Michael Novak BIEDNI W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ PRZEDSIĘBIORCY, NIE PROLETARIUSZE Wielką dyskusję jaka toczy się wśród katolików latynoskich symbolizuje spór Gustavo contra Hernando. Guvstavo Gutierrez, wrażliwy i inteligentny ksiądz z Limy, stolicy Peru, jest ojcem teologii wyzwolenia. W swoich wczesnych pismach (Teologia Wyzwolenia...
16/05/2007
W STRONE RYNKU Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II Watykan Ojcze Święty, Czyżby Kościół kochał ubogich tak gorąco, że stara się uczynić wszystko, żeby ich przybywało? Oto dręczące pytanie, jakie zadaje sobie wielu katolików działających w sferze ekonomicznej. Widzą oni bowiem, jak przedstawiciele Kościoła lansują teorie...
16/05/2007
PARS PRO TOTO PIOTR MAJCHRZAK Czy Polsce potrzebne są partie polityczne? Ostatnich czterdzieści pięć lat w Polsce to okres burzliwego rozwoju demokracji socjalistycznej. Rozwój ten dokonał się kosztem śmierci, nie pasujących do niej i będących burżuazyjnym przeżytkiem partii politycznych. W powojennym, narzuconym przez Sowiety porządku idea...
16/05/2007
NIEPODLEGŁOŚĆ TOMASZ MORAWSKI "ZWIĄZEK SOWIECKI GWARANTEM POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI" - CZYLI ORIENTACJA PROSOWIECKA W POLSCE Od pewnego czasu mamy w Polsce do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Oto jeżeli spojrzeć na polityczną mapę naszego kraju, okaże się, że duża część tworzących ją ugrupowań (mimo iż społeczeństwo polskie trudno uznać za...
16/05/2007
INNA POLITYKA JACEK LASKOWSKI CO SIĘ DZIEJE POD GRUBA KRESKĄ Strajki kolejarzy, które w maju wstrząsnęły Polską stanowią czytelny sygnał świadczący o tym, że w życiu naszego kraju dobiega końca powyborczy miodowy miesiąc. Czas już chyba, by po dziewięciu miesiącach urzędowania "naszego Premiera", w obliczu pierwszego tak poważnego wybuchu...
16/05/2007
OD REDAKCJI Szanowni Państwo! Pierwszy "oficjalny" numer "Orientacji na prawo" wymaga kilku słów wstępnej prezentacji naszego pisma dla tych z Państwa, którzy nie mieli kontaktu z "Orientacją" w czasie jej podziemnej działalności. Pismo nasze ukazało się po raz pierwszy w czerwcu 1986 roku. Od początku naszej działalności główny jej cel...
16/06/1990
INNA POLITYKA JÓZEF DARSKI KTO ZASTĄPI PARTIĘ KOMUNISTYCZNĄ Zmiany w partiach komunistycznych bloku sowieckiego i demonstracyjna rezygnacja z zasady "kierowniczej roli" powodują, że przekonanie jakoby komunizm już upadł, a nawet sam ustąpił przed demokracją, zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród intelektualistów. Czy jednak takie twierdzenie...
16/05/1990
INNA POLITYKA BESANCON - MICHNIKOWI Adam Michnik, który nie ukrywa, że postawił sobie za cel wniesienie do polskiego życia politycznego, skażonego niestety "jaskiniowym antykomunizmem", prawdziwie europejskich obyczajów, sam służy przykładem, wystrzegając się jak ognia atakowania dawnych, niedawnych i dopiero co przefarbowanych...
16/05/1990
Porozumienie Ponad Podziałami Mokotowska 58/4, 00-542 Warszawa Tel. 293411 Do Parlamentu PR Litwa ogłosiła swoją niepodległość. Moskwa czekała tydzień na reakcje świata. nie chodziło o słowa sympatii lecz o minimum faktów dokonanych: uznanie niepodległości Litwy przez inne rządy i wysłanie do Wilna ambasadorów. Rząd i Parlament RP, poza...