Nr 17, MAJ, 1983

27/04/2007
Obok łomu kastetu siekiery postawiono powielacz starą, poczciwą maszynę winną tylu zbrodni stanu ile zmieniono na niej matryc. 8.10.82 „PROJEKT POMINKA” Kolumnada z pałek Tympanon z tarcz Kopuła z hełmu I wiecznie dymiąca petarda Przez ogromnym uchem Zamiast napisu cztery kreski w nawiasie 15.01.83 Czeka nas czas zwany...
27/04/2007
Przedruk z „CDN” nr 7/8 1 –15.01.83 – tygodnika wrocławskich studentów Pyt. W sierpniu 1980r. byłeś z bardzo wielu ludźmi biorących udział w tworzeniu „Solidarności”. Przez kilka tygodni zachłystywałeś się wolnością i ... dostałeś powołanie do wojska. Jak się tam czułeś? Odp. Źle. Miałem wrażenie, że w wojsku czas zatrzymał się na kilka lat...
27/04/2007
Rafał Witkowski Rewolucja – słowo to budzi w nas jak najgorsze skojarzenia. Ale ostatnio przybywa ludzi, którzy twierdzą (często bez nazywania jej po imieniu), że to ona będzie rozwiązaniem naszej sytuacji. Rozpowszechnia się rewolucyjny sposób myślenia. I chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw w nim zawartych. Najważniejszy...
27/04/2007
Symbol odgrywa w ruchach masowych kolosalną rolę. Właściwie można by opisać całą historię ludzkości, jako powstawanie symboli, przyjmowanie ich przez grupy ludzi, oddziaływanie ich na świadomość, ewolucję znaczenia symboli, aż do nadania im w świadomości społecznej wartości odwrotnej do przyjętej początkowo, ścieranie się symboliki starej z nową...
27/04/2007
Rozwój wydarzeń po 13.12.81 prowadzi do wniosku, że nie ma perspektywy na rychłą liberalizację systemu w Polsce. Należy liczyć się z tym, że w ciągu najbliższych lat autentyczna działalność polityczna i związkowa, kulturalna, oświatowa, informacyjna, a nawet naukowa czy gospodarcza prowadzona będzie w znacznej mierze przez organizacje nielegalne,...
27/04/2007
Wacław Wojenny Zespół humanistów, którzy jak sam o sobie powiedział, postanowił spełnić swoje powinności zawodowe, podjął próbę określenia świadomości ludzi wobec nowej sytuacji, w której znalazła się Polska w 1980 r. Opracowanie statystyczne wyników badań i komentarz autorów zostały opublikowane w książeczce pt. „Społeczeństwo wobec przemocy”...
27/04/2007
Wacław Wojenny Wśród wielu formułowanych programów walki o lepszą przyszłość dla Polski zdecydowanie wyłaniają się dwie orientacje organizacyjno - polityczne. Pierwsza z nich – związkowa – czerpie inspiracje z założeń programowych I Zjazdu „SOLIDARNOŚCI”, wykorzystując w praktyce metody i formy oporu wypracowane przed 16 miesięcy legalnego...
27/04/2007
Karol Podziemny Tzw. Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa dokonała się pod hasłami zniesienia wyzysku człowieka przez człowieka, zapewnienia wszystkim pracującym dobrobytu, szczęścia: jednostka ludzka sama miała się wyzwolić, zapewnić sobie warunki rozwoju kulturalnego. Głoszona zasada „od każdego według możliwości, każdemu według jego...
27/04/2007
Wacław Wojenny Przewodniczący Rady Prymasowskiej prof. Stanisław Stomma udzielił wywiadu „Tygodnikowi Powszechnemu”. Ponieważ autor jest osobą szeroko znaną w kołach inteligencji katolickiej i nie tylko, dlatego też jego propozycje wyjścia z impasu politycznego mają duży ciężar gatunkowy i są szeroko komentowane w polskim środowisku opozycyjnym i...