Nr 6, CZERWIEC, 1982

24/04/2007
Towarzyszem Piotrem miotały sprzeczne uczucia. Znał Edwarda dobrze, pracował z nim wiele lat, ale ostatecznie teraz pierwszym sekretarzem był Kociołek, odciąć się? Więc kiedy Babiuch i Jagielski przyszli zapytać, postanowił usztywnić swoje stanowisko. Zrozumcie mnie towarzysze – powiedział oficjalnie – towarzysz Gierek to wprawdzie zasłużony...
24/04/2007
Jan Lawicz MODLITWA Boże coś Polskę na nową próbę wystawił Ty wiesz, że górnicze kaski ukrzyżowano na murach kopalni i że świece tam płoną Ty widzisz ludzi wielkiej nadziei zamkniętych w obozach ranach tego kraju Ty słyszysz smutny głos piór piszących słowa wierności wobec cezarów Może dojdzie do Ciebie dym łzawiących gazów spod...
24/04/2007
Szymon M. Po wypowiedzeniu wojny w dniu 13. XII. 1982 r. przez mafię Jaruzelsko – Moskiewską, społeczeństwo doznało szoku. Choć obecnie stan ten mija, a może minął – szok – celowo wywołany stanowi punkt wyjścia do rozwinięcia całej gamy dobijających ciosów. Stosowanie tych „ciosów” układa się w swoiste techniki. Nie są one nowe. Były one...
24/04/2007
I. ZASADY OGÓLNE: - Miej zaufanie tylko do dobrych i wypróbowanych w dłuższej znajomości przyjaciół. – Pierwszym warunkiem bezpieczeństwa pracy konspiracyjnej jest milczenie. Ono chroni przed uchem konfidenta i szpicla. Trzeba z góry założyć, że w każdym miejscu pracy, w każdej grupie społecznej, w każdej organizacji może znaleźć się donosiciel...
24/04/2007
Sprawozdanie z rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w Kaliszu przeciwko o. Stefanowi Dzierżkowi z dnia 28 kwietnia 1982 r. Przewodniczący: Sędziowie wotanci: Prokurator: Kozak Obrońcy: adw. Andrzej Grabiński, adw. Zdzisław Kąkol (Sala wypełniona do ostatniego miejsca stojącego, tłum przed drzwiami w korytarzu i na schodach. Głosy domagają się „dania...
24/04/2007
Kolejny raport „Dip-u” jest wydarzeniem o dużej randze i nie sposób pominąć zawartych tam ocen i prognoz w jakiejkolwiek dyskusji toczącej się na temat dalszego rozwoju sytuacji. Tezy „Raportu” wymagają zapewne pogłębionej analizy. Uwagi poniższe potraktujmy jedynie jako kilka ogólnych refleksji na temat zarysowanych przez autorów wizji rozwoju...
24/04/2007
Od redakcji: Ukazał się kolejny (IV) raport konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Raport ten składa się z następujących części: rozdz. I – Konsekwencje stanu wojennego; rozdz. rozdz. II – Sytuacja międzynarodowa i co z niej wynika; rozdz. rozdz. III – Warianty rozwoju sytuacji; rozdz. IV – Postawy społeczne. Ze względu na ograniczone...
24/04/2007
Trudno byłoby uskarżać się na apatię rządu i Sejmu w okresie stanu wojennego. Nie podejmuję się wyliczyć wszystkich inicjatyw, nawet wszystkich ustaw przyjętych po 13 XII 1981 r. Społeczeństwo czułoby się zapewne usatysfakcjonowane, gdyby ilość odpowiadała jakości, gdyby treść była proporcjonalna do aspiracji, gdyby wreszcie tryb legislacyjny nie...
24/04/2007
Bogdan Zieliński Świat jest podzielony. Jego przyszłość rozstrzygnęła się na początku 1945 roku. Dwa mocarstwa podzieliły między siebie kulę ziemską i nic więcej zdarzyć się nie może. Polska jest w strefie radzieckiej. ZSRR to jedno z tych dwu mocarstw, które rządzą naszą planetą. Jest to faktem, a dżentelmeni i intelektualiści z faktami nie...
24/06/1982
Na początku czerwca TKK i RKW Mazowsza, zagrożone utratą wiarygodności, zaczęły zastanawiać się nad możliwością przeprowadzenia jakiejś sensownej akcji, np. strajku powszechnego. Ponieważ RKW będzie jeszcze się bardzo długo zastanawiał, zużywając swą energię, jak można się domyślać na tworzenie konspiracyjnych klubów dyskusyjnych – dla władzy...