Nr 4-5, KWIECIEŃ-MAJ, 1982

24/04/2007
Obrazek I. Gęsto od dymu. Zbity, falujący tłum – przeważnie młodych i bardzo młodych ludzi. Wyczuwa się ogromne napięcie i determinację. Nagle ktoś histerycznie krzyczy: „Są już blisko, zaraz tu będą!” Ludzie zaczynają się cofać, coraz szybciej, niektórzy już biegną, niekiedy z brutalnością odpychając innych. Nastrój paniki zdaje się osiągać...
24/04/2007
Już w XV i XVI wieku despotyczni władcy państewek włoskich wyrzucali uniwersytety na peryferie miast. Oddali „zło” ale nie wydawali mu ostatecznej walki. Uświadamiali sobie najwidoczniej korzyści związane z nieskrępowanym rozwojem nauki, swobodną wymianą poglądów i kształceniem elity uświetniającej dwory i przysparzającej chwały. Nasi rodzimi...
24/04/2007
O szóstej rano, tuż po pobudce, w gabinecie szefa junty tłoczyli się zaspani i skacowani oficerowie służby czynnej. W pierwszym szeregu generałowie: Antałek, Szmalec i Proso, w drugim pułkownicy: Gryka, Lucerna i Żaba, a dalej cały szereg podpułkowników i majorów o trudnych do ustalenia nazwiskach … - Słuchajcie no … - generał zwrócił się do...
24/04/2007
Niewątpliwie satysfakcją dla naukowca jest chwila, gdy jego dociekania badawcze materializują się w formie książki. Tym bardziej ma on powód do radości i dumy, kiedy jego odkrycia są zauważone i choć częściowo realizowane. Pozornie więc mogłoby się wydawać, że uwieńczeniem kariery badacza i najwyższym zaszczytem staje się moment, w którym on sam...
24/04/2007
Realista Z listu do tow. Zamiatina, Józef Kuśmierek, Warszawa 20 września 1981 r.: „Można mieć bardzo poważne zastrzeżenia co do polityki zagranicznej sanacji jak jednak określić politykę Rosjan w stosunku do komunistów polskich? Delegalizacją KPP dokonaną przez Was na pięć minut przed dwunastą rozbroiliście lewicę polską, pozbawiliście siły,...
24/04/2007
Mariusz Krystowski Wojna wypowiedziana społeczeństwu przez komunistów oznacza nie tylko internowanie tysięcy ludzi, drakońskie wyroki w trybie doraźnym, pozbawienie społeczeństwa najbardziej elementarnych praw. Bo i bardziej jeszcze dotkliwe są spustoszenia dokonujące się w zbiorowej psychice społecznej. Powoli z kompletnego chaosu pierwszych...
24/04/2007
Manifestacje 1-majowe zorganizowane niezależnie od oficjalnych i zajścia uliczne 3-maja były najważniejszymi wydarzeniami w Polsce od chwili ogłoszenia stanu wojennego. Stwierdzenie to jest na tyle niekontrowersyjne, że nie wymaga szerszego dowodzenia. Zastanówmy się, co zmieniło się w naszej sytuacji po tych wydarzeniach. Oznaczają one porażkę...
24/04/2007
Sierpień 1980 r. wykazał, że Polska jest pustynią polityczną. Po 33 latach od rozgromienia przez komunistów opozycji nie istnieją ani dawne stronnictwa, ani ludzie mogący je wskrzesić. Nie istnieje też niemal myśl polityczna aspirująca do wytyczania społeczeństwu perspektyw, w których realizm łączyłby się ze śmiałością. Jedynym może wyjątkiem w...
24/05/1982
„Wkrótce wojna się skończy. W ciągu piętnastu do dwudziestu lat odzyskamy siły, a potem na nowo weźmiemy się do dzieła” - Josif Wisarionowicz Stalin (M. Dżilas, Rozmowy ze Stalinem, s. 88). Gdy wojska argentyńskie zajęły Falklandy, jedni mówili: „To konflikt lokalny, śmieszny odpowiednik wojny futbolowej w Ameryce Środkowej sprzed kilku lat, inni...
24/05/1982
Na przełomie marca i kwietnia ukazały się pierwsze artykuły programowe. Rozpoczęła się dyskusja; wypowiedzieli się przywódcy – to dobrze, znaczy, że już wolno pisać artykuły polityczne. Kiedy pierwszy numer naszego pisma przygotowaliśmy na dzień 8 stycznia br., nikt nie chciał go wydrukować, ponieważ (oprócz niskiego poziomu intelektualnego)...