Nr 3, MARZEC, 1982

24/04/2007
Sobota, dnia 13 lutego 1982 r. Druga miesięcznica „wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W obozie dla internowanych w Wierzchowie Pomorskim dzień ten był inny od samego rana. Około godz. 10 do komendanta obozu mjr Gadomskiego (zwanego przez więźniów „Katem z Czarnego” za krwawe stłumienie latem ub. roku buntu skazanych w więzieniu w Czarnym),...
24/04/2007
GOSPODARKA Pierwszym rokiem spadku dochodu narodowego w Polsce był rok 1979. Tak więc rok 1978, choć już wtedy zjawiska kryzysowe wyraźnie występowały, może być uznany za ostatni przed obecnym kataklizmem i dlatego przyszłe prognozy należy odnosić do tego roku. Kiedy uda się naszej gospodarce powrócić do poziomu z przed kryzysu. Profesor Kurowski...
24/04/2007
W okresie od 3 do 5 grudnia 1981r. „Paris – Match” przeprowadził sondaż opinii publicznej w Polsce. Przebadano 600 osób wybranych na zasadzie próbki reprezentatywnej (wiek, płeć, zawód, miasto, wieś, przynależność organizacyjna). Pracowało 18 ankieterów pod kierunkiem francuskiej dziennikarki polskiego pochodzenia. Dane opublikowano w „Paris –...
24/04/2007
Należę do tych nielicznych, którzy czytają i poważnie analizują teksty Urbana. Jestem zdania, iż poważna analiza jest pouczająca nie tylko dlatego, że ujawniają one prawdziwe oblicze reżimu, ale także dlatego, że ukazują manowce strategicznych koncepcji obecnych władz. Urban jest na tyle inteligentny i jednocześnie cynicznie szczery, że odrzuca...
24/04/2007
Zenobi Kowalski W dniach 24.II. - 25.II.1982r. odbyło się VII plenum KC PZPR. Ponieważ liczono się z tym że może się nie odbyć, że (o naiwności) 13 grudnia złoży się do grobu partię, plenum to było oczekiwane w nastroju nieżyczliwego zainteresowania (a zainteresowanie to nawet można określić jako niezdrowe). Zresztą problem to nie polityków, lecz...
24/03/1982
Mija już trzeci miesiąc okupacji, ludzie są zagubieni, nie widzą co i jak robić; powszechnie daje się bowiem odczuć brak programu oraz skonkretyzowanych celów, do których należy dążyć. Owa bezprogramowość wywołana jest niejasną sytuacją (wszystko pozostaje jakby w zawieszeniu) i wynikającą z niej trudnością w wyborze odpowiedniej strategii, nie...
24/03/1982
POLEMIKI St. Bratkowski, człowiek, którego postawę należy cenić i szanować, po Sierpniu postanowił niestety zostać politykiem i mężem opatrznościowym dla PZPR, „Solidarności”, a po Grudniu także dla Związku Radzieckiego. W tym celu wyspecjalizował się w udzielaniu porad. Początkowo radził Wałęsie i „wielkiemu patriocie” oraz „zbawcy państwa”...