Nr 11-12, LISTOPAD-GRUDZIEŃ, 1982

24/04/2007
Takim tytuł nosiło dziełko, które ukazało się w 1800 roku w Paryżu. Praca, prawdopodobnie autorstwa J. Pawlikowskiego – sekretarza Kościuszki (wyd. w PRL w 1967r., wyd. MON) przyjmuje za oczywisty dla całego XIX wieku punkt wyjścia – Polska nie jest krajem niepodległym. Dlatego próbuje wskazać te czynniki, które utrudniają uzyskanie niepodległości...
24/04/2007
Gdańska kołysanka dla wnuka Birkuta – Kazimierz Winkor (na motywach piosenki kaszubskiej z XIV w.) Motto: „ Ziuziuń ziuziu, mały senkou zabili ci uejca w renkou toporami żelaznymi, a w Raduni krwawo woda szkoda uejca, żeco szkoda ...” Luli, luli mały synku...
24/04/2007
Jałta Poczdamski FRASZKI W.R.O.N. Marksizm Przykazanie Kamaryla imbecyla Stan patologi w ideologii Nie czyń draństwa w imię państwa Stan wojenny Dzieła Lenina Reforma gospodarcza Akt kremacji demokracji Tortury lektury dla koniunktury Co bzdurze po nowej strukturze Podaż i popyt Cytat z Lenina TPPR Milcz popycie...
24/04/2007
Zarzuty naszego Czytelnika mają charakter typowy, dlatego też odpowiemy na nie obszernie Krąg odbiorców „N”: Wydajemy pismo o pewnej stałej linii politycznej oraz skonkretyzowanym programie (my wiemy czego chcemy) i uważamy, iż nadszedł czas by czytelnicy mogli wybierać między pismami politycznymi najbardziej im odpowiadające. Jeżeli tak się nie...
24/04/2007
/uwagi pozytywne wykreślono z braku miejsca – red./ Zdajecie sobie chyba sprawę, że Wasze pismo trafia dosyć przypadkowo do czytelników, bo ani Wy nie wybieracie do końca swoich odbiorców, ani odbiorcy nie mają wielkiej możliwości wyboru „bibuły”, którą najbardziej chcieliby czytać. Toteż uwagi typu: ”Jak ci się nie podoba - czytaj Trybunę Ludu...
24/04/2007
Geneza powstania komunizmu i jego rozwój, to jedna z mrocznych tajemnic historii. Tym bardziej znacząca, że odciska się tragicznym piętnem i na współczesności. O istocie komunizmu pisze się niewiele (zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie) i raczej powierzchownie. Co dziwniejsze, nie bardzo znane są fakty, które często gęsto pojawiają się w...
24/04/2007
Dopiero teraz dotarło do nas sprawozdanie ze spotkania K. Dąbrowy – I sekretarza KW PZPR w Krakowie z dziennikarzami, które odbyło się dania 29 września. Oto kilka informacji udzielonych przez K. Dąbrowę podczas tego spotkania: „ – istnieją już (29.IX) grupy inicjatywne nowych związków rekrutujące się z osób szkolonych w ZSRR i na wtórnych...
24/04/2007
Iwan Pawłow w trakcie owych epokowych doświadczeń nad odruchami warunkowymi zauważył, że zwierzęta laboratoryjne poddawano długotrwałemu napięciu fizycznemu lub psychicznego okazywały wszystkie symptomy rozstroju nerwowego. Mózg ich odmawiając dalszego borykania się z nieznośną sytuacją jakby strajkował i albo w ogóle przestawał funkcjonować (pies...
24/04/2007
Klasyczna doktryna marksistowska opisuje rzeczywistość socjalizmu jako bezkonfliktową sielankę współistnienia różnych grup społecznych, a więc rządzonych i rządzących, różnych grup zawodowych, etnicznych i terytorialnych. Opis taki zakłada następujące warunki: - zgodę społeczeństwa na podstawowe wartości systemu; - realizację przez system...
24/12/1982
Przystępując w przyszłości do działalności pod wyżej podanymi hasłami pragnęlibyśmy jasno określić co przez nie rozumiemy, aby nie powstały żadne pomyłki bądź nieporozumienia związane z wieloznacznością tych terminów. WOLNOŚĆ Przez wolność rozumiemy nie tylko wolność korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i swobodę kształtowania się...
24/12/1982
Grupa komunistycznej inteligencji przerażona perspektywą upadku nie tylko ekipy Jaruzelskiego, ale również likwidacji ustroju demokracji socjalistycznej (rozwiniętej zresztą), a co za tym idzie przekreśleniem wszelkich nadziei na własną karierę polityczną (żegnaj władzo), postanowiła pouczyć Wronę jak skutecznie zwalczać „Solidarność”, jak odebrać...
24/12/1982
Zaznaczamy, że terminem podziemie określamy system tajnych organizacji, podczas gdy konspiracja to po prostu wszelka działalność niejawna, w rodzaju wydawniczej, kół samokształceniowych itp. Strajk powszechny, wyznaczony na 10 listopada, zakończył się całkowitą klęską, co zresztą przewidywaliśmy już wcześniej /”N” nr 10/. Nie oszukujmy się więc...