5. PZPR O ZWIĄZKACH

Dopiero teraz dotarło do nas sprawozdanie ze spotkania K. Dąbrowy – I sekretarza KW PZPR w Krakowie z dziennikarzami, które odbyło się dania 29 września. Oto kilka informacji udzielonych przez K. Dąbrowę podczas tego spotkania:

„ – istnieją już (29.IX) grupy inicjatywne nowych związków rekrutujące się z osób szkolonych w ZSRR i na wtórnych kursach krajowych,

- obowiązkowo do nowych związków mają wstępować członkowie PZPR,

- gdyby do związków wstąpiły całe załogi, sądy będą je rozwiązywać w obawie przed infiltracją i wpływami „S”,

- prasa reżimowa ma absolutnie popierać nowe związki. W prasie nie wolno dyskutować na ten temat, wspominać o pierwotnie konsultowanej ustawie,

- w zakładach pracy będą przeprowadzane sondaże na temat nowych związków zawodowych, podczas których pomijane będą głosy krytyczne,

- w Krakowie za sprawy związkowe są odpowiedzialni: Dąbrowa, wszyscy sekretarze KW oraz Leś z Gazety Krakowskiej i Urbańczyk z TV”.

Zamiast komentarza przytaczamy kilka cytatów ze spotkania:

Dąbrowa: „związki zawodowe będą takie, jakie sobie życzy dysponent polityczny”.
Głos z sali: „Towarzysze, to operacja trudniejsza niż wprowadzenie stanu wojennego”.
Dąbrowa: „Tak, ale i z tym musimy się uporać”.
„ ... partię popiera 95% społeczeństwa, a 5% jest przeciw nam. Musimy uaktywnić te 95% i wtedy uporamy się z tą resztą”.

„Aktualności” nr 39, BI RKW SM Kraków

Punkt wymieniony jako trzeci polecamy uwadze Prymasa.

"Niepodległość" - miesięcznik polityczny 1982-1983: