Nr 10, PAŹDZIERNIK, 1982

24/04/2007
Józef Mukta Piaskownica Piaskownica mojego dzieciństwa była drewniana wypełniona brudnym piaskiem zamków osypujących się wież głębokich fos. Deski podziurawione kulami strzelców wyborowych komandosów i starych szeregowców. Wielobarwne strzały czerwonoskórych partyzantów przebijały kolczugi i opierzone szyszaki rozgrzane cięciwy i...
24/04/2007
Ostatnio dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym męczenniku reżimu – niejakim Józefie Grochowskim, byłym pracowniku Biura Radcy Handlowego PRL w Tokio. Towarzysz ten, w momencie gdy otrzymał polecenie powrotu do kraju, wypiął się – mówiąc delikatnie – na swoich kumotrów i poprosił o azyl we Francji, motywując to grożącymi mu w Polsce prześladowaniami...
24/04/2007
Sama nie wiem, kiedy pojawiła się ta myśl; zrazu przelotna, ot, taka ze świata rojeń i fantazji. Wkrótce jednak wróciła i zmusiła do zastanowienia. Pamiętam, że zatrzymała mnie na progu domu, gdy wychodziłam na spotkanie z chłopakiem. Czy głupia myśl w babskiej głowie może być silniejsza od perspektywy zwykłego, fajnego wieczoru we dwoje? Jednak...
24/04/2007
W numerze 11 “KOS” z dnia 13. VII. 1982 r. ukazał się artykuł Dawida Warszawskiego “Krajobraz przed bitwą”, w którym autor dokonuje oceny występujących tendencji w zakresie celów i metod walki o wolną Polskę. O ile, stwierdza, panuje pełna zgodność co do celu, którym jest wolna i niepodległa Polska, o tyle również rysują się zręby porozumienia co...
24/04/2007
Podstawowe elementy ustroju niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. I. Założenia ideowe. Nie gubiąc żadnej z zasad wypracowanych przez myśl społeczną, filozoficzną, polityczną – opowiadamy się w pierwszym razie za zasadą wolności, a w drugim dopiero za ideą równości (np. w praktyce życia gospodarczego oznacza to, że popieramy i gwarantujemy...
24/04/2007
Poniżej prezentujemy sprawozdanie z jednej z wielu rozpraw jakie toczą się obecnie przed sądami PRL. Pokazuje ona, że w sytuacjach ostatecznych nie ma już sensu spór o legalność czy nielegalność zarzucanych czynów. Idzie przede wszystkim o ocenę moralną postępowania, o zachowanie godności ludzi, którzy bezprawnie zostali postawieni przed sądem....
24/04/2007
Tomasz Janowski Sądownictwo wojskowe jest jednym z filarów stanu wojennego. Przez pryzmat jego wyroków karnych należy oceniać zamierzenia władz w zakresie stopnia represyjności. Z oficjalnych enuncjacji wynika, że kara śmierci nie będzie stosowana – tak więc sądy wojskowe nie dysponują możliwością kary, która z reguły nam się z tymi sądami...
24/04/2007
Mieczysław R. “Nie uznajemy ani wolności, ani równości, ani robotniczej demokracji, jeśli są one sprzeczne z wyzwoleniem pracy od ucisku kapitału”. (Włodzimierz I. Lenin 1919 r.) Socjalizm jest najbardziej postępowym ustrojem na świecie, nie dlatego, że daje ludziom dobrobyt i wolność, ale ponieważ sprawuje w nim władzę klasa robotnicza,...
24/04/2007
(na marginesie ustawy o związkach zawodowych) Władze zdecydowały się na ostateczne rozwiązanie “Solidarności”. Nowa ustawa związkowa (a raczej antyzwiązkowa) postanawia, że wszystkie dotychczas działające związki zawodowe ulegają likwidacji z chwilą wejścia w życie ustawy. I co dalej? Otóż mamy pozornie do czynienia z projektem, który został...
24/10/1982
I. Nie można odsuwać w nieskończoność wypracowania polskiej polityki – wschodniej – wobec Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, – południowej – wobec Czechów, Słowaków, Rumunów, Węgrów i narodów bałkańskich, – niemieckiej – wobec narodu jako całości, obawiając się przeciwdziałania komunistycznej propagandy i polskich uprzedzeń narodowych (Ukraińcy –...
24/10/1982
"Szansę na porozumienie oceniam jako coraz większą" Z. Bujak, KOS nr 11.   I. "Solidarność" nie była związkiem zawodowym lecz narodem polskim zorganizowanym w struktury niepaństwowe (pewien rodzaj systemu rad) i stojącym w opozycji do administracji partyjno-państwowej reprezentującej władzę zaborczą. Powstanie “S” dało więc początek...