Nr 2, IX 1988

02/07/2007
Poziomo: 1A) muzyka zakazana w okresie stalinizmu, 1F) miasto-państwo Sumeru, 2A) pierestrojka lat 20-tych, 2H) bar w Poznaniu nieopodal komendy KWMO, 3A) "... strachu", 4C) Organizacja Polski Podziemnej, 4G) w informatyce rozmiar tablicy, 5E) podziemna organizacja tworzona po upadku powstania warszawskiego, 6A) nazwa, 6G) głos męski, 8A) pismo...
01/07/2007
W całym kraju trwają nieprzerwanie akcje strajkowe. Robotnicy wielu zakładów pracy stanęli do walki o poprawę swojego bytu, o przyszłość swoich dzieci. Obecnie strajkują górnicy Dolnego i Górnego Śląska, robotnicy Szczecina, Gdańska i Stalowej Woli. 22-23 akcję strajkową podjęli pracownicy HCP. Strajk został zawieszony ze względu na napastliwą i...
01/07/2007
Biały gołąbek pokoju nastroszy tym razem piórka. Tegoroczna nagroda pokojowa Nobla w porównaniu z wyborami najpełniejszej powierzchowności naszego globu wzbudzi niewątpliwie więcej emocji. Oto oficjalni kandydaci (kolejność alfabetyczna): Gorbaczow, Jan Paweł II, Reagan. Nie wiem jak cała reszta, osobiście mam zamiar poprzeć kandydaturę Pinocheta.
01/07/2007
W 1985 r. kształciliśmy 122 na 10 tysięcy mieszkańców przy średniej dla krajów rozwiniętych – 316 (dane z 1984 r.). Wydatki na edukację na całym niemal świecie rosną (w USA z 84 dol. w 1975 r. do 141 dol. w 1984 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w EFN odpowiednio z 348 dol. do 477 dol., na Węgrzech z 42 do 100 dol.), a u nas zaś spadają....
01/07/2007
Według oficjalnych donosów oddziały ZUS-u mają wypłacić ofiarom pseudomedycznych doświadczeń hitlerowskich dodatkowe 188 tysięcy zł. Pieniądze te pochodzą z ogólnej sumy 502 mln DM, przekazanej komunistycznemu rządowi w Warszawie w 1972 roku przez rząd RFN. "Tylko" 16 lat (inflacja) potrzebowała biurokracja na rozdział tych pieniędzy (oczywiście w...
01/07/2007
Mimo, iż do dziś sprawa śmierci J. Strzeleckiego, byłego członka PPS-WRN, jednego z doradców "Solidarności", wybitnego filozofa i socjologa, nie została wyjaśniona a sprawcy pozostają nieznani, można znaleźć kilka faktów ze śledztwa, które jeszcze bardziej ją zaciemniają. Na początek pies. W pierwszych oficjalnych komunikatach mówiono o psie,...
01/07/2007
Białe plamy cały czas powstają. Ostatnio na przykład ktoś się usilnie stara aby powstały w naszym mózgu. Mamy oto zapomnieć komu właściwie zawdzięczamy powstanie białych plam w naszej historii. Dodam może, że historii, nazwijmy ją umownie "oficjalnej", czyli tej drukowanej w podręcznikach szkolnych i świętowanej na akademiach. Prof....
01/07/2007
Dziś niemal każdy zgodzi się z poglądem, iż gospodarka kapitalistyczna oparta na zasadach wolnego rynku i konkurencji, jest znacznie bardziej efektywna niż kolektywistyczna gospodarka dominująca w ustroju socjalistycznym. Dawno już przestaliśmy wierzyć, że socjalizm jest ustrojem pod tym względem przodującym. Nadal jest jednak dość...
30/06/2007
W pełnym napięcia oczekiwaniu na zapowiedzianą odpowiedź PPS w związku z moim "nieodpowiedzialnym" artykułem z numeru pierwszego postanowiłem: /.../ Nieszczęśliwie posłyszałem właśnie szczegóły najnowszej afery, niestety jeszcze nie kryminalnej, a szkoda. Oto ona... Niejaki pan Franek Carlucci, Sekretarz obrony USA zdecydował się, śladem swojego...