Artykuły

16/03/2016
Najważniejszym celem geopolitycznym Polski, który da nam bezpieczeństwo i rozwój, jest przywrócenie równowagi sił w naszym regionie, co uniemożliwi sojusz niemiecko-rosyjski, który zawsze prowadzi do obezwładnienia i likwidacji państwa. Wobec nas Niemcy są instrumentem Rosji, która umożliwia im prowadzenie polityki imperialnej. Dlatego alternatywa...
30/12/2014
Ryszard Czarnecki w artykule „Gra o Ukrainę” przytoczył kilka powierzchownych i bałamutnych tez wynikających z niezrozumienia faktu, iż gra toczy się o nowy układ geopolityczny świata, a raczej już o warunki nowych sojuszy, sprawa ukraińska jest natomiast jedynie wygodnym instrumentem tych rozgrywek. Chiny chcą Rosji Zacznijmy od Chin....
11/09/2014
Żeby lepiej rozumieć wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie należy najpierw spojrzeć na interesy poszczególnych graczy. Wtedy ujawni się prawdziwe znaczenie konkretnych posunięć czy też ich braku. Okaże się też, że nie można konfliktu rozwiązać połowicznie dzieląc Ukrainę czy też ją neutralizując, ale jego finałem musi być niepodległość Ukrainy i...
06/08/2014
Warunkiem istnienia wolnej Polski jest rozerwanie sojuszu niemiecko-rosyjskiego, pokonanie Rosji i zbudowanie nowego systemu sojuszy regionalnych zanim sytuacja geopolityczna ponownie zmieni się na naszą niekorzyść i przekreśli sensowność wszelkiego działania. Takiego zadania może podjąć się tylko suwerenne państwo polskie. Jeśli go nie zbudujemy...
25/07/2014
Zestrzelenie malezyjskiego samolotu przez rosyjskie służby nie było pomyłką jak utrzymuje obóz Monachium, lecz starannie zaplanowaną i przeprowadzoną akcją, która jest kluczowym elementem rosyjskiej strategii zwasalizowania Europy poprzez uczynienie z Niemiec narzędzia swojej polityki najpierw wobec Ukrainy, a następnie Europy kontynentalnej i...
15/04/2014
Zwrot geopolityczny USA w kierunku Azji otworzył proces kształtowania się nowego porządku i sojuszy. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte ale kierunki zmian wyznaczają interesy głównych graczy. Nie należy ich mylić z bieżącą polityką, która zależna jest od bieżących, interesów, nacisków, kunktatorstwa  i konfliktów. Spróbujmy określić kierunki...
25/02/2014
Rozgrywka na Ukrainie i w całym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim dopiero się zaczyna. Nie chodzi jednak tylko o początek zwrotu geopolitycznego, który może potrwać dekadę, ale także o likwidację systemu postkomunistycznego, a więc rewolucję społeczną. Zwycięstwo na jednej płaszczyźnie nie musi wcale oznaczać sukcesu na drugiej. Chociaż...
11/01/2014
W minionym roku najważniejsze były wydarzenia zarysowujące nowy układ sił politycznych na świecie. Mimo wahań, niezdecydowania i bierności prezydenta Obamy, rok 2013 stał się początkiem generalnego zwrotu w polityce amerykańskiej, a wraz z nim nowego układu sojuszy geopolitycznych. W polityce amerykańskiej najważniejszy był zwrot w kierunku...
01/01/2014
Rozpoczął się proces wyzwalania się Ukrainy z rosyjskiej zależności. Potrwa on dekadę, może dłużej, ale ostateczna przegrana Rosji jest przesądzona, mimo możliwych okresowych wahnięć. Zastanówmy się jakie znaczenie ma Ukraina dla Rosji i czym będzie ten kraj bez zwasalizowanej Ukrainy.   Za czasów carskich i sowieckich Ukraina miała dla...
12/12/2013
Alain Besançon zastanawiał się kiedyś, gdzie przebiegają granice Europy. I doszedł do wniosku, że wyznacza je na Wschodzie linia barokowych kościołów. Wydaje się jednak, że nie wziął pod uwagę, iż prawosławie ukraińskie miało inny charakter niż Cerkiew rosyjska, stanowiąca zgodnie z bizantyńską tradycją instrument polityki państwowej i...
19/11/2013
Znaleźliśmy się w przełomowym punkcie geopolitycznym. Zwrot USA ku Azji sprawił, iż najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych staje się Iran. Jeśli elity w Teheranie skorzystają z tej szansy, wygrają rywalizację o dominację w Azji Zachodniej. Zastanówmy się jakie to będzie miało konsekwencje dla Polski?   Stany Zjednoczone...
03/09/2013
3 lipca wojsko obaliło i aresztowało prezydenta Muhamada Mursiego, który starał się tworzyć nową elitę władzy, opierając się na kadrach Bractwa Muzułmańskiego. W odpowiedzi islamiści zorganizowali dwa obozy na placu Nahda przed uniwersytetem i przed meczetem Rabaa al-Adawija, żądając powrotu Mursiego   14 sierpnia wyznaczony przez...
01/05/2013
Historię XXI wieku wyznacza rywalizacja o hegemonię światową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Zmiana pozycji Europy z centrum polityki międzynarodowej w peryferie nie oznacza jednak, że wydarzenia na morzach chińskich, czy w Zatoce Perskiej będą miały niewielki wpływ na naszą sytuację. Losy Polski i naszego regionu, rozumianego jako...
03/12/2012
W kręgu Biura Bezpieczeństwa Narodowego kierowanego przez gen. Stanisława Kozieja powstał dokument, z którego możemy odczytać strategiczne cele obozu prezydenckiego. Wskazuje on na optymalny rozwój sytuacji międzynarodowej, który może nam zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt. Jest nim realizacja rosyjskich celów strategicznych w Europie. ...
23/08/2012
Państwa wasalne, jak Polska czy Mongolia, nie mają wyboru – mogą tylko wykonywać życzenia suzerena i współzawodniczyć w służalstwie. Za to państwa niepodległe nie mają wyboru nieograniczonego – muszą podejmować decyzje chroniące ich bezpieczeństwo narodowe i strategiczne, chyba że ich elity uznają, iż w ich interesie grupowym...
06/05/2012
Nowa książka prof. Zdzisława Krasnodębskiego „Zwycięzca po przejściach” poświęcona jest polityce niemieckiej, przede wszystkim wobec Polski. Stanowi opis świadomości niemieckich elit, ich poglądów na historię i wynikającego z nich spojrzenia na Polskę. Właśnie następuje powrót do tradycyjnej polityki, choć w nowym opakowaniu „europejskości” i „...
05/05/2012
Leszek Sykulski, dyrektor Instytutu Geopolityki z Częstochowy, jest największym popularyzatorem koncepcji przyłączenia się Polski do osi Berlin – Moskwa oraz bezwzględnej rezygnacji z polskiej polityki wschodniej i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Adoptuje w ten sposób zarówno klasyczne koncepcje niemieckiej Mitteleuropy Friedricha Naumanna i...
05/04/2012
Janusz Korek opublikował monografię „Paradoksy paryskiej »Kultury«”, przedstawiającą myśl polityczną zespołu pisma w latach 1947–1980. Pierwsze wydanie ukazało się w Sztokholmie w 1998 r., drugie w Lublinie w 2000 r., a trzecie uzupełnione i zmienione opublikował Uniwersytet Śląski w 2008 r. Książka jest obszerna, więc grozi jej znów intelektualny...
05/02/2012
Chiny są na drodze do stania się bankierem świata i zagrażają pozycji finansowej USA. Z drugiej strony polityka resetu – popierania imperialnych dążeń Rosji w nadziei na stworzenie przeciwwagi dla Chin i uzyskania pomocy przeciwko Iranowi – zawiodła. Jednocześnie Europa zdominowana przez Niemcy zaczęła się dystansować od Stanów Zjednoczonych....
30/11/2011
Rozpad Unii Europejskiej spowodowany niemożnością utrzymania euro bez wspólnego rządu gospodarczego, czyli federalizacji, powoduje, że aktualne stało się zjednoczenie Europy przez najsilniejsze ekonomicznie Niemcy. A to oznacza, że słabsi członkowie Unii muszą podporządkować się polityce Berlina, rezygnując z suwerenności. Jednocześnie wydarzenia...
04/04/2011
Ruch prometejski, choć jego pierwszy etap zaczął się w czasie wojny z bolszewikami, a marszałek Józef Piłsudski prowadził prace przygotowawcze nawet z Sulejówka, mógł rozwinąć się dopiero po zamachu majowym. Józef Piłsudski nawiązał w nowych okolicznościach do swojej starej koncepcji rozbicia Rosji, „według szwów narodowościowych”,...
06/10/2010
W 1991 r. zainicjowano współpracę Francji, Niemiec i Polski nazwaną Trójkątem Weimarskim. W okresie przejściowej dezintegracji i osłabienia Rosji łączono z nim duże nadzieje. Trójkąt w praktyce dokonał żywota jak Republika Weimarska. Dziś ukształtowała się rzeczywista oś współpracy Francja – Niemcy – Rosja, która chce narzucić swą dominację Unii...
06/06/2010
Sytuacja geopolityczna Polski i Europy postkomunistycznej uległa zmianie. Jest to jednak jedynie fragment kształtującego się obecnie nowego układu geopolitycznego, który może okazać się trwały przez następne pokolenie. Centrum świata staje się strefa Pacyfiku, spójrzmy więc na rywalizację geopolityczną z jej punktu widzenia i naszą peryferyjność...
28/07/2009
W dniach 6 – 8 lipca odbędzie się w Moskwie spotkanie na szczycie z udziałem prezydenta USA Baracka Huseina Obamy oraz prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i premiera Rosji Władimira Putina. Omawiane mają być cztery kwestie: polityka wobec Iranu, sytuacja w Afganistanie, rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowego układu START oraz instalacja...
09/06/2009
Szanghajska Organizacja Współpracy i położenie strategiczne Rosji W dniach 15-16 czerwca w Jekaterynburgu odbył się IX szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w którym udział wzięli prezydenci 6 państw członkowskich: Rosji, Chin, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizji i Tadżykistanu oraz Pakistanu i Iranu, premier Indii i wicepremier Mongolii...
06/06/2009
Adolf Maria Bocheński należał do najciekawszych publicystów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Wiele jego kluczowych artykułów znalazło się w wydanym niedawno wyborze publicystyki tego pisma/1. Geneza „Buntu Młodych” sięga założonej w 1927 r. przez grupy młodzieży monarchistycznej i zachowawczej studenckiej organizacji Polska Myśl Mocarstwowa....
11/01/2009
Operacja gazowa Rosji stanowi przede wszystkim atak na Ukrainę, który ma ją wyizolować ze wspólnoty międzynarodowej, zamknąć przed Kijowem drogę do NATO i Unii, wpłynąć na zwycięstwo partii rosyjskiej na Ukrainie oraz stworzyć podwaliny nowej imperialnej potęgi Rosji, utrzymywanej jak zawsze dotacjami Zachodu oraz rozładować narastający kryzys...
08/12/2006
Od kilku lat toczy się między krajami Europy Środkowej rywalizacja o zainstalowanie w nich choćby najmniejszej bazy amerykańskiej. Wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, iż w takim wypadku ich bezpieczeństwo będzie zależne od bezpieczeństwa USA, czyli, że będzie ono leżało we własnym interesie Amerykanów. Jest to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa...
18/06/2004
Usadowienie się RAO JES w Polsce i Europie środkowej ma stanowić instrument przeniknięcia do Europy Zachodniej.   Propagandowo fuzja Orlen-MOL przedstawiana jest przez prorosyjskie lobby w Polsce jako dążenie do zbudowania koncernu środkowoeuropejskiego niezależnego od Rosjan. W rzeczywistości po sprzedaży przez Węgry 10,44 proc. akcji MOLa...
15/04/2000
Czasy Jelcyna przejdą do historii Rosji jako jedyny oprócz kilkumiesięcznych rządów Kierieńskiego okres wolności słowa i powierzchownej ale jednak demokracji. Obecnie ku zadowoleniu mieszkańców tego kraju eksperyment został zakończony i wracają asceza oraz marzenia o "wschodniosłowiańskim imperium". Jak uda się jego wskrzeszenie trudno powiedzieć...
08/12/1989
Moskwa jest dla Zachodu źródłem wiecznego rozczarowania. Jednak, mimo tych bolesnych nauczek, Zachód ciągle się łudzi, że Sowieci przyjmą europejskie reguły gry. Zbigniew Brzeziński, następca Kissingera na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa, ubolewał w roku 1978, że "Związek Sowiecki pogwałcił własne zasady postępowania". Jakie zasady? W...