Antoni Macierewicz

10/05/2010
Lech Kaczyński wraz z elitą niepodległościową znalazł się w wirze wielkiej rosyjskiej operacji odzyskiwania wpływów na obszarze dawnego imperium i to w uzgodnieniu z Niemcami oraz za zgodą rządu Donalda Tuska. Była to w istocie gigantyczna pułapka, która zatrzasnęła się wraz ze startem Tu-154 10 kwietnia o godzinie 7.20 czasu warszawskiego....
10/12/2008
ROZMOWY ONP __________________________________________________________________________ o polityce, gospodarce i prawicy polskiej - z ANTONIM MACIEREWICZEM wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i członkiem Politycznego Komitetu Doradczego Prezydenta RP rozmawia Jacek Laskowski - Rozmawiamy nazajutrz...
02/08/2007
Радянські спецслужби (КДБ i ГРУ) створили і жорстко контролювали військові спецслужби ПНР. Так було в 40-х роках і не зазнало принципових змін до 1989 р. В 2 Управлінні Генерального Штабу та у Військовій Внутрішній Службі радянські служби мали свої постійні представництва, в котрих розміщувалися резиденти ГРУ i КДБ. Також на рівні територіальних...
23/07/2007
про діяльність військовослужбовців та працівників ВІС, а також структурних військових підрозділів, що реалізували завдання у сфері військової розвідки і контррозвідки до набрання чинності закону від 9 липня 2003 р. про Військові інформаційні служби у межах, окреслених в ст. 67. абз. 1 пункти 1 – 10 закону від 9 червня 2006 р. „...
05/07/2007
о деятельности солдат и служащих ВИС, а также организационных военных частей, выполнявших задания в области военной разведки и контрразведки до вхождения в силу постановления от 9 июля 2003 г., о Военных информационных службах в рамках, определенных в ст. 67 пар. 1 п. 1 – 10 постановления от 9 июня 2006 г. "Вводные предписания к...
04/07/2007
Of the actions of soldiers and employees of the Military Intelligence Services (WSI) and military organizational entities performing military intelligence and counter-intelligence activity before coming into the force of the Act July 9, 2006 on Military Intelligence Services to the extent determined in Art. 67 subpar. 1 p. 1 through 10 of the Act...
31/05/2006
Poniżej publikujemy wyjaśnienia Antoniego Macierewicza, eksperta AGL (Australijskiej Grupy Lustracyjnej) w dyskusji prowadzonej przez komisję sejmową nad projektem zmian ustawy o IPN. Jest to odpowiedz na ataki pani .A.G. Kister ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które jak sama nazwa wskazuje chciałoby ograniczyć lustrację i dostęp do archiwów...