Nr 15, MARZEC, 1983

27/04/2007
Emte W pierwszej połowie stycznia prasa reżymowa publikowała duże ilości materiałów poświęconych praskim obradom Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego. Kulminacja nastąpiła 7 stycznia br.: dzienniki centralne zamieściły deklarację polityczną – oficjalny rezultat dwudniowych obrad. Sążnisty tekst na półtorej strony drobnego druku w...
27/04/2007
Natalia Jeśli myślisz, że zaprzestanie oporu uratuje Twoje dziecko od śmierci na barykadach, masz rację: Twoje dziecko umrze wcześniej na gruźlicę, z braku lekarstw, głodu, zimna, bądź w wyniku samowoli ZOMO! Red. „N”. W ostatnim okresie mamy do czynienia ze stałym pogarszaniem się stanu zdrowia społeczeństwa. W drugiej połowie lat 70-tych...
27/04/2007
Karol Maria W. Najnowszy raport Klubu Rzymskiego jest lekturą budzącą uczucia mieszane. Przypomnijmy pokrótce o co chodzi. Elitarny Klub Rzymski skupia wybitnych naukowców, głównie z zakresu nauk społecznych, mających ambicje wskazywania ludzkości perspektyw, zagrożeń, możliwości jakie niesie dotychczasowy trend rozwojowy. Co kilka lat Klub...
27/04/2007
POCZTA DO I OD REDAKCJI Warszawa, dnia 7.01.83 r. Szanowna Redakcji! Miałem okazję przeczytać jedynie dwa Wasze numery (10 i 11/12) i robiłem to z mieszanymi uczuciami. Na wstępie musze stwierdzić, iż podzielam wasze poglądy w większości poruszanych kwestii. Z jednym chyba wyjątkiem – razi mnie Wasz niefrasobliwy stosunek do morderstw w Szatila i...
27/04/2007
Ten nieco przewrotny tytuł ma uzasadnienie w zawieszeniu stanu wojennego, w związku z postanowieniem art. 7 ustawy z dnia 18.12.1982 r. (o szczególnej sytuacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego). Jest to też dylemat, przed którym stoją zwolennicy i przeciwnicy samorządu pracowniczego (jak i tzw. obojętni) zadając sobie pytanie: komu i...
27/04/2007
Rafał Witkowski W chwili obecnej związek „Solidarność” jest fikcją. Liczba działaczy poważnie zaangażowanych stale maleje wskutek trwającej akcji policyjnej, liczba współpracowników spada od 11 listopada z powodu pogorszenia się nastrojów społecznych. W takiej sytuacji udaje się utrzymać tylko część istniejących poprzednio struktur, kanałów...
27/03/1983
W 23 numerze KOS-a (styczeń 1983) D. Warszawski wspomina o potrzebie powołania poza krajem jakiejś politycznej reprezentacji społeczeństwa polskiego, podając za przykład działalność Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu w czasie I wojny światowej lub obecną dyplomację palestyńską. Sami o tym pisaliśmy już pół roku temu (nr 7 lipiec 1982) i...
27/03/1983
Dziwny Nakładem TW i Kultury ukazał się elaborat J. Kuśmierka pt. „Stan Polski”. Każdy może zapoznać się z treścią omawianej rozprawy, gdyż jednocześnie czyta ją nasz ulubiony lektor RWE p. Chomiński. Należy zatem spodziewać się, że krąg odbiorców rozmaitych myśli p. Kuśmierka będzie wyjątkowo szeroki, o wiele większy niż grono czytelników naszego...
27/03/1983
1.) Morderstwa w Szatila i Szabra uważamy za moralnie zbrodnicze, a politycznie za poważny błąd. Prosimy o uważniejsze czytanie Naszego pisma lub w ogóle o nie branie go do ręki. Morderstwa te nie były warunkiem przegnania ZSRR z Libanu, tj. naszego zwycięstwa, ale jego skutkiem ubocznym, podobnie jak kilka lat wcześniej skutkiem ubocznym...
27/03/1983
Historia polskich buntów przeciwko władzy komunistycznej jest przykładem mozolnego i długiego procesu usamodzielniania się czynnika społecznego – jego ewolucji od siły popierającej przemiany wewnątrz aparatu władzy (np. poparcie dla Gomułki) do siły niezależnej, walczącej z tą władzą o prawa dla narodu. W 1980 r. Solidarności nie interesowało (i...