Nr 2, LUTY, 1982

24/04/2007
WIEŚ Dziennikarz prowadzi wywiad z chłopem. Na pytanie o efekty działania grup operacyjnych na wsi chłop udziela odpowiedzi mało konkretnych, w tonach umiarkowanego optymizmu. Dziennikarz zachęca do dalszych wynurzeń, zapewniając, że treść wywiadu dotrze do wielu krajów świata. Czy do Ameryki również - pyta chłop. Oczywiście, tam przede wszystkim...
24/04/2007
Jako panaceum na polską katastrofę płatniczą Wrona proponuje ściślejszą współpracę z krajami bloku. Braki w zaopatrzeniu polskiego przemysłu w materiały z Zachodu mają być wyrównane zwiększonym importem z RWPG, zaś kwestia gigantycznego zaangażowania inwestycyjnego PRL (ok. 1 bilion 600 mld zl w cenach roku 1980) rozwiązana zostanie przez...
24/04/2007
Przedruk z „Wiadomości Podlaskich” nr 17/1982 z dnia 16 lutego 1982 r. Przedstawiliśmy Państwu fragmenty Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. odnośnie osób cywilnych podczas wojny, ratyfikowanej przez PRL, zawierająca postanowienia w sprawie traktowania osób internowanych. Konwencja dotyczy wprawdzie nieco innej sytuacji (wojna,...
24/04/2007
Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego wydał poufną broszurę pt. „Wybrane problemy przyszłości ruchu związkowego w Polsce”. Przedrukowujemy wybrane fragmenty za pismem „Wytrwałość” datowanym 27 lutego 1982 roku. „Informacje o przebiegu rejonowych spotkań z przedstawicielami Komitetów Wojewódzkich PZPR, zajmujących się problematyką ruchu...
24/04/2007
Dla wielu osób wprowadzenie stanu wojennego stało się powodem do analizy sytuacji w kategoriach etycznych, do ocen moralnych. Uważam ten tok myślenia za jałowy. Podporządkowanie historii ludziom kazało wcześniej upatrywać istoty stalinizmu w cechach osobowościowych Stalina, gomułkowskiego zastoju w charakterze Gomułki itd. Osobiście jestem...
24/04/2007
Gen. Dubiecki, reklamujący się na Zachodzie jako doradca „S” udzielił tego wywiadu 28 grudnia 1981 r. pismu „Der Spiegel” nr. 53 - red. Spiegel: Panie Generale, co może zmusić polskiego oficera, by wydał rozkaz strzelania do robotników, wśród których mogą znajdować się jego krewni? Dubiecki: Oficer jest skrępowany dyscypliną wojskową i podlega...
24/04/2007
Obserwator Ani władze ZSRR, ani rząd Gierka, Jaruzelskiego i Jabłońskiego nie brał pod uwagę możliwości, która stała się faktem w sierpniu 1980 roku - nagłego spotęgowania się protestu społecznego z powodu ruiny gospodarczej kraju, protestu, który w ciągu kilka miesięcy zachwiał całym systemem społecznym i ZSRR-owski władaniem Polską. W czasie...
24/02/1982
Nieliczni, w tym piszący te słowa, uważają, że wojna o zasięgu światowym rozpoczęła się w dniu 13 grudnia 1981 r. Większość przerażona taka perspektywą krzyczy, iż Zachód nam nie pomoże i dlatego wojny nie będzie. Wypada więc przypomnieć, że Hitler wywołał wojnę, gdyż był pewien braku sprzeciwu ze strony napadniętych i ich sojuszników. Po...
24/02/1982
/.../ Dobrze myśląca część społeczeństwa polskiego jest bezsilna wobec coraz wzmagającego się nacisku organizacji rewolucyjtnych. Rząd nie zniesie pokuszenia na całość państwa. Buntownicze plany i czyny zmuszają go stanowczo oświadczyć, że dopóki w Kraju Przywiślańskim nie zniknie bunt, który znów wybuchł, dopóki część ludności, która przyłączyła...