Pat Buchanan

13/04/2003
Artykuł Pata Buchanan w „The American Conservative” dobrze ukazuje, iż w USA konflikt na prawicy między zwolennikami sojuszu z krajami arabskimi i z Izraelem pokrywa się z podziałem na przeciwników i zwolenników wojny z Irakiem. Konserwatyści i neokonserwatyści, którzy byli sojusznikami w okresie zimnej wojny, gdy razem sprzeciwiali się...
23/03/2003
Artykuł Pata Buchanan w „The American Conservative” dobrze ukazuje, iż w USA konflikt na prawicy między zwolennikami sojuszu z krajami arabskimi i z Izraelem pokrywa się z podziałem na przeciwników i zwolenników wojny z Irakiem. Konserwatyści i neokonserwatyści, którzy byli sojusznikami w okresie zimnej wojny, gdy razem sprzeciwiali się...
15/02/2003
Zachód umiera. Zanikający przyrost naturalny w Europie i Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z eksplozją ludnościową w Afryce, Azji oraz Ameryce Łacińskiej powodują zmiany w światowym układzie sił na miarę kataklizmu, gdyż niekontrolowana imigracja zalewa i polaryzuje każdą społeczność oraz naród Zachodu. Opierając się na prognozach...
02/01/2003
Pat Buchanan, czołowy amerykański publicysta konserwatywny, podsumowuje argumenty przeciwników eksportu demokracji do krajów pozbawionych tradycji demokratycznej i to kosztem amerykańskich żołnierzy. Pat Buchanan stawia pytanie: „dlaczego amerykańscy żołnierze powinni umierać aby narzucić demokrację Arabom i muzułmanom?” Odpowiedź jest dość...