Józef Darski

29/04/2008
Jednym udowodniono, inni się wypierają Dumny jestem z mej działalności - stwierdził z trybuny parlamentarnej Christo Smolenow, jeden z 23 ujawnionych byłych agentów komunistycznej bezpieki w Bułgarii. Po siedmiu latach walki o lustrację, 22 października 1997 roku poczyniono nareszcie mały krok naprzód. Minister spraw wewnętrznych Bogomil...
29/04/2008
CAR MOŻLIWYM PREMIEREM Prezydent Bułgarii Petyr Stojanow wyznaczył datę wyborów parlamentarnych na 17 czerwca. 4 kwietnia z Madrytu przybył do Sofii car Symeon II i następnego dnia zapowiedział utworzenie Ruchu Narodowego Symeon II oraz powołanie rządu ekspertów w wypadku odniesienia zwycięstwa wyborczego. Z Nowego Jorku car sprowadził głównego...
29/04/2008
NOWA RUNDA W CZERWCU 2001 ROKU Po czterech latach rządów antykomunistycznej Unii Sił Demokratycznych - SDS premiera Iwana Kostowa, w czerwcu Bułgarzy będą znów wybierali parlament. Kampania wyborcza w praktyce już się zaczęła i na razie sondaże dają Unii około 30 proc. głosów. Sytuacja w Bułgarii jest więc znacznie lepsza niż w sąsiedniej Rumunii...
29/04/2008
Remont gabinetu w Bułgarii (2000) Bułgaria została zaproszona do udziału w rokowaniach na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednocześnie jedynie 10 proc. społeczeństwa uważa, że reformy gabinetu antykomunistycznej Unii Sił Demokratycznych zakończyły się powodzeniem. Upadkowi nastrojów społecznych spowodowanemu początkowymi kosztami reform...
29/04/2008
Komuniści przegrywają wybory lokalne w Bułgarii (1999) W październiku 1999 roku odbyły się w Bułgarii wybory burmistrzów i rad miejskich, gminnych i okręgowych. W 1997 roku antykomunistyczna Unia Sił Demokratycznych wygrała wprawdzie wybory prezydenckie i parlamentarne ale prowincja od 1995 roku pozostawała kontrolowana niepodzielnie przez...
29/04/2008
I.) Rosja, kandydatura M. Pirinskiego w momencie następnych wyborów prezydenckich, szanse kandydatury Liłowa. Posiedzenie (plenum) Rady (dawny KC) BSP odniosło się do wyborów w Rosji, ponieważ Widenow liczył, że zwycięstwo Ziuganowa i Łukanowa przyniesie mu korzyści. Zwycięstwo Ziuganowa stworzyłoby atmosferę bardziej przyjazną Widenowowi. Czasy...
29/04/2008
BUŁGARIA - nowy członek WNP? 29 marca 1996 roku, z okazji podpisania przez Rosję, Białoruś, Kazachstan i Kirgizję traktatu o ściślejszej integracji w ramach WNP, prezydent Jelcyn roztoczył świetlane perspektywy również przed dalszymi kandydatami: « Układ jest otwarty do ewentualnego podpisania przez inne państwa. Mogłyby to być również Republiki...
29/04/2008
DEKOMPOZYCJA WŁADZY NIEKOMUNISTYCZNEJ W BUŁGARII (1992) Po pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych (październik 1991) i prezydenckich (styczeń 1992) zwycięski obóz niekomunistyczny, który właśnie przejął władzę, składał się z czterech rywalizujących grup: prezydenta Żeliu Żelewa, Unii Sił Demokratycznych, Konfederacji Pracy "...
28/04/2008
SYTUACJA POLITYCZNA Już w 1968 roku znaleźli się ludzie, którzy protestowali prze­ciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (np. poeta Petar Manołow), a w 1977 roku kilkanaście osób podpi­sało list popierający Karte 77. Represje dosięgały nawet emigran­tów; w Londynie zabito pisarza Georgi Marków (wrzesień 1978). W 1982 roku...
28/04/2008
WALKA Z UKŁADEM UBECKIM NA WĘGRZECH Prezydent Węgier, Ferenc Madl wyznaczył wybory samorządowe na 20 października. Będzie to sprawdzian dla prawicy po wyborach parlamentarnych, w których sojusz Węgierskiej Partii Obywatelskiej - FIDESZ i Węgierskiego Forum Demokratycznego uzyskał 188 mandatów. Postkomuniści zdobyli wprawdzie 178 mandatów, ale...
28/04/2008
Węgry - po I turze system dwupartyjny 7 kwietnia odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Wbrew ostatnim sondażom postkomunistyczna Węgierska Partia Socjalistyczna zdobyła 8 mandatów więcej niż centroprawicowa koalicja Związku Młodych Demokratów - FIDESZ i Węgierskiego Forum Demokratycznego. W 20 okręgach wielomandatowych...
28/04/2008
W marcu 2002 roku odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech, które zadecydują czy centroprawicowa koalicja premiera Wiktora Orbana pozostanie u władzy na drugą kadencję. Strategia, którą przyjął w 1998 roku zwycięski wówczas sojusz Związku Młodych Demokratów - FIDESZ i Węgierskiego Forum Demokratycznego - MDF miała prowadzić poprzez konfrontację...
28/04/2008
PRAWICA GÓRĄ Prawica węgierska jako jedyna w Europie Środkowej zdobyła trwałą pozycję w społeczeństwie, mimo iż od trzech lat sprawuje władzę. Związek Młodych Demokratów - FIDESZ premiera Wiktora Orbana uzyskałby w wypadku wyborów 40 proc. głosów, co czyni z niego pierwszą siłę polityczną w kraju. Na drugim znajdują się postkomuniści z...
28/04/2008
KONSERWATYWNA REWOLUCJA - ROK ZMAGAŃ Z KOMUNISTAMI NA WĘGRZECH (1999) 24 października 1999 roku Węgrzy obchodzili 43 rocznicę powstania z 23 października 1956 roku i 10 rocznicę proklamowania republiki przez komunistyczny parlament i wyznaczenia wolnych wyborów na wiosnę 1990 roku. W maju 1988 roku Karoly Grosz zastąpił Janosa Kadara i...
28/04/2008
UPADEK KOMUNISTÓW I ICH POPUTCZIKÓW W liczącym 386 miejsc parlamencie węgierskim cztery ugrupowania prawicowe uzyskały 232 mandaty. Oznacza to, iż jakakolwiek koalicja z komunistami i ich sojusznikami jest wykluczona. Nawet jeśli odliczyć od prawicowej większości 14 posłów skrajnie nacjonalistycznego ugrupowania byłego agenta bezpieki i wybitnego...
28/04/2008
Nazwa "Cyganie" pochodzi od greckiego athiganoi - poganie, zaś określenie "Romi" od greckiego rhomaios" - chrześcijanie. Cyganie na teren dzisiejszej Rumunii przybyli z Bułgarii pod koniec XIV wieku. Stefan Wielki sprowadził w 1470 roku do Muntenii około 100 tysięcy Cyganów. W 1385 roku Cyganie dzielili się na trzy grupy: niewolników domowych,...
28/04/2008
Niemcy w Siedmiogrodzie byli potomkami osadników znad Mozeli, Renu i z Flandrii oraz Sasów, których sprowadzano począwszy od 1192 roku i osiedlono w Hermanstadt (stolica Siedmiogrodu), Kronstadcie, Bistrit, Sighisoarze i Medias, by zabezpieczyć granice przed Połowcami, oraz Szwabów sprowadzonych przez Habsburgów w XVIII wieku do Banatu; osiedlali...
28/04/2008
Siedmiogrodem (po rumuńsku - Ardeal, Transilvania; po węgiersku - Erdely, po niemiecku - Siebenburg) nazywa się obszar położony w łuku Karpat (Braszov, Sibiu, Alba lulia, Cluj), ale często terminem tym określa się umownie całość ziem rumuńskich, które należały do Węgier, a więc również Maramuresz (na północ od Baia Mare), Kriszanę (od Satu Mare po...
28/04/2008
Rumunia dzieli się na okręg bukareszteński i 40 ,judeti" - powiatów: Maramuresz w regionie Maramuresz, Satu Mare, Bihor i Arad w Kriszanie, Timisz i Carasz w Banacie, Zalau, Bistrita-Nasaud, Cluj, Muresz, Harghita, Covasna, Braszov, Sibiu, Alba i Hunedoara w Siedmiogrodzie właściwym (Ardealul), Mehedinti, Gorj i Dolj w Oltenii (Wołoszczyzna) oraz...
28/04/2008
Konflikt rosyjsko - rumuński Spośród około 0,5 miliona Rosjan mołdawskich, w Kiszyniowie mieszka 174 tysięce (26% ludności stolicy wobec 49% Rumunów i 14% Ukraińców), w Balti - 38 tysięcy (24%, wobec 25,5% Ukraińców i 40% Rumunów), zaś w Naddniestrzu około 152 tysiące (25,4% mieszkańców regionu wobec 40% Rumunów i 28,3% Ukraińców). Rumuni...
28/04/2008
Konflikt z Gagauzami i Bułgarami w Budziaku Południowa Besarabia, późniejszy Budziak, należała do Bułgarii w VII-X wieku, w XI wieku opanowali ją Kumanowie, a od XIII wieku Tatarzy. Około 1400 roku hospodarstwo mołdawskie osiągnęło granicę Dniestru i Cetatea Alba (Białogród, Akerman). Rumuni zasiedlili w wieku XIII-XVI północną i środkową część...
28/04/2008
MOŁDOVA 1990-2001   1990-1994   1994   1998 2001 PCM razem z G.R.dyr. koł.i reformist 266...
28/04/2008
STARCIE KOMUNISTÓW I NOMENKLATURY 25 lutego 2001 roku odbędą się kolejne wybory parlamentarne w Mołdowie. Do rywalizacji staną trzy obozy: tradycyjni komuniści, zapowiadający w razie zwycięstwa przystąpienie do Związku Białorusi i Rosji, trzy zwalczające się klany nomenklatury: aktualnego prorosyjskiego prezydenta Lucinschiego, byłego szefa...
28/04/2008
Mołdowa na czerwono 23 maja 1999 roku odbyły się wybory lokalne w Mołdawii i referendum konsultacyjne w sprawie zastąpienia systemu półprezydenckiego - prezydenckim. Związany z Moskwą prezydent Petru Lucischi z jednej strony walczy z prorosyjskimi komunistami starego typu, którzy zwyciężyli w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku, a z drugiej...
28/04/2008
MOŁDAWIA PO WYBORACH (1998) Mimo upływu ponad dwu miesięcy od wyborów parlamentarnych w Mołdawii nadal nie udało się utworzyć nowego rządu. Przyczyną kryzysu jest konflikt między różnymi odłamami postkomunistów, na które rozpadła się nomenklatura w okresie przebudowy. Obóz demokratyczny, z powodu własnej słabości, może jedynie kibicować tej...
28/04/2008
NIEPODLEGŁOŚĆ I PIERIESTROJKA 27 maja 1988 roku na zebraniu Związku Pisarzy Mołdawii postanowiono zwołać zebranie inteligencji twórczej Kiszyniowa. Odbyło się ono 3 czerwca i powołało do życia grupę inicjatywną Demokratycznego Ruchu Poparcia Przebudowy. Jego program objął destalinizację, uzyskanie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej...
28/04/2008
KWESTIA BESARABSKA Rosja dążyła do podbicia Księstw (Katarzyna II w czasie wojny z Turcją 1768-1774) lub ewentualnego ich podziału i przyłączenia Mołdawii do Rosji, a Wołoszczyzny do Austrii (car Paweł I). W czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1806-1812 car Aleksander I uzyskał zgodę Napoleona I na przyłączenie obu Księstw (1808), ale konflikt z...
28/04/2008
Komisarz Świetlik odkrywa w kieszeni rzekomego samobójcy, księdza Ponińskiego magnetofon z zapisem jego rozmowy z mordercą, byłym esbekiem Sarzyńskim. Okazuje się, że przed zlikwidowaniem swej ofiary Szarzyński opowiedział jej o historii swego udziału w specjalnie zakonspirowanej jednostce SB, której zadaniem było przygotowanie transformacji....
28/04/2008
AGENCI KGB PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WYBORÓW 1998 Wybory do Saeimy VII. kadencji wyznaczono na 3 października 1998 roku. Tym razem przedłużono kadencję parlamentu łotewskiego do 4 lat i zezwolono obywatelom na głosowanie niezależnie od miejsca zamieszkania, a więc w dowolnym okręgu wyborczym. Agenci kandydują Centralna Komisja Wyborcza musi...
28/04/2008
ŁOTWA NADAL BEZ RZĄDU (1998) Czy w wyborach na Łotwie, jak donieśli dziennikarze, rzeczywiście dwie trzecie głosów uzyskała prawica? Jeśli tak, to dlaczego do 18 listopada rząd większościowy nie będzie mógł powstać? Oficjalnie w parlamencie znalazły się aż cztery partie prawicowe: Partia Ludowa Andrisa Szkele (24 mandaty), Łotewska Droga Andrisa...
28/04/2008
ŁOTWA - KTO PODSŁUCHUJE PREZYDENTA? 21 czerwca 1996 prokuratura łotewska wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchiwania rozmów prezydenta Łotwy Guntisa Ulmanisa. Dowody w postaci zapisu na taśmie magnetofonowej przekazała prokuraturze Elite Veidmane, redaktorka naczelna tygodnika "Atmoda Atputai". Zdaniem prokuratora rozmowa prezydenta...
28/04/2008
1. POLITYKA WEWNĘTRZNA: Panorama partii politycznych: Wybory parlamentarne odbędą się w październiku 1995. Według sondażu ze stycznia 1995 ich wyniki ukształtują się następująco: *prawica narodowa: 39 - 43% - LNNK i Partia Zielonych: 16 - 17% - Ziemnieku savieniba: 11 - 12% - Tevzemei un Brivibai: 6 - 7% - chrześcijańska demokracja: 6 - 7% *...
28/04/2008
Najwyższym organem ustawodawczym jest jednoizbowy parlament wybierany na 3 lata składający się ze 100 posłów. System wyborczy jest proporcjonalny, a prawo wyborcze przysługuje wszystkim „rezydentom” od 18 roku życia. Dotychczas na Łotwie wybory odbyły się 3 razy: w latach 1993, 1995 i 1998. Od 1995 obowiązuje 5% próg wyborczy, w pierwszych...
28/04/2008
  1993 1995   1995 1998   1998 2001   2000 2002   2002 2004   2004 - Rząd...
28/04/2008
Niestety, podobnie jak w wypadku Estonii, współczesna historia Łotwy nie została jeszcze napisana, pozostaje więc Arnolds Spekke, History of Latvia: An Outline,Stockholm 1957 oraz praca łotewskiego posła w Moskwie, Alreda Bilmanisa, A History of Latvia, Princeton 1951, która dotyczy zwłaszcza okresu międzywojennego, ale jest raczej pracą amatora....
28/04/2008
Łatgalia stanowi historycznie wielonarodową dzielnicę Łotwy. Oprócz Łotyszy, Białorusinów i Niemców od XVI wieku mieszkali tu Polacy, a w okresie zaborów przybyli Rosjanie. Jedynie w północnej Łatgali, w powiecie Balvu, Łotysze stanowią zdecydowaną większość mieszkańców (73,2%), natomiast w miarę posuwania się na południe ich liczba spada; w...
28/04/2008
Dodatkowym źródłem napływu ludności rosyjskojęzycznej są liczne bazy wojskowe i zwyczaj osiedlania, zwłaszcza na wybrzeżu, oficerów w wieku emerytalnym. Żołnierze z rodzinami 350-600 tysięcy mieszkańców Łotwy może 405 na 2,7 miliona, z wojskiem związane 15% ludności. Na Łotwie działały więc te same mechanizmy co w Estonii, ale na większą skalę....
28/04/2008
SYTUACJA POLITYCZNA Indywidualne formy protestu zaczęły się już na początku lat sześćdziesiątych (np. Knuts Skujenieks), ale w 1962 roku wykryto pierwszą organizację, której nadano nazwę ,,Federacja Bałtycka", gdyż jej członkowie snuli plany powołania takiej wspólnoty po odzyskaniu niepodległości. Osiem osób, w tym Gunars Astra i Viktors...
28/04/2008
Indywidualne formy protestu zaczęły się już na początku lat sześćdziesiątych (np. Knuts Skujenieks), ale w 1962 roku wykryto pierwszą organizację, której nadano nazwę ,,Federacja Bałtycka", gdyż jej członkowie snuli plany powołania takiej wspólnoty po odzyskaniu niepodległości. Osiem osób, w tym Gunars Astra i Viktors Kalnińsz, zostało wówczas...
28/04/2008
Łotysze są najbliżej spokrewnieni z Litwinami. Granica między plemionami fińskimi i bałtyckimi przebiegała pierwotnie na Dźwinie (Daugava) i Abawie, ale przodkowie Łotyszy od VII wieku p.n.e. zaczęli osiedlać się po północnej stronie rzeki. Wpływ języka i akcentu fińskiego spowodował zmiany fonetyczne i ewolucję dialektów łotewskich oraz ich...
19/04/2008
Ukraińcy należą do grupy Słowian Wschodnich, z których wyodrębnili się między XII a XIV/XV wiekiem na terenach położonych między Chełmem i Kijowszczyzną oraz między Prypecią i linią biegnącą od Kołomyi przez Winnicę i Czerkasy do Sum. Dalej na południe znajdowały się tereny niezamieszkałe, nazywane Dzikimi Polami i kontrolowane przez koczowników:...
08/04/2008
Władimir Wołkow, autor powieści historycznych, w Polsce nie znanych i szpiegowskich, z których dwie: „Montaż” i „Werbunek” zostały u nas w ostatnich latach przetłumaczone i wydane, tym razem postawił przed sobą kwestie metafizyczno-historyczne. Zbiór opowiadań pt.:  „Kroniki anielskie”, który teraz ukazał się staraniem Klubu Książki...
20/03/2008
W sporach o ustawę medialną zamiast dyskutować o rzeczach poważnych - władzy i pieniądzach, dziennikarze i politycy udają, iż nie wiedzą o co chodzi i rozważają dobro mediów publicznych, rozwodzą się nad szlachetnością motywów lub jej brakiem i innymi dyrdymałami. Imperatyw polityczny Polskie Radio uzyskiwało z reklamy w latach 2006-2007 od...
24/02/2008
Zarzuty opozycji, iż rząd nie pracuje są całkowicie nieuzasadnione i wynikają albo z niezrozumienia do czego rząd został powołany i jakie postawiono przed nim zadania lub ze strachu przed powiedzeniem prawdy i wypływającym z tego dobrowolnym uczestnictwem w teatrze sił miłości. W tym drugim wypadku przekrzykiwanie się z premierem Tuskiem i...
23/02/2008
Ostatnie wybory w Czechach pokazały, iż przezwyciężono po 8 latach efekt operacji dywersji politycznej wykonanej w 1998 roku wobec ODS. Centroprawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna wygrała dwa kolejne wybory w roku 1992 i 1996 zdobywając odpowiednio 76 i 68 mandatów i razem z siostrzaną partią konserwatywną ODA dysponowała 90 i 81 mandatami....
23/02/2008
Socjaldemokraci Milosza Zemana zdobywając w wyborach 1998 roku 74 mandaty na 200 mogli stworzyć mniejszościowy gabinet dzięki umowie o współdziałaniu z Demokratyczną Partią Obywatelską (ODS) Klausa (63 mandaty). W ten sposób ODS formalnie pozostawała w opozycji ale nie utraciła miejsc w radach nadzorczych i powstał system, w którym rząd mogła...
23/02/2008
Czeska Narodni Rada 1990-2002   Czerwiec 1990-1992   1992-1996 1996-1998   1998-2002 2002-2006 Rząd Rząd Opozycja...
23/02/2008
Po tysiącu dni mniejszościowego rządu socjaldemokracji, premier Milosz Zeman ustąpił ze stanowiska przewodniczącego swej partii, zachodując na razie jeszcze stanowisko premiera. Do spadku po Zemanie pretendowały dwie frakcje: pragmatycy na czele z ministrem spraw wewnętrznych Grossem wspierani przez grupę tzw. finansistów czyli technokratów na...
23/02/2008
27 kwietnia zakończyła się ostatnia sesja parlamentu czeskiego przed wyborami do izby niższej wyznaczonymi na 31 maja i 1 czerwca 1998 roku. Długo odwlekane wybory do izby wyższej - 81 osobowego Senatu, odbędą się dopiero 15-16 listopada. O 200 mandatów poselskich ubiega się około 20 partii, ale wiadomo, iż tylko 6 ma szansę przekroczenia 5%...
23/02/2008
Roman Heck, Marian Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969, s. 468 obejmuje okres od początku do 1948 roku. Jest to tradycyjna, marksistowska interpretacja historii pisana zgodnie z ówczesną linią partii. Podobną pozycją w języku czeskim jest: Przehled Czeskoslovenskych diejin, t. I-III, Praha 1958-1960....

Pages