Historia, politologia, publicystyka polit.

04/09/2013
Piotr Skórzyński napisał autobiografię, obejmującą okres życia w PRL, jeszcze w roku 2000, ale nie opublikował jej za życia. Książka ukazała się dopiero teraz, ponad cztery lata po samobójczej śmierci autora. Wspomnienia Skórzyńskiego możemy czytać zarówno jako powieść psychologiczną z kluczem o niespełnionej miłości życia autora oraz jako obraz...
04/09/2013
Z wywiadu rzeki Bogdana święczkowskiego, wyłania się obraz III RP jako terytorium administrowanego przez ludzi wyznaczanych przez bezpieczniackie mafie dla ochrony ich interesów, czyli bezpiecznego żerowania na dochodach i majątku narodowym. Głównym zadaniem rządzących, sędziów i prokuratorów, za które są wynagradzani, jest zapewnienie kręgom...
11/12/2012
Ukazało się trzecie wydanie „Końca kresowego świata” i drugie wydanie „Koni żal” Anny Pawełczyńskiej. Autorka przenosi nas na polskie Podole drugiej połowy XIX wieku i snuje opowieść o losach tamtejszej szlachty do pokoju ryskiego, a następnie opowiada o życiu uciekinierów w wolnej Polsce, kończąc na czasach powojennych.   Autorka...
06/10/2012
Dziś ukazuje się nowa książka prof. Andrzeja Nowaka, „Strachy i Lachy”. Autor stawia pytania kluczowe dla naszej tożsamości narodowej i wyrastającej z niej potrzeby wolności. Czy mamy pozostać sobą, zachować godność, czy przyjąć wybiórczą pamięć historyczną narzuconą przez władców kondominium i ich namiestnicze elity, by Europa była z nas...
07/05/2012
Jutro prof. Anna Pawełczyńska kończy 90 lat. Opowieść o życiu tej wybitnej polskiej socjolożki kultury znajdzie się w najbliższym numerze „Gazety Polskiej”. Ale i na tych łamach warto zastanowić się nad wyborami i dokonaniami Jubilatki. W mainstreamie nie będzie o tym ani słowa. Gdy we wrześniu 1939 r. jako młoda ochotniczka pracowała w...
07/05/2012
29 kwietnia prof. Anna Pawełczyńska skończyła 90 lat. Ten piękny wiek nie jest rzadkością wśród Kresowiaków. Zadziwia natomiast jej siła woli i energia intelektualna. Cały czas jest nie tylko wnikliwym analitykiem życia duchowego narodu, ale stara się również popychać innych do walki o zachowanie podstawowych wartości – niezależności duchowej i...
07/05/2012
W czasach relatywizmu i dialektyki, kiedy za cechę nowoczesności i otwartości uważa się nie tylko brak granicy między dobrem i złem, ale gdy ten sam czyn uznaje się za zły lub dobry w zależności od jego sprawcy i momentu popełnienia, należy zadać pytanie, czy trwałe zasady postępowania są w ogóle ludziom potrzebne W świecie, w którym nie ma...
07/05/2012
Z bogatej tematyki „Głów Hydry” prof. Anny Pawełczyńskiej poświęconych zagadnieniom władzy totalnej i lumpenelitom chciałbym się zatrzymać tylko na jednym aspekcie – warunkach niezbędnych dla zbudowania ustroju totalitarnego, by zastanowić się, czy są one realizowane w III RP Tuska i partii rosyjskiej By władza mogła realizować interes własny i...
07/05/2012
Anna Pawełczyńska w zbiorze esejów „O istocie narodowej tożsamości” rozważa, jaki wpływ na obecną kondycję narodu miała likwidacja 75 proc. inteligencji i dokonanie przez Sowiety 200–300-tys. „desantu wschodniego”. Wyjaśniając, czym różniła się inteligencja narodów walczących o wolność od pracowników umysłowych w państwach niepodległych, stawia...
06/05/2012
Gdy rząd likwiduje naukę historii w szkołach, dążąc do pozbawienia młodych pokoleń pamięci historycznej, by nie przeszkadzała w polityce wasalnej i nie przypominała pojęcia godności, przychodzi czas na komplety. Historii powinniśmy uczyć młodzież w domu. Ale skąd wziąć pomoce naukowe, skoro podręczniki są równie zakłamane, jak życie w III RP? Na...
06/05/2012
Nowa książka prof. Zdzisława Krasnodębskiego „Zwycięzca po przejściach” poświęcona jest polityce niemieckiej, przede wszystkim wobec Polski. Stanowi opis świadomości niemieckich elit, ich poglądów na historię i wynikającego z nich spojrzenia na Polskę. Właśnie następuje powrót do tradycyjnej polityki, choć w nowym opakowaniu „europejskości” i „...
05/05/2012
Leszek Sykulski, dyrektor Instytutu Geopolityki z Częstochowy, jest największym popularyzatorem koncepcji przyłączenia się Polski do osi Berlin – Moskwa oraz bezwzględnej rezygnacji z polskiej polityki wschodniej i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Adoptuje w ten sposób zarówno klasyczne koncepcje niemieckiej Mitteleuropy Friedricha Naumanna i...
05/04/2012
Janusz Korek opublikował monografię „Paradoksy paryskiej »Kultury«”, przedstawiającą myśl polityczną zespołu pisma w latach 1947–1980. Pierwsze wydanie ukazało się w Sztokholmie w 1998 r., drugie w Lublinie w 2000 r., a trzecie uzupełnione i zmienione opublikował Uniwersytet Śląski w 2008 r. Książka jest obszerna, więc grozi jej znów intelektualny...
08/02/2012
„Wojna światów” Piotra Skórzyńskiego jest nie tylko zapisem zmagań z Sowietami, ale stara się wyjaśnić źródła poparcia zachodnich lewicowych intelektualistów dla komunizmu. Dopiero po przeczytaniu tego dzieła zrozumiemy skąd się wziął dzisiejszy postmodernizm i jego oręż w walce z wolną myślą – poprawność polityczna. Stoimy w obliczu nowego...
24/08/2011
Przemysław Żurawski w książce „Geopolityka–siła–wola. Rzeczpospolitej zmagania z losem” omawia sytuację geopolityczną Polski od Unii Lubelskiej do dziś i formułuje odpowiedzi, jakich powinniśmy udzielić na wyzwania obecnego układu sił i interesów w polityce międzynarodowej, by Polska nie weszła po raz kolejny w skład imperium rosyjskiego....
07/05/2010
Minęło już ujadanie policji myśli na Pawła Zyzaka, później „niektóre karły moralne” zarzuciły „Skarbowi Narodowemu” pełnienie agenturalnych usług na rzecz Rosji, po czym zapanował cisza. Możemy więc spokojnie sięgnąć po „Biografię polityczną legendarnego przywódcy” zanim nie zamkną nas za to do więzienia albo nie uhonorują tytułem jakiegoś...
06/06/2009
Adolf Maria Bocheński należał do najciekawszych publicystów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Wiele jego kluczowych artykułów znalazło się w wydanym niedawno wyborze publicystyki tego pisma/1. Geneza „Buntu Młodych” sięga założonej w 1927 r. przez grupy młodzieży monarchistycznej i zachowawczej studenckiej organizacji Polska Myśl Mocarstwowa....
10/05/2009
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło wydawanie „Obserwatora”, pierwszego pisma poświęconego geopolityce i zdefiniowaniu interesów polskich i rosyjskiej strategii neoimperialnej. Biuletyn, rozsyłany do kilkunastu osób i instytucji, dla szerszej publiczności dostępny jest tylko w Internecie pod adresem www.bbn.gov.pl Zwiastun „Obserwatora”...
10/11/2008
Prof. Legutko w ”Eseju o duszy polskiej” stawia pytanie czy istnieje naród polski i udowadnia, iż Polskę zamieszkują dwa narody: Polacy stanowiący prześladowaną i marginalizowaną mniejszość narodową oraz panująca większość Peerelczyków, naród poczęty w okresie komunizmu i wyhodowany w dojrzałej formie już w III RP. Po  kataklizmie 1945...
03/08/2008
Nie będę tu pisał o tym, z czym się w „Czasie wrzeszczących staruszków” Rafała Ziemkiewicza zgadzam, a jego książka zawiera mnóstwo tez słusznych i jest odważną analizą III RP, a zwłaszcza kolaboranckiej postsowieckiej inteligencji, ale zanalizuję twierdzenia, które uważam za dyskusyjne lub błędne, co oczywiście nie przekreśla wartości całego...
08/05/2008
Nakładem „Frondy” ukazał się dwutomowy wybór artykułów i wywiadów Władimira Bukowskiego z lat 1980-2007. Nie mamy tu nowych tłumaczeń lecz wydawcy zebrali materiały pierwotnie drukowane w polskim drugim obiegu, czasopismach emigracyjnych, a po 1989 roku w prasie legalnej. W wypadku tego typu publikacji nasuwa się od razu pytanie czy wypowiedzi...
02/09/2007
W Monako ukazała się właśnie ostatnia książka zmarłego we wrześniu 2005 roku Władimira Wołkowa, francuskiego pisarza pochodzenia rosyjskiego i specjalisty od „medialnej manipulacji świadomością”, poświęcona jego uwagom na temat dezinformacji. Wołkow znany jest w Polsce ze swej powieści „Montaż”, wydanej u nas po raz pierwszy oficjalnie dopiero w...
08/04/2006
Pamiętam, jak pewien milicjant (skądinąd współzałożyciel NSZ FMO) został nauczycielem historii w szkole po roku 1989 i pytał dzieci, czy mają dowody na to, że Polaków wywożono do ZSRR i dowody na Katyń. Dzieci dowodów nie miały. Tę anegdotą mojej znajomej można by skwitować całą polemikę, ale nie jestem uczniem szkoły, więc pokuszę się o...
08/04/2006
Wpływ byłych funkcjonariuszy i agentów komunistycznych organów bezpieczeństwa na życie publiczne współczesnej Polski to temat niewątpliwie ważny i ciekawy. Ale jego solidne opisanie napotyka bardzo wiele problemów. Jednym z najważniejszych jest brak solidnej wiedzy na temat działającej dziś w życiu publicznym agentury tak wojskowych jak i...
08/11/2005
Teresa Bochwic, III Rzeczpospolita w odcinkach. Kalendarium wydarzeń styczeń 1989 – maj 2004, Arkana Kraków 2005, s.  289. Wbrew tytułowi Kalendarium zaczyna się w roku 1985 a kończy w kwietniu 2005 roku i jest uzupełnione wykazem członków rządu i kancelarii, którzy przyznali się do współpracy ze służbami oraz listami Milczanowskiego i...
08/10/2005
Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 270, cena 47 zł. Książkę Pawła Śpiewaka, która ukazała się tuż przed wyborami parlamentarnymi, można interpretować jako wyciągnięcie ręki do braci Kaczyńskich i ludzi dawnego Porozumienia Centrum oraz Tygodnika „Solidarność” ze strony części środowiska, które w latach...
08/05/2005
Niedawno książka Sławomira Cenckiewicza „Oczami bezpieki” wywołała wybuch oburzenia w obozie przeciwników lustracji, którzy w teczkach widzą tylko dowody słabości członków dawnej opozycji. Widocznie w ich teczkach adnotacje bezpieki: „już w fazie rozmów sondażowych pozyskanie do współpracy okazało się niemożliwe”, można znaleźć niezwykle rzadko....
26/10/2003
Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy czyli czego nie powiedział minister Widacki, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2002, s. 155.   Raport Kiszczaka jest tłumaczeniem z niemieckiego przekładu wersji polskiej. Niemiecki tekst został odnaleziony przez Sawickiego w czasie jego pobytu naukowego w...
23/12/2002
W roku 1992 Liga Republikańska zorganizowała wystawę fotograficzną pt.: "Żołnierze wyklęci", poświęconą bojownikom antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Adam Borowski, szef Oficyny Wydawniczej "Volumen" przejął i rozwinął ideę Ligii, gromadząc w ciągu kilku lat, przy pomocy grupy historyków, blisko 600 zdjęć pochodzących głównie ze zbiorów...
26/10/2002
I. Antoni Dudek, Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia mechanizmy, Arcana Wyd. II, Kraków 2001, s. 338; II. Antoni Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-2001, Arcana Wyd. II poprawione i uzupełnione, Kraków 2002, s.522. Czy 12 lat po samolikwidacji komunizmu można pisać prawdę? Można, ale po co? Chciało by się powiedzieć, po przeczytaniu...
09/01/2000
W Polskiej Agencji Informacyjnej rozpoczął się w grudniu cykl dyskusji z udziałem parlamentarzystów i polityków poświęcony strategicznym celom naszej polityki zagranicznej. Pierwszy temat dotyczył roli jaką Polska powinna odgrywać w naszym regionie Europy jako członek NATO. W panelu uczestniczyli minister Jerzy Marek Nowakowski, doradca...
10/10/1999
Doświadczenie niemieckiej lustracji i walki o zachowanie i dostępu do akt Stasi powinno stać się przedmiotem zainteresowania polskich lustratorów, gdyby ich wysiłki miały poważny charakter, a nie były skoncetrowane na wynajdowaniu wciąż nowych sposobów mających uniemożliwić przeprowadzenie całej akcji. W RFN ukazały się już dwa wydania pierwszej...
10/07/1999
W lipcu 1984 roku we wstępie do "Narodzin systemu władzy" prof. Kersten porównując postawę Akowca i ubeka dowodziła, iż "racje ideowe tych, którzy władzę tworzyli w imię etosu lewicy" nie "były lepsze od racji tych, którzy ją zwalczali" tkwiąc w kręgu ideologii prawicowych. Dalej sugerowała, że skoro "nie tylko po jednej stronie leżały racje...
10/05/1998
W naszych czasach, gdy przywódcy polityczni otaczają się miernotami, gdyż jedynie wśród nich czują się bezpiecznie i tylko na ich tle mogą górować nad otoczeniem, redaktor Jerzy Giedroyc błyszczał zawsze światłem swych współpracowników, co dowodzi jego dużych zdolności organizacyjnych i kierowniczych. „Kultura” skupiła wokół siebie elitę...
08/12/1989
Moskwa jest dla Zachodu źródłem wiecznego rozczarowania. Jednak, mimo tych bolesnych nauczek, Zachód ciągle się łudzi, że Sowieci przyjmą europejskie reguły gry. Zbigniew Brzeziński, następca Kissingera na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa, ubolewał w roku 1978, że "Związek Sowiecki pogwałcił własne zasady postępowania". Jakie zasady? W...
10/04/1985
Myśli staroświeckiego Polaka Piotra Wierzbickiego - (Wydawnictwo Głos) są bardzo ważną książką polityczną, która 1985 uderza w szereg mitów, jakimi żyje jeszcze opozycja. Autor Traktatu o gnidach obnażając opozycyjną nierzeczywistość, jednocześnie tworzy jednak mity nowe i popada w świat nowej fikcji politycznej. Od mniej więcej dwóch lat...