Region

02/02/2016
W czasach wojen hybrydowych media odgrywają kluczową rolę. Dlatego społeczeństwo i rząd powinny oprzeć na nich swoją strategię w wojnie prewencyjnej, którą wypowiedziały nam Niemcy posługując się dwoma instrumentami propagandowymi: Unią Europejską i duchowymi Volksdeutschami gotowymi w obronie prawa do pasożytowania na Polsce oddać swoje usługi...
12/12/2013
W drugim tygodniu ukraińskich protestów ważne były trzy kwestie: czy demonstracje rozleją się po kraju, czy Unia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (USA) przedstawią Ukrainie korzystniejsze warunki, czy dojdzie do głębszego pęknięcia w oligarchii popierającej Janukowycza i Azarowa?  Opozycja nie zdecydowała się na powołanie alternatywnego...
03/12/2013
Wiktor Janukowycz zgrał się na śmierć. Zraził do siebie jednocześnie Władimira Putina – gdyż oficjalnie odrzucił Unię Celną z Rosją, Niemcy oraz Unię Europejską – odmawiając parafowania umowy stowarzyszeniowej, a także młode pokolenie Ukraińców. Dodatkowo uprawdopodobnił przedterminowe wybory i prezydenturę Julii Tymoszenko, o ile wyjdzie żywa z...
14/05/2013
18 maja Tatarzy Krymscy będą obchodzili rocznicę wygnania z Krymu przez Stalina do Azji Środkowej. Po 1989 r. deportowani wrócili, ale stale spotykają się z atakami rosyjskiej większości sterowanej z Moskwy, która dąży do destabilizacji sytuacji na półwyspie.   Celem Rosji jest podporządkowanie sobie Autonomicznej Republiki Krymu i...
12/11/2012
W ostatnich starciach serbsko-albańskich wywołanych spowodowaniem przez Serbów śmierci dwu albańskich chłopców (poszczuci psami utopili się skacząc do rzeki) zginęło co najmniej 28 osób (w tym na pewno 15 Albańczyków i 7 Serbów), a setki, w tym 55 żołnierzy KFOR, zostało rannych, spalono 16 cerkwi i 110 domów serbskich oraz meczety i domy...
22/09/2012
Securitate i służby wojskowe W Rumunii odpowiednikiem PGU KGB był Departament Informacji Zewnętrznej Securitate (Departamentul de Informaţii Externe în cadrul Departamentului Securităţii Statului – DIE DSS). Choć w marcu 1978 roku, po ucieczce wicedyrektora DIE Iona Pacepy XE "Pacepa Ion"  na Zachód, nazwę zmieniono najpierw na Dyrekcja...
08/09/2012
POCZĄTKI 1986-1988   25 stycznia 1986 roku wybrano Sekretariat KC w dotychczasowym składzie: Semion Grossu (ur. 1934), I sekretarz od 30 grudnia 1980 roku, Wiktor Ilicz Smirnow (ur. 1929), II sekretarz od 14 sierpnia 1984 roku, Paweł Petrik (ur. 1925), III sekretarz ds. ideologii od 31 stycznia 1976 roku, Władisław Siemionow (ur. 1937...
04/06/2012
1 października 2006 roku w Bośni Hercegowinie odbyły się wybory trzyosobowego Prezydium BiH czyli kolektywnej prezydentury całego państwa, prezydenta i dwu wiceprezydentów Republiki Serbskiej, wybory parlamentarne do jednoizbowej Skupsztiny Republiki Serbskiej i Izby Poselskiej czyli niższej muzułmańsko-chorwackiej Federacji BiH oraz Izby...
17/05/2012
Początek orientacji narodowo-komunstycznej sięga okresu wiosny chorwackiej i ruchu masowego - masovni pokret, tzw. maspoku, który rozwinął się po upadku Rankovicia pod skrzydłami republikańskiego kierownictwa komunistycznego: Savki Dabčević-Kučar, premier (1967-1969), a później przewodniczącej KC SKH (1969 - 9 grudnia 1971), Pero Pirkera,...
07/05/2012
Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami opozycji białoruskiej władza polska przedstawiła swoje propozycje przekupienia Łukaszenki. Unia w zamian za zwolnienie więźniów politycznych, ich rehabilitację i przeprowadzenie przez dyktatora nowych wyborów miałaby wzmocnić Łukaszenkę początkowo kwotą 1,5 mld euro. Propozycje te wywołały sprzeciw...
28/11/2010
Gdy władza komunistyczna nie ma wystarczająco rozbudowanych instrumentów socjotechniki lub społeczeństwo powoli staje się obojętne na nią, konieczne stają się fałszerstwa wyborcze. Te prymitywne metody stosowane są  w krajach zacofanych i biednych. Przytoczymy przykład Bułgarii i Rumunii. W obu wypadkach chodzi przede wszystkim o słynne...
03/06/2009
 Dyktatury opierają się na organach bezpieczeństwa ale jednocześnie ich los jest zależny nie tyle od opozycji, która w warunkach represji nie ma możliwości działania i uzyskania szerokiego poparcia, co od wewnętrznych sprzeczności i gry interesów między poszczególnymi służbami i nimi a dyktatorem. Kierownictwo służb zagrożone wymianą lub...
09/08/2008
Niezależnie od oceny konfliktu gruzińsko-osetyńskiego oraz roli i charakteru prezydenta Gruzji Saakaszwilego, któremu do demokratycznych przywódców jest równie daleko jak Łukaszence, trzeba jasno powiedzieć, iż w interesie Polski jest bezwarunkowe poparcie Gruzji Jeśli Rosja wygra w tym konflikcie i usunie Saakaszwilego, to potwierdzi swoje prawo...
23/02/2008
Od 1997 roku Albania żyje w stanie anarchii, a władze centralne nie kontrolują skutecznie całego kraju. W 1992 roku Partia Demokratyczna Saliego Berishy odniosła niekwestionowane zwycięstwo nad komunistami. Mimo licznych rozłamów, a dzięki naciskom administracyjnym i fałszerstwom wyborczym w 1996 roku Partia Demokratyczna znów uzyskała bezwzględną...
20/02/2008
Wybory prezydenckie na Litwie wygrał w drugiej turze Rolandas Paksas, szef Partii Liberalnych-Demokratów uzyskując 55,15 proc. głosów wobec 44,85 proc. oddanych na dotychczasowego prezydenta Valdasa Adamkusa. Fakt, że zarówno lewica, jak i prawica nie poparły Paksasa nie świadczy o wysokiej kulturze politycznej na Litwie, ani o jego populizmie...
20/02/2008
Litwa ma duże szanse na znalezienie się w następnej grupie nowych członków NATO. Przyjęty program przygotować przewiduje, że w roku 2001 budżet obrony powinien osiągnąć poziom wydatków 2 proc pkb. Zdaniem Landsbergisa "na skutek wysiłków Rosji szerzą się na Litwie sceptyczne poglądy wobec Sojuszu, osłabiające entuzjazm litewskiej opinii publicznej...
20/02/2008
Ministerstwo Obrony Kraju dysponuje kontrwywiadem i wywiadem wojskowym; MSW kieruje policją, ale inaczej niż w Polsce, nie zajmuje się sprawami bezpieczeństwa narodowego, które stanowią domenę Departamentu Bezpieczeństwa Państwa - Valstybes Saugumo Departamentas, czyli odpowiednika polskiego UOP. Kierownika VSD mianuje parlament, ale na wniosek...
20/02/2008
Północna część okręgu królewieckiego zamieszkana była przez Litwinów, natomiast półwysep Sambijski przez Prusów. W kościele i szkołach parafialnych w XVI wieku używano języków miejscowych; po litewsku i prusku drukowano też literaturę religijną. W wyniku kolonizacji wewnętrznej doszło do zasymilowania części Prusów przez ludność litewską. Obszar,...
20/02/2008
Litwini nigdy nie czuli się zagrożeni wynarodowieniem przez prawosłwnych Rosjan, których uważali za cywilizacyjnie stojących niżej. Litewskie poczucie narodowe kształtowało się w opozycji do Polaków i w walce z polonizacją. Bez świadomego stworzenia bariery między Litwinami i Polakami nowej inteligencji litewskiej, wywodzącej się za stanu...
20/02/2008
W działalność opozycyjną na Litwie w latach siedemdziesiątych angażowały się grupy związane z Kościołem lub z kręgami narodowymi, natomiast nowa, ukształtowana już w czasach sowieckich inteligencja litewska nie stawiała na ogół oporu lub żyła w symbiozie z władzami partyjnymi. Zwłaszcza intelektualiści należeli do establishmentu partyjnego. Ta...
18/02/2008
Według jednej z ostatnich ocen zachodnich Słowacja znalazła się na 11-tym miejscu, zaraz po Rosji, na liście byłych krajów komunistycznych, w których warto zainwestować swoje pieniądze. Informacja ta mówi nam o wiele więcej o sytuacji w Słowacji i stosunku do tego kraju Unii Europejskiej i NATO niż wszelkiego rodzaju ostrzeżenia płynące regularnie...
08/02/2008
Należy rząd PO krytykować za klękanie przed Rosją i orientację antyukraińską, ale uznając niepodległość Kosowa gabinet Tuska postąpił słusznie, choć być może kierował się mylnymi przesłankami. Zasady Uznanie niepodległość Kosowa przez Polskę można rozpatrywać na płaszczyźnie wyrównania krzywd i sprawiedliwości oraz naszego interesu...
08/11/2007
ROSJA - POWRÓT PAŃSTWA Ostatnie wydarzenia w Rosji i niektórych byłych republikach sowieckich każą zastanowić się nad zmianami w strukturze władzy w Rosji, aktualną polityka rosyjską i jej konsekwencjami dla dawnych członków imperium. Walka Putina z oligarchami, czyli komsomolcami lat 1980-tych wytypowanymi wówczas przez KGB i Wydział...
08/12/2006
Od kilku lat toczy się między krajami Europy Środkowej rywalizacja o zainstalowanie w nich choćby najmniejszej bazy amerykańskiej. Wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, iż w takim wypadku ich bezpieczeństwo będzie zależne od bezpieczeństwa USA, czyli, że będzie ono leżało we własnym interesie Amerykanów. Jest to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa...
12/11/2006
W styczniu zmarł na raka płuc Ibrahim Rugova, ojciec narodu albańskiego w Kosowie. Oficjalnie nikt nie śmiał podważać autorytetu i pozycji Rugovy ze względu na jego przytłaczającą popularność w społeczeństwie albańskim i niekwestionowaną pozycję międzynarodową. Faktycznie jednak Rugova miał wielu przeciwników politycznych, przede wszystkim wśród...
04/08/2006
Niedawny wywiad Marii Przełomie z Siergiejem Karaganowem, jednym z teoretyków polityki rosyjskiej, opublikowany w „Dzienniku”, pozwala spojrzeć na strategię Rosji wobec Białorusi.   Na pytanie, czy Łukaszenka będzie prezydentem przez kolejnych pięć lat, Karaganow odpowiedział: „Myślę, że sytuacja jest otwarta i zależy od wielu czynników”,...
03/06/2006
Kiedy Amerykanie zapowiedzieli, iż Łukaszenka podzieli los Kuczmy, właściciel Białorusi postanowił dokonać skoku do przodu. Temu ma służyć wszczęty przez niego konflikt z Polakami i Polską. Tworząc z Polaków główne zagrożenie dla Białorusi, chce uzyskać poparcie społeczeństwa białoruskiego i uniemożliwić powtórzenie się scenariusza ukraińskiego, a...
25/05/2006
Czarnogórcy głosowali za niepodległością, ponieważ uważają, iż zostaną dzięki temu przyjęci do Unii Europejskiej, która rozwiąże wszystkie tutejsze problemy. Faktycznie bez inwestycji zachodnich w turystykę Czarnogóra nie ma szans na szybki rozwój i uruchomienie swojego potencjału w tym sektorze. Czarnogóra z ludnością wynoszącą 630 tys. będzie...
25/03/2006
Rozważany pierwotnie plan kompromisowego rozwiązania kwestii Kosowa, który zakładał utworzenie federacji z elementami konfederacji obejmującej Serbię, Czarnogórę i Kosowo, właśnie ulega dezaktualizacji. 21 maja 2006 roku odbędzie się bowiem w Czarnogórze referendum, w którym na pytanie: „Czy chcecie aby Czarnogóra była niepodległym państwem z...
29/11/2005
Mołdowa jest najbiedniejszą z sześciu zachodnich republik postsowieckich. Popularnym środkiem utrzymania jest tutaj sprzedaż nerki na nielegalny rynek handlu organami w Turcji. Gospodarka Mołdowy określana jest jako nieliberalna i plasuje się z punktu widzenia wolnego rynku na 83 miejscu na 157 krajów, za Ukrainą, Rumunią i Rosją. Już drugą...
08/02/2005
W ocenie sukcesów i szans „Pomarańczowej rewolucji” ścierają się dwie skrajne interpretacje; jedni twierdzą, że oto lud zwyciężył i dzięki mądrej mediacji uniknięto rozlewu krwi a umiarkowanie i rozsądek, tj. ukorzenie się przed Rosją, zapewni jeszcze większe powodzenie,  drudzy zaś głoszą, iż większych oligarchów zastąpili mniejsi a ludzie...
31/08/2004
Poland – Russia W ciągu ostatniego miesiąca znów doszło do napięć w stosunkach rosyjsko-polskich. Powodem stały się wydarzenia historyczne. Na prywatną sugestię ministra spraw zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza, iż strona rosyjska powinna przeprosić Polaków za nieudzielanie pomocy Powstaniu Warszawskiemu w 1944 roku i tym samym...
31/07/2004
POLAND - RUSSIA Znów wypłynęła kwestia importu rosyjskiego gazu i zróżnicowania źródeł zaopatrzenia w ten surowiec Polski. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w czasie negocjacji polsko-rosyjskich o zmniejszenie ilości gazu, którą według katastrofalnej dla Polski umowy zawartej przez rząd Hanny Suchockiej w 1993 roku Polska musiała...
30/06/2004
1. Poland – Russia LUKoil będzie ubiegał się o kupno co najmniej połowy udziałów w Poland's Lotos Group, której podstawę stanowi rafineria gdańska. Prywatyzacja ma zostać sfinalizowana w 2005 roku. LUKoil chce również podpisać z PERN i Naftoportem kontrakt na przesył ropy do Europy Zachodniej. Od grudnia ub. roku prezes Polskiego Koncernu...
30/05/2004
1. Poland – Russia Coraz wyraźniej widać, iż przyrzeczony przez Amerykanów offset w zamian za zakup myśliwców F-16 okazuje się jedynie fatamorganą. Coraz głośniej mówi się, iż USA chce odstąpić od offsetu na rzecz firm rosyjskich i izraelskich. Według prof. Staniszkis posunięcie to miałoby świadczyć o rozważaniu przez Amerykę ewentualności gry...
28/04/2004
RUMUNIA – ludzie wywiadu przejmują władzę W postkomunizmie można analizować rywalizację partii na scenie politycznej ale dopóki nie odpowiemy na zasadnicze pytanie, który departament bezpieczeństwa stoi za danym ugrupowaniem, nie będziemy wiedzieli kto naprawdę z kim walczy o władzę. Tak jest w Polsce, Rumunii, Bułgarii i innych krajach naszej...
30/03/2004
1. Polska - Rosja Problemy w stosunkach polsko - rosyjskich można podzielić na bieżące i geopolityczne. Niemożność ich rozwiązania wynika z faktu, iż dla Rosji gospodarka zawsze stanowiła narzędzie polityki, a więc odwrotnie niż w cywilizacji zachodniej, która używała instrumentów politycznych by wzmocnić swą pozycję gospodarczą lub uzyskać...
08/11/2003
W lutym 2006 roku rozpoczynają się rozmowy w sprawie przyszłego statusu Kosowa, które od 1999 roku znajduje się pod władzą ONZ; administracją cywilną kieruje Tymczasowa Misja Narodów Zjednoczonych w Kosowie – UNMIK, zaś bezpieczeństwa strzegą siły KFOR, którym podlega policja złożona z 7 tysięcy Albańczyków i 100 Serbów. Mimo że UNMIK twierdzi, iż...
21/09/2003
Zamach na premiera Serbii Zorana Djindjicia mógł stanowić element rozgrywki między orientacją proamerykańską obozu zabitego i antyamerykańską oraz antynatowską ostatniego prezydenta Jugosławii Vojislava Kosztunicy popieranego również przez byłych zwolenników Miloszewicia.   Dotychczas rozpatrywano zamach na premiera Serbii Zorana Djindjicia...
08/09/2003
W każdym z krajów kandydackich do Unii Europejskiej dyskusja o akcesji dotyczy nieco innych zagadnień. Należy też odróżnić stanowisko władz od opinii wyrażanych w mediach. Węgry i Polska sytuują się najbliżej Stanów Zjednoczonych, Słowenia steruje w kierunku „starej Europy”, zaś Czechy i Słowacja zajmują pozycję pośrednią. CZECHY W Czechach...
08/05/2003
Chorwacją od dwu lat rządziła koalicja 6 partii, tzw. dwójki i czwórki, które łączyła jedynie opozycja wobec 10 letniego panowania tudjmanowskiej HDZ (41 mandatów). Na silniejszą dwójkę składali się postkomunistyczni socjaldemokraci Ivicy Raczana (45 mandatów), ostatniego przewodniczącego Związku Komunistów Chorwacji i socjalliberałowie Drażena...
10/10/2002
Unia Europejska spotyka się z krytyką z dwu diametralnie przeciwstawnych pozycji. Liberałowie zarzucając jej etatyzm i dyryżyzm, natomiast nacjonaliści różnych stopni dążenie do zniwelowania tożsamości narodowych. Oba zarzuty nie dziwią, jeśli zważymy, iż twórcami Unii byli przede wszystkim socjaliści (Delors). W XXI wieku historia Europy...
30/07/2002
Amerykański Instytut Pokoju finansowany przez Kongres USA ogłosił osiem wariantów możliwych rozwiązań przyszłego statusu Kosowa. Pierwszy przewiduje de facto kontynuację status quo czyli protektorat pod egidą ONZ lub Unii Europejskiej. Taka sytuacja nie może jednak trwać wiecznie, więc kiedyś i tak musiałby zostać zastosowany jeden z pozostałych...
30/07/2002
Nowe państwo - Serbia i Czarnogóra 14 marca 2002 roku zakończyła życie Związkowa Republika Jugosławii i powołane zostało nowe państwo - Serbia i Czarnogóra. Obie części składowe mają mieć status niepodległych państw, ale na dobrą sprawę dokładnie jeszcze nie wiadomo, czy mamy do czynienia z państwem związkowym czy ze związkiem państw....
22/04/2002
W czasie planowanej na maj wizyty prezydenta Iliescu w Moskwie ma zostać podpisany ramowy traktat regulujący stosunki romuńsko-rosyjskie oraz wspólna deklaracja potępiająca pakt Ribbentrop - Mołotow i udziału Rumunii po stronie niemieckiej w II wojnie światowej. Ma też zostać znaleziona formuła rozwiązania problemu skarbu rumuńskiego wywiezionego...
25/03/2002
Od 9 stycznia trwają w stołecznym Kiszyniowie nieprzerwane demonstracje patriotyczne skierowane przeciwko rządzącym komunistom. Przed rokiem KP Mołdowy uzyskała ponad 50 proc. głosów w wyborach parlamentarnych, co dało jej prawie dwie trzecie mandatów. Następnie parlament wybrał prezydentem I sekretarza Władimira Woronina, który ciężki okres lat...
02/03/2001
25 lutego 2001 roku odbędą się kolejne wybory parlamentarne w Mołdowie. Do rywalizacji staną trzy obozy: tradycyjni komuniści, zapowiadający w razie zwycięstwa przystąpienie do Związku Białorusi i Rosji, trzy zwalczające się klany nomenklatury: aktualnego prorosyjskiego prezydenta Lucinschiego, byłego szefa partii proprezydenckiej Dumitru Diacova...
28/06/2000
RYWALIZACJA W OBOZIE BEZPIEKI Cztery lata zwlekania z reformami i unikania zdecydowanych choć drastycznych posunięć doprowadziło do całkowitego załamania się obozu reform. W I turze wyborów prezydenckich Ion Iliescu, kandydat lewicowych postkomunistów reprezentujący obóz prorosyjski uzyskał 36,7 proc. głosów, podczas gdy równie prorosyjski i...
03/06/2000
Na Białorusi wyznaczono na 15 października 2000 roku wybory parlamentarne do Izby Reprezentantów, stanowiącej izbę niższą składającą się ze 110 deputowanych wybieranych w okręgach jednomandatowych przez wszystkich obywateli i na okres od 18 sierpnia do 18 listopada wybory do Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, stanowiącej izbę wyższą, do...
28/04/2000
Afera Costea w Rumunii Niekwestionowanym faworytem w wyborach prezydenckich, które przypadają w Rumunii w listopadzie 2000 roku, jest Ion Iliescu. Sprawował on już urząd prezydenta w latach 1990-1996, kiedy do władzy wyniósł go zamach stanu zorganizowany przez tajne służby Gorbaczowa przeciwko komunistycznemu dyktatorowi Nicole Ceausescu....

Pages