NR 20, SIERPIEŃ, 1983

27/04/2007
Red. „N” Po pierwsze, nie prawdą jest, iż linie podziału na opozycję solidarnościową i niepodległościową wytyczy odpowiedź na pytanie: „Bić się czy nie bić”, ale jeżeli już w ogóle bić się (i ginąć) to za co. Czy za prawo do noszenia znaczka, czy może za coś więcej? Linię podziału wytycza sformułowanie celu walki: jakakolwiek ugoda na...
27/04/2007
DO I OD REDAKCJI Moje umiarkowane zdanie Bić się, czy się nie bić, to według niektórych linia podziału opozycji na solidarnościową i niepodległościową. Solidarnościową – pacyfistyczną, męczeńską i skazaną na przegraną oraz niepodległościową – prącą do walki bez względu na ofiary, aż do uzyskania niepodległości. Takie postawienie problemu...
27/04/2007
Józef K. Czytelnikom tego artykułu, zarówno w kraju jak i na emigracji, proponujemy wpierw prywatne przemyślenie losów kolejnych fal ludzkich płynących z Polski na ZACHÓD EUROPY od czasów konfederacji barskiej. Łatwo jest bowiem zauważyć powtarzające się prawidłowości, trudniej natomiast przychodzi oderwanie się od wszechpotężnych mitów. W...
27/04/2007
Janusz Nowicki Demokracja i wolność to dwa filary, na których opiera się nowoczesne, cywilizowane społeczeństwo i państwo. Z tych dwu wartości demokracja jest lepiej znana i częściej wymieniana w dążeniach politycznych Polaków. Prawdę mówiąc często myli się oba pojęcia, względnie sprowadza je do jednego. Przez demokrację rozumie się powszechnie...
27/04/2007
J. Pod. Bardzo dużą przyjemność sprawił redakcji „N” numer 10 pisma „ROBOTNIK” z dnia 24.05.1983 r. Zawiera on napisany z niezwykłą w Polsce lat obecnych kulturą polityczną i polemiczną artykuł: LEWICA CZY PRAWICA? Jedno z pierwszych zdań tego artykułu to wspaniale odważna i precyzyjna diagnoza obecnego stanu rzeczy. Brzmi ona: BRAK...
27/04/2007
Wacław Wojenny Niepodległość państwa polskiego i wolności obywatelskie są dla Polaków wartościami najwyżej stawianymi w hierarchii indywidualnych i społecznych wartości. Świadczy o tym nie tylko historia naszego narodu, ale również i czasy obecne. Polska mocą postanowień jałtańskich z 1945 roku uzyskała tylko pozorną niepodległość, dostając się w...
27/04/2007
Emigracyjny, solidarnościowy miesięcznik „KONTAKT” przedrukowujący także publicystykę krajową w nr 5/6 z września/października ’82, zamieścił krajowy artykuł „Uwolnijmy Lecha, wsadźmy Wojciecha”. Redakcja „K” informuje, że powyższy artykuł opublikowany został w miesięczniku „SOLIDARNOŚĆ NARODU” nr 5. Informujemy, że artykuł ten został napisany dla...
27/08/1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada”. J. Mieroszewski. Stwierdziliśmy, że w interesie Polski NIE leży powstanie Rosyjskiej Federacji Demokratycznej, lecz niepodległych państw, które będą skłonne co najmniej do współpracy z Rzeczpospolitą Polską, albo utworzenia razem z nami...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Obecnie za granicą całością propagandy na rzecz „S” kieruje Biuro Koordynacyjne „S” z siedzibą w Brukseli. Linia polityczna reprezentowana przez BK”S” jest nie tylko niezadowalająca, ale wręcz szkodliwa z punktu widzenia nurtu niepodległościowego naszej opozycji. Dzieje się tak z sześciu przyczyn: 1.) BK”S” musi unikać wszelkiego...
27/08/1983
Turkuć Podjadek Lejb Rosenschwantz ODPOWIEDŹ „OJCZYŹNIE” W piśmie „OJCZYZNA” nr 12 z dn. 15.05.83 r., reprezentującym narodowo-demokratyczną linię polityczną, którego dążenia niepodległościowe sprowadzają się do głoszenia, iż przyczyną nieszczęść Polski jest brak inteligencji katolicko-narodowej (tj. endeckiej), zaś całe zło wynika z panoszenia...
27/08/1983
Turkuć Podjadek W „N” 7 pisaliśmy, iż warunkiem wstępnym ogłoszenia strajku generalnego jest stworzenie ogólnokrajowej, opartej na federacji organizacji pełniącej w praktyce funkcje państwa podziemnego. Składałyby się nań dwie struktury: związkowo-państwowa obejmująca cały kraj, wszystkich przeciwników władzy i dysponująca własnym aparatem oraz...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Czym jest „Solidarność Walcząca”? Na pytanie to musimy odpowiedzieć w sposób jasny i wyczerpujący, aby Czytelnicy nasi zrozumieli, iż TKK zarzucamy nie tylko błędną strategię (wybór celów walki) i szkodliwą taktykę (wybór metod walki), ale przede wszystkim pozostawanie pod naciskiem komunistycznych myśli, dogmatów, schematów – tj...
27/08/1983
Dzikus Podziemia Posługując się hasłami (np. solidarność, niepodległość) i wykorzystując mity (np. symbol „S”) wprawdzie na krótko możemy zmobilizować nieświadome politycznie masy, ale powodujemy w ten sposób jedynie: - regres w rozwoju świadomości politycznej; - emocjonalne a nie racjonalne i w pełni świadome związanie się ludzi z ruchem oporu...