Tadeusz Iwański

18/07/2012
Tadeusz Iwański, Grzegorz Jarosiński – rocznik IV, Jurij Kurstak – rocznik V, Katarina Vukašinović – rocznik X, Mikołaj Mazur – rocznik XI, Ekaterina Badmajewa 2012/2013 partia poglądy geneza ludzie poparcie MPC- Partidul Comuniştilor din...
01/06/2004
W postkomunistcznych warunkach niepodległej Ukrainy polityczna rywalizacja o poparcie elektoratu tylko w minimalnym stopniu toczy się na płaszczyźnie programowej. Pomysły na reformę gospodarki czy orientację polityki zagranicznej są trzeciorzędnym argumentem w walce o głosy wyborców, podczas gdy na pierwszy plan wsuwają się różnorakie...
06/12/2003
Na Wielkiej Szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego niepodległa Ukraina uzyskała status „sworznia geopolitycznego” czyli kraju, którego znaczenie nie wynika z jego potęgi czy ambicji stania się nią, a raczej z kluczowego położenia geograficznego. Potencjalna niestabilność Ukrainy może doprowadzić do zmiany taktyki przez graczy geostrategicznych i...
29/06/2003
Niedawno trafiła do księgarń najnowsza książka Oli Hnatiuk pod tytułem „Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości” Lublin, UMCS, 2003. Choć dotychczas autorka zajmowała się głównie ukraińską literaturą, kilka esejów zdradziło jej zainteresowanie problemem ukraińskiej tożsamości. Nie oznaczało to jednak porzucenia procesu...