Jacek Laskowski

01/02/2009
Józef Darski (Jerzy Targaiski) ur. w 1952 r., absolwent i pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW. W styczniu 1982 r. współzałożyciel miesięcznika "Niepodległość". Od 1984 r. na emigracji we Francji. Współpracował m.in. z RWE, Paryską "Kulturą", "Kontaktem". Ostatnie wydarzenia w Związku Sowieckim udowadniają w sposób oczywisty trafność...
10/12/2008
ZAMIAST PROGNOZY PRZEDWYBORCZEJ Sowieckie wydarzenia ostatniego miesiąca wywołały w świecie burzę emocji. Stanowią też one niewątpliwą cezurę we współczesnej historii politycznej, choć zapewne ich przełomowość leży nie tam, gdzie chcieliby ją widzieć oszołomieni komentatorzy polityczni. Ta powszechna euforia zdaje się przysłaniać aż nadto...
10/12/2008
CZAS PRAWICY Twierdzą niektórzy, że kiedy po swym sukcesie wyborczym Porozumienie Centrum wycofa się z deklarowanego dotychczas głośno antykomunizmu, społeczeństwo polskie straci resztę zaufania do "swoich elit". Wydaje się, że pogląd ten grzeszy nadmiarem optymizmu. Obserwacja polskiego życia społecznego i politycznego wskazuje bowiem...
04/11/2008
IMPERIUM _________________________________________________________________ W dniach od 12 do 15 listopada 1990 r. przebywali w Polsce przedstawiciele KONGRESU ESTONII (Eesti Kongress) panowie Trivimi Velliste, Kalle Jurgenson oraz Andres Ammas. Celem ich wizyty było przedstawienie politykom polskim sytuacji politycznej w Estonii,...
04/11/2008
Jacek Laskowski, Łukasz Starzewski Nieistniejąca polityka Rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego zaowocowała licznymi wypowiedziami oceniającymi dokonania i zaniechania ekipy rządzącej Polską od 12 września 1989 roku. Komentatorzy sceny politycznej koncentrowali się - co nie jest wszak rzeczą dziwną - przede wszystkim na...
16/05/2007
NASZE LEKTURY JACEK LASKOWSKI O WIELKĄ PRZEMIANĘ Wydana niedawno przez Oficynę Wydawniczą ..Interim" "Wielka przemiana" Rafała Krawczyka to książka, której od dawna oczekiwali zwolennicy restauracji kapitalizmu w Polsce. Przynosi ona bowiem pierwszą całościową i konsekwentną próbę przełożenia na polski święcącej tak znakomicie triumfy w krajach...
16/05/2007
INNA POLITYKA JACEK LASKOWSKI CO SIĘ DZIEJE POD GRUBA KRESKĄ Strajki kolejarzy, które w maju wstrząsnęły Polską stanowią czytelny sygnał świadczący o tym, że w życiu naszego kraju dobiega końca powyborczy miodowy miesiąc. Czas już chyba, by po dziewięciu miesiącach urzędowania "naszego Premiera", w obliczu pierwszego tak poważnego wybuchu...