Edward Sołtys

31/01/2009
Praca nad zrekonstruowaniem planu Przełomu realizowanego przez Okrągły Stół , podobnie jak i wielu innych wydarzeń zaszłych pod rządami komunistycznymi, nie jest łatwa. Akurat system komunistyczny celował w utrzymywaniu w tajemnicy całych obszarów działania. Taka atmosfera, taki styl. Gdyby opierać się na dokumentach, które komuniści pozwalali...
30/01/2009
Proces mitologizacji Okrągłego Stołu postępuje. Sejm RP stwierdzając w swojej uchwale, ze "droga do Okrągłego Stołu znaczona jest wysiłkiem polskiego narodu, który przez blisko 50 lat wielokrotnie podejmował walkę w celu obalenia narzuconego systemu", wpisał to wydarzenie w ciąg dat: 1956-1968-1970-1976-1980. Jest w tym sporo racji, ale jest tez...
07/11/2008
Zupełnie przypadkiem trafiłem w swoim archiwum na maszynopis przekazany mi przed laty przez obecnie już nieżyjacego prof. Aleksandra Matejkę. Są to nigdy nie opublikowane wspomnienia pt. "Rozliczenie z własnym życiem. Wspomnienia od dzieciństwa do dnia dzisiejszego" (Edmonton 1991). Profesor był tworcą socjologii pracy w Polsce....
05/05/2008
Jeszcze nie tak dawno Chińczycy bardzo chętnie inwestowali w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio to się jednak zmieniło. Szereg amerykańskich instytucji finansowych zwróciło się do Industrial&Commercial Bank of China, który jest największym bankiem-pożyczkodawcą w Chinach. Jednak spotkała je odmowa. Powód odmowy skorzystania z niezwykle...
16/01/2008
Trzy prawdy jak trzy czystki (grają na cytrach): 1. Jeżeli premier gra w piłkę zamiast rządzić, to ktoś musi wypełnić próżnie. Na przykład prezydent zwołując Rade Gabinetowa. 2. Jeżeli poseł partii rządzącej stosuje ograny chwyt erystyczny, który od biedy mogliby stosować posłowie opozycji, typu: "Kiedy przestanie pan kraść?...
15/01/2008
Ważnym, choć mało znanym fragmentem Holokaustu, są niewykorzystane szanse uratowania mordowanych masowo ludzi. Nie ta mocno nagłaśniana, jak domniemana bierność Polaków. Także nie odprawienie z kwitkiem na Kubie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie statku “St. Louis” z 936 uchodźcami żydowskimi z Europy w 1939 r. W rezultacie 227 spośród tych osób...
17/12/2007
Dopiero dziś było mi dane zobaczyć film A. Wajdy pt. “Katyń”. Bardzo źle się stało, że to właśnie ten reżyser wyprodukował film o temacie tak w polskich dziejach ważnym i bolesnym. Miał go kręcić inny reżyser, Gliński. Niezwykle wpływowy Wajda go wyparł. Źle też się stało, że wybór reżysera padł nie na scenariusz napisany przez wybitnego pisarza,...
02/12/2007
Zawieszenie trzech wiceprzewodniczących PiS było dobrym krokiem. Partie czeka długa, czteroletnia droga do następnych wyborów. Lepiej jest teraz, na początku, uporządkować sprawy niż ponosić konsekwencje nieprzyjemnych niespodzianek w kampanii wyborczej. Uświadomienie sobie tej prostej prawdy zajęło Partii Konserwatywnej w Kanadzie znacznie więcej...
09/11/2007
Dyskusje na temat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej prowadzi się także w Wielkiej Brytanii i nie jest ona mniej zaawansowana niż w Polsce. Na przykład uczestnicy mają świadomość, że można korzystać z doświadczeń związanych z Canadian Charter of Rights and Freedoms, czyli Kanadyjska Karta Praw (“the critique of rights which has attached...
13/08/2007
Urodziłem się w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Tu w 1945 r. osiedlili się moi rodzice. W Szczecinku ukończyłem szkołę średnią i odbywałem służbę wojskową. Z wykształcenia jestem socjologiem. Studia ukończyłem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 r. Doktorat uzyskałem w 1978 r. Do “Solidarności” trafiłem...
26/03/2007
Przynajmniej od lat 40-ych naszego stulecia, czyli czasów, gdy na dobre stała się znana hipoteza Sapira_- Whorfa, wiemy, że nasze patrzenie na świat i jego obraz zależą od języka, którym się posługujemy. Myślenie jest zawsze werbalne i dokonuje się za pomocą języka. W żadnym więc wypadku nie można lekceważyċ zmian w nim zachodzących....
19/03/2007
Pytanie o własne pochodzenie zawsze było dla rodzaju ludzkiego fascynujące. Naukową odpowiedź, wydawać by się mogło, rozstrzygająca, dał w połowie XIX w. Charles Darwin. Jej istotą był mechanizm ewolucji, czyli powolnych, stopniowych, tym nie mniej jednak, ciągłych zmian form życia. Teoria ta do dziś jest dominującą. Wydawać by się mogło...
17/03/2007
Krytycy Kościoła Katolickiego, którym przy okazji choroby i śmierci Jana Pawła II oraz wyboru Benedykta XVI media tak chętnie użyczały głosu, bardzo często zarysowują prosty schemat, w którym współczesny świat przeciwstawia się religii. Przydziela się religii dość podłą rolę , zakurzonego, przestarzałego dziwoląga, skazanego z istoty swojej...
10/03/2007
Było to zobowiązanie konfidenta kończące się formułą proszącą Boga o pomoc w zbożnym dziele tropienia AK, przy posługiwaniu się zdradą. Trudno o bardziej ponurą próbkę prymitywnego cynizmu. Władze w Polsce walcząc z Kościołem nie przebierały w środkach; od dyskredytowania go, po zabójstwa księży. Dla ateistów Bóg nie istnieje, więc można...
25/02/2007
Problem z konfidentami polega na tym, że normalni ludzie tego nie robią i nie są w stanie pojąć, że ktoś może ich “robić na żywca”, patrząc z nieodpartą szczerością prosto w oczy. Był czas, gdy ciągle miałem wokół siebie konfidentów. Dzięki temu nadzwyczaj wyostrzyły mi się zmysły. Jak mawiał znajomy: “Ten to jest lis, ale ja na lisy...