Wywiady Darskiego

08/03/2011
W związku z podjętą na Litwie decyzją o ujawnieniu dokumentacji KGB z lat 1960-1990, o działaniach agentury, jej wpływie na sprawy wewnętrzne kraju, również w kontekście stosunków litewsko-polskich. A także o katastrofie smoleńskiej, lustracji i elitach…  Jerzy Włodzimierz Targalski (ps. Józef Darski) – historyk, politolog, orientalista,...
08/04/2009
1. Czy wielkie media - jak w Polsce TVN czy "Gazeta Wyborcza" - pożarły już ostatecznie politykę? Ankieta zdaje się stawiać znak równości między Polską, krajem postkolonialnym, postkomunistycznym, pozbawionym własnej elity i społeczeństwa, którego spoiwem jest wspólny system wartości i wspólna tradycja (można powiedzieć, że właśnie brak...
01/02/2009
Józef Darski (Jerzy Targaiski) ur. w 1952 r., absolwent i pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW. W styczniu 1982 r. współzałożyciel miesięcznika "Niepodległość". Od 1984 r. na emigracji we Francji. Współpracował m.in. z RWE, Paryską "Kulturą", "Kontaktem". Ostatnie wydarzenia w Związku Sowieckim udowadniają w sposób oczywisty trafność...
15/07/2006
Kaprys historii sprawił, że kiedy pierwszy raz odwiedziłem Jerzego Targalskiego w jego mieszkaniu na Chomiczówce,  towarzyszył nam także Włodzimierz Cimoszewicz. Nie stawił się rzecz jasna osobiście, bo czegóż miałaby szukać tak znaczna persona w niezbyt przestronnych dwóch pokojach byłego opozycjonisty, który jak sam o sobie mówi „jest na...
08/05/2005
Tytuł: „Dlaczego wyszło to nam inaczej?” jest nieadekwatny do rzeczywistości. Państwa pytania zaczynają się bowiem od przyjęcia fałszywej tezy, iż to „My, ludzie „Solidarności”, wywalczyliśmy Polskę, w której żyjemy”. Taką tezę należałoby dopiero udowodnić. Moim zdaniem, żyjemy w Polsce, którą wywalczyły tajne służby komunistyczne oraz część...
08/06/2003
Policja jako czynnik sprawczy historii politycznej - rozmowa z Józefem Darskim /Jerzym Targalskim/ historykiem i politologiem, rozmawia Barnim Regalica. 1. Jest Pan głosicielem tezy o kontrolowanym rozpadzie systemu socjalistycznego jako formie przejścia przez warstwę panującą w socjalizmie od "realnego socjalizmu" do "postkomunizmu"....
08/05/2000
Paweł Sowiński i Małgorzata Strasz: Dlaczego Pan się ukrywał po 13 grudnia? Józef Darski: Uważałem, że policja prędzej czy później po mnie przyjdzie. Spodziewałem się internowania, po drugie – uważałem, że moim obowiązkiem jest działanie. Mój brat Tadeusz, który drukował dla podziemnego Wydawnictwa Krąg, poszedł z drukarni do Andrzeja Rosnera (...
08/11/1989
Wywiad udzielony w 1988 roku w Londynie w 1988 roku Tadeuszowi Pawlickiemu, członkowi naszej grupy od 1978 roku, członkowi organizacji "Niepodległość" i pracownikowi jej techniki oraz opublikowany w zaprzyjaźnionym czasopiśmie "Baza" w listopadzie 1989 roku. Redakcja "Bazy" zaopatrzyła wywiad następującym" komentarzem: "Relacja Józefa Darskiego...
08/05/1989
(Wywiadu udzielili Witold Gadomski i Józef Darski) Red.: Wasze pismo wychodzi zapewne w niewielkim nakładzie i wielu czytelników tego wywiadu po raz pierwszy dowie się o Was. Rozpocznijmy więc od krótkiej prezentacji. B.: A jaki, Twoim zdaniem, nakład jest w naszych warunkach wysoki? Red.: W granicach 3-5 tysięcy, w przypadku pism...