Artykuły

17/05/2012
Csemadok: Organizacja ta jest kontrolowana przez byłe kadry komunistyczne. Na początku Csemadok chciano przekształcić w partię polityczną, która była by jedynym przedstawicielem mniejszości węgierskiej lecz na szczęście projekt ten nie został zrealizowany. W rzeczywistości Csemadok miał być bazą dla partii Együttélés. Duray powiedział, że baza...
28/04/2008
Siedmiogrodem (po rumuńsku - Ardeal, Transilvania; po węgiersku - Erdely, po niemiecku - Siebenburg) nazywa się obszar położony w łuku Karpat (Braszov, Sibiu, Alba lulia, Cluj), ale często terminem tym określa się umownie całość ziem rumuńskich, które należały do Węgier, a więc również Maramuresz (na północ od Baia Mare), Kriszanę (od Satu Mare po...