"Bez wiedzy i zgody"

01/07/2008
Były rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz doktor honoris causa tej uczelni prof. dr hab. Tadeusz Wilczok http://dokument.sum.edu.pl/biogramy.asp?idb=9727 przez 24 lata był Tajnym Współpracownikiem SB o pseudonimie "Andrzej" (nr ewid. 39221). T. Wilczok rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Po dwóch...
10/03/2007
Było to zobowiązanie konfidenta kończące się formułą proszącą Boga o pomoc w zbożnym dziele tropienia AK, przy posługiwaniu się zdradą. Trudno o bardziej ponurą próbkę prymitywnego cynizmu. Władze w Polsce walcząc z Kościołem nie przebierały w środkach; od dyskredytowania go, po zabójstwa księży. Dla ateistów Bóg nie istnieje, więc można...
26/05/2006
Ujawnienie TW „JANKOWSKIEGO” czyli księdza Michała Czajkowskiego znów wywołało wściekły atak obrońców Ubekistanu. Ponownie głos dała Rada Etyki Ubekistanu pod kierownictwem Małgorzaty Bajer potępiając lustrację. Oczywiście Członkom Rady właśnie polepszył się słuch i wzrok, gdyż ostatnio ciężko zaniemogli i zapewne z tego powodu nie oburzali się,...
16/02/2006
Niedawno zdałem sobie sprawę, że jak niewiele wiemy o metodach działania oraz o stopniu kontroli społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa. Co więcej, w rażącej dysproporcji pozostają wstępne szacunki dotyczące ilości agentów i donosicieli w PRL-u w porównaniu z ilością osób zdemaskowanych. Mowa jest bowiem o ponad 150 tys. czynnych agentów pod...
25/10/2005
Jak pisze Jan Józef Lipski w swojej historii Komitetu Obrony Robotników na stronie 312 podaje wiadomość: „Komunikat KSS „KOR” nr 43 z 1 września 1980 roku przyniósł też informację: „Na własną prośbę, z przyczyn osobistych, rodzinnych i zawodowych – w lipcu 1980 przestał być członkiem KSS „KOR” Jerzy Nowacki z Poznania”. Owe „przyczyny” to po...
01/10/2005
Właśnie dowiedzieliśmy się, iż Sławomir Jeneralski, do 1 kwietnia 2004 roku prezenter Wiadomości na 1 kanale telewizji publicznej kojarzony z nachalną propagandą prokomunistyczną, przyznał się, iż służył w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa w połowie lat 1980-tych. Oczywiście dla nas nic w tym nowego, ani dziwnego. Czekamy na...
26/10/2003
Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy czyli czego nie powiedział minister Widacki, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2002, s. 155.   Raport Kiszczaka jest tłumaczeniem z niemieckiego przekładu wersji polskiej. Niemiecki tekst został odnaleziony przez Sawickiego w czasie jego pobytu naukowego w...
31/05/2003
Badanie życiorysów oficjalnych, a więc często wirtualnych i porównywanie ich z rzeczywistymi pokazuje co „bohaterzy” chcą ukryć, a więc czego się boją i wyjaśnia ich dziwne zwroty. Przypatrzmy się curriculum vitae jednego z nich - Jacka Merkla - bohatera „Solidarności”, Universalu i aferzysty ze spółki 4 Media. Na pierwszy rzut oka, jego droga...