Artykuł i książki

21/11/2012
Nomenklatura albańska - aspiracje i demonstracje albańskie - walka nomenklatury serbskiej i albańskiej - powstanie partii politycznych - paralelne państwo albańskie    Nomenklatura albańska   W omawianym okresie przewodniczącymi prezydium partii byli: Mahmut Bakalli (28 czerwca 1971 - 6 maja 1981), posiadający rodzinne...
19/02/2008
6 czerwca 1996 roku Stany Zjednoczone otworzyły «Amerykańskie Centrum Informacyjne - Prisztina, Kosowo». Oficjalnie ma ono zapoznawać mieszkańców Kosowa z amerykańską kulturą i sposobem życia ale jednocześnie będzie - również oficjalnie - zbierało informacje o sytuacji w tym regionie. Centrum, które w swojej nazwie nie czyni nawet żadnej aluzji do...
08/02/2008
Należy rząd PO krytykować za klękanie przed Rosją i orientację antyukraińską, ale uznając niepodległość Kosowa gabinet Tuska postąpił słusznie, choć być może kierował się mylnymi przesłankami. Zasady Uznanie niepodległość Kosowa przez Polskę można rozpatrywać na płaszczyźnie wyrównania krzywd i sprawiedliwości oraz naszego interesu...
12/11/2006
W styczniu zmarł na raka płuc Ibrahim Rugova, ojciec narodu albańskiego w Kosowie. Oficjalnie nikt nie śmiał podważać autorytetu i pozycji Rugovy ze względu na jego przytłaczającą popularność w społeczeństwie albańskim i niekwestionowaną pozycję międzynarodową. Faktycznie jednak Rugova miał wielu przeciwników politycznych, przede wszystkim wśród...
25/03/2006
Rozważany pierwotnie plan kompromisowego rozwiązania kwestii Kosowa, który zakładał utworzenie federacji z elementami konfederacji obejmującej Serbię, Czarnogórę i Kosowo, właśnie ulega dezaktualizacji. 21 maja 2006 roku odbędzie się bowiem w Czarnogórze referendum, w którym na pytanie: „Czy chcecie aby Czarnogóra była niepodległym państwem z...
08/11/2003
W lutym 2006 roku rozpoczynają się rozmowy w sprawie przyszłego statusu Kosowa, które od 1999 roku znajduje się pod władzą ONZ; administracją cywilną kieruje Tymczasowa Misja Narodów Zjednoczonych w Kosowie – UNMIK, zaś bezpieczeństwa strzegą siły KFOR, którym podlega policja złożona z 7 tysięcy Albańczyków i 100 Serbów. Mimo że UNMIK twierdzi, iż...
30/07/2002
Amerykański Instytut Pokoju finansowany przez Kongres USA ogłosił osiem wariantów możliwych rozwiązań przyszłego statusu Kosowa. Pierwszy przewiduje de facto kontynuację status quo czyli protektorat pod egidą ONZ lub Unii Europejskiej. Taka sytuacja nie może jednak trwać wiecznie, więc kiedyś i tak musiałby zostać zastosowany jeden z pozostałych...