Materiały pomocnicze

01/06/2013
Chronologia wydarzeń w Bośni i Hercegowinie (1983-2016) 1983 1983 r. – do nowego składu Prezydium Jugosławii z Bosni i Hercegowiny wszedł  Chorwat Branko Mikulić; 23 marca 1983 r. – Alija Izetbegović został aresztowany; 10 maja 1983 r. – na posiedzeniu Prezydium KC SKJ i Prezydium Jugosławii, odrzucono ideę legalizacji działalności...
06/03/2013
Informacje ogólne Bośnia i Hercegowina to federacyjne państwo położone na półwyspie bałkańskim. Bośnia i Hercegowina jest najbardziej zróżnicowanym pod względem etnicznym, religijnym i narodowościowym państwem, spośród tych powstałych po rozpadzie Jugosławii. Trzy główne grupy ludności to Bośniacy (Muzułmanie), Serbowie i Chorwaci. Językami...
16/01/2013
Podział administracyjny BiH
12/11/2012
I - Una Sana II - Posavina III - Tuzla IV - Zenica-Doboj V - Gorażdże VI - Środkowa Bośnia VII - Neretwa (Wschodnia Hercegowina) VIII - Zachodnia Hercegowina  IX - Sarajewo X - Herceg-Bosna W Bośni i Hercegowinie system partyjny jest mocno sfragmentaryzowany, z powodu wieloetniczności, tak naprawdę żadna partia...
12/11/2012
1983 – kampania przeciwko islamizacji (po odwilży 1982). 18 lipca – 20 sierpnia  1983 – proces 12 oskarżonych o próbę utworzenia islamskiej państwowości (Alija Izetbegović otrzymuje 14 lat więzienia, Omer Bechem – 15, inne działacze (inżynierowie, pisarzy, prawnicy – mniejsze wyroki). 1988 – zwolnienie Izetbegovicia i innych ofiar procesu...
30/04/2008
Islamska Deklaracija - Uvod Alija Izetbegović Jedan program islamizacije Muslimana i muslimanskih naroda NAŠ CILJ: Islamizacija Muslimana NAŠA DEVIZA: Vjerovati i boriti se BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM! Deklaracija koju danas predajemo javnosti nije nikakva lektira, koja strancima ili onima koji sumnjaju treba dokazivati superiornost Islama...
30/04/2008
Mehmedalija Bojić, Historija Bosne i Bośniaka, Sarajevo 2001, s. 637 W latach 1961-1972 pisali o Muzułmanach jako narodzie: Muhammad Filipowić, Hamdija Ćemerlić, Avdo Humo, Atif Purivatra, Nusret Redżić, Hamdija Pozderac, Kasim Suljević, Midhat Begić, Branko Mikulić, i inni (s.247) Jesień 1972 (okres demokratyzacji)- stanowiska stracili:...
30/04/2008
BiH Aimee Wielechowski, Galvanizing Fear of Islam: The 1983 Trial of Alija Izetbegovic in Context w: State and Nation Building in East Europe: Contemporary Perspectives, John S. Micgiel (ed.), Clumbia University New York 1996, s. 53 Status narodowy - 1968 , termin etniczni muzułmanie w spisie - 1961, Konstytucja - 1974 M uznawani gdy rozwija...